Léteznek egyáltalán bukott angyalok? A Biblia bár nem pontosan ezt a kifejezést használja, de említést tesz bizonyos angyalokról, akiknek bűnhődniük kell, méghozzá azért, mert nem követték Isten akaratát. A Biblia arra is figyelmeztet minket, hogy néha az ördög angyalarcot öltve, az angyali fényt ragyogtatva próbálja megkísérteni az embert (lásd a cikk végén lévő idézeteket).

A bukott angyaloknak 3 típusát ismerjük:

  1. A földhözkötött lelkek: azok az emberek, akik anyagias szemléletük miatt haláluk után sem akarják itt hagyni földi életük során felhalmozott vagyonukat és otthonukat. Sok esetben azokat a függőségeiket
     
arkangyalkartya b1 800
Ajánlatunk a témában

sem akarják maguk mögött hagyni, amelyektől életükben szenvedtek. Vannak olyan földhözkötött lelkek is, akik attól félnek, hogy a pokolra kerülnek, ezért igyekeznek elkerülni, hogy megpillantsák az alagút végén lévő fényt, amely egyébiránt a mennyországba vezetné őket. Hogy mit tehetünk ilyenkor? Imádkozhatunk értük és megkérhetjük Jézust, hogy vigye el őket a fényhez.

  1. Az ego: saját egónk vagy mások egójából fakadó félelem által vezérelt energiák miatt helytelen, sőt akár veszélyes iránymutatásokat kaphatunk. Ilyenkor a félelem hatja át cselekedeteinket. A rendkívüli empátiával rendelkező emberek esetenként magukba szívják a félelem energiáit, éppen ezért nagyon oda kell figyelniük arra, hogy tiszta energiájú életet éljenek és amennyire csak lehetséges, elkerüljék a negativitást.
  2. A tévúton járó angyalok Miközben a „bukott angyal” kifejezés meglehetősen erős oximoron (egymásnak ellentmondó fogalmak összekapcsolása), a Biblia mégis említést tesz róluk, és azt mondja, hogy óvakodjunk a tévúton járó angyaloktól.

A Biblia azt tanácsolja, hogy vizsgáljuk meg azok személyiségét, akikkel valamilyen módon találkozunk (spirituálisan és fizikálisan), mert ahogyan a Szentírásban olvashatjuk „gyümölcseikről ismerhetitek fel őket”.

Honnan tudhatjuk hát, hogy akivel éppen beszélünk az vajon Isten angyala vagy egy bukott angyal? Hát úgy, hogy megvizsgáljuk az illető jellemét:

  1. A valódi angyalok követik Istent, ezáltal minket is jó irányba terelnek (azaz az önzetlen szolgálat, az együttérzés, az alázatosság és szerénység felé; nem bántanak meg senkit, nagylelkűek stb.)
  2. A bukott angyalok önző érdekből beszélnek, megpróbálják elhitetni veled, hogy „különleges” vagy, ám ezzel csak el akarnak választani a többiektől, ezért azt mondják neked, hogy te sokkal tehetségesebb és jobb vagy, mint a többiek, hogy te vagy a „kiválasztott”.

2.a. Bár a valódi angyalok nem Istenek, ugyanakkor Isten minden tulajdonságát magukban hordozzák, úgymint az ego-nélküliséget, a fáradhatatlanságot, az odaadást, a szeretetet. Istenhez hasonlóan a valódi angyalok is mindig, mindenütt jelen vannak.

2b. A bukott angyalokból az ego beszél. Állandóan arról panaszkodnak, hogy mennyire fáradtak, hogy mennyire túlterheltek és hogy milyen sok ember hívja őket.

3a A valódi angyalok felemelnek és örömmel töltik meg szívedet.

3b. A bukott angyalok leszívják az energiádat.

4a A valódi angyalok bátorítanak arra, hogy fordulj Istenhez és Jézushoz.

4b. A bukott angyalok azt mondják, hogy csak rájuk szabad hallgatnod.

5a A valódi angyalok segítenek abban, hogy együtt tudj érezni másokkal és abban is, hogy észre vedd, Isten minden gyermeke egyenlő.

5b A bukott angyalok egoista hiedelmeket ültetnek beléd és azt próbálják meg elhihetni veled, hogy kiválasztott vagy, egy próféta, aki rendkívüli tehetséggel van megáldva, akit számos elismerés illet meg stb.

Doreen2
Keresd Doreen Virtue könyveit

De nemcsak a bukott angyalokat lehet szavaik és tetteik alapján felismerni, hanem azokat is, akik hallgatnak rájuk. Őket sosem szabad követnünk.

Inkább imádkozzunk értük. Véleményüket alacsony rezgésszintű energiák befolyásolják, útmutatásaik éppen ezért nem megbízhatók. Mindenki, aki azt mondja, hogy ő egy különleges gyógyító, tehetséges tanító vagy bármilyen más módon „speciális”, abból az emberből az ego beszél. Akik azt mondják, hogy az angyaloknak is van egójuk, azok vagy a bukott angyalok vagy pedig saját maguk egóját közvetítik. Sose hallgass olyan emberre, aki olyan dologra kér, ami józan ítélőképességed ellen való.

Ha kétségeid támadnának, imádkozz Istenhez, kérj tőle védelmet a bukott angyalokkal és a bukott angyalokat követőkkel szemben.

Megjegyzés: A bukott angyalok mindhárom típusa vonzódik a negativitáshoz, a félelemhez és a drámához. Ha aggódsz miattuk, azzal gyakorlatilag magadhoz csalogatod őket. Aggodalom helyett imádkozz Istenhez rendszeresen. Ha keresztény vagy, akkor imádkozz Jézushoz is. A bukott angyalok számára a szeretet és mindenféle pozitív dolog meglehetősen unalmas, így igyekeznek távol tartani magukat azoktól, akik a helyes úton járnak. De mivel veszélyeztetve érzik magukat azoktól, akik Isten szeretetét szórják szét a világban, ezért lehet, hogy hírnevet, vagyont ígérve, drogokat vagy testi örömöket stb. kínálva megpróbálnak téged is elcsábítani. De te mindig maradj a jó úton, és kerüld azokat, akik nem Isten tiszta szeretetének fényét tükrözik vissza.

Íme, néhány idevágó bibliai idézet:

Júdás 1:6 Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére.

„Az angyalokat pedig, akik nem őrizék meg méltóságukat, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartja.” (Újszövetség és Zsoltárok)

Péter 2 Isten nem kegyelmezett a bűnös angyaloknak, hanem a pokolba vetette őket, a sötétség láncainak rabigájába, hogy ott várják a végítéletet…

„Hiszen Isten még a vétkező angyaloknak sem kegyelmezett, hanem a pokol bilincseibe zárva a mélységbe taszította őket, hogy ott gyötörjék és fogva tartsák őket az ítéletre.” (Újszövetség és Zsoltárok)

János 1:4 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-é…

„Szeretteim! Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e” (Újszövetség és Zsoltárok)

Isten és Jézus figyeljen ránk és védelmezzen mindannyiunkat.