Legfőbb feladatunk a szeretet üzenetének közvetítése és a spirituális tanítások megosztása. Mindezt belső, isteni bölcsességünkből fakadóan, az égi sugallatok hatására, kitartó bizakodással tegyük. 

Az angyalok üzenete a hét elejére: Spirituális tanító vagy; Légy bizakodó!k1

Spirituális tanítók vagyunk, akik azért érkeztünk a Földre, hogy nagyon pozitív, spirituális üzeneteket közvetítsünk másoknak. Ezt a legkülönfélébb módokon tehetjük meg, égi útmutatásainknak megfelelően. Készíthetünk például YouTube-videókat, mint Doreen, írhatunk könyvet, cikkeket, vezethetünk blogot, tarthatunk tanfolyamokat. Szülőként taníthatjuk a saját gyermekeinket is, például úgy, hogy elvisszük őket templomba, megismertetjük őket a Bibliával, beszélünk nekik Istenről. Azáltal is taníthatunk másokat, ha élő példái vagyunk a belső békének, az örömteli és isteni útmutatások szerinti életnek. Taníthatunk a művészetünkön keresztül és a kreativitásunk által. Nagyon sokféleképpen válhatunk tehát spirituális tanítókká. A másik üzenet arra vonatkozik, hogy maradjunk bizakodók a belső indíttatásunkkal kapcsolatban, hogy spirituálisan taníthatunk másokat. Ne hagyjuk, hogy kétségek férkőzzenek a szívünkbe, mert kétségeket, a félelmeket sötét, alacsony rezgésű energiák táplálják, amelyek meg akarják akadályozni, hogy betölthessük azt a szerepet, amiért a Földre érkeztünk.

Az égiek sugallata a hét közepére: Új ötlet; Bölcs lélek

k2Angyalaink arra kérnek minket,a hogy bízzunk belső bölcsességünkben. A tapasztalatainkon, az élet lk3eckéin keresztül és az Istentől kapott mennyei üzenetek által tanítóvá váltunk. Az égi üzenetek gondolatok, ötletek formájában érkezhetnek hozzánk, válaszképpen az imáinkra. Ha Isten akarata szerint megvalósítjuk ezeket az ötleteket, akkor csodálatos módon kitárulnak előttünk az ajtók, és megkapjuk a szükséges támogatást. megvalósítjuk ezeket az ötleteket, akkor csodálatos módon kitárulnak előttünk az ajtók, és megkapjuk a szükséges támogatást. Ha az Új ötlet és a Bölcs lélek lapot összekapcsoljuk a Légy bizakodó! üzenettel, közösen arra utalnak, hogy képesek vagyunk hatást gyakorolni másokra a spirituális tanításaink által, melyek mibenlétéről egy új ötlet igazíthat bennünket útba. Mindez azért lehetséges, mert egy bölcs, öreg lélek lakik bennünk. Vizsgáljuk meg ezt az egészet egy másik aspektusból is! Isten a végtelen bölcsesség, mi pedig mind Isten teremtményei vagyunk, az Ő hasonlatosságára és képére formálva. Ezért hát mind bölcsek vagyunk, nem lehet másképp, még akkor sem, ha egyesek az ellenkezőjét állítják rólunk, vagy mi gondolunk mást magunkról. Isten alkotását nem tudjuk megváltoztatni.

Angyalaink üzenete a hét végére: Közvetítsd a szeretet üzenetét!

Ez az üzenet magába foglalja a spirituális tanítások lényegét. Az égiek arra emlékeztetnek minket, hogy minden tevékenységünkkel és tettünkkel igyekezzünk a szeretet üzenetét közvetíteni, a munkánk, a hobbink és az önkénteskedés terén egyaránt. Az a lényeg, hogy spirituk4ális tanításaink szeretetet közvetítsenek, Isten feltétel nélküli, tiszta szeretetét. Emlékezzünk rá, hogy Isten mindnyájunkat feltétel nélkül szeret. Lehet, hogy gyerekkorunkban nem így ismertették meg velünk Istent, vagy kellemetlen tapasztalatokat szereztünk a szervezett vallással kapcsolatban, esetleg félelmet és bűntudatot keltő tanításokat hallottunk korábban Istenről. Ez esetben álljunk meg egy pillanatra, és imádkozzunk azért, hogy túlléphessünk a rossz tapasztalatokon. Talán épp az a feladatunk a világban, hogy segítsünk eloszlatni az efféle félreértéseket. Isten nem akarja, hogy bűnösnek érezzük magunkat, sem azt, hogy aggódjunk. Ő egyszerűen csak szeretet, tiszta szeretet, amely a legkülönfélébb formákban nyilvánul meg. A szeretet egyik formája az, hogy Isten határokat szab. Ám ne olyan szabályokra gondoljunk, amelyek megszegéséért büntetést kaphatunk, hanem olyanokra, amelyek lényege az, hogy Isten törődik velünk, akárcsak a szülő a gyermekeivel. A szülők is mindent elkövetnek, hogy a gyermekeik ne kerüljenek bajba vagy veszélybe. Isten szeret bennünket, és segíteni akar nekünk, de ehhez a mi hozzájárulásunk is szükséges. Imádkozzunk együtt ezzel kapcsolatban:

„Urunk, arra kérünk, segíts mindnyájunknak, hogy érezhessük a hit erejét és hatalmát. Ha feladatot kapunk Tőled, segíts, hogy magabiztosan végre tudjuk hajtani égi megbízatásainkat, és ne próbáljuk őket halogatni. Hiszen épp azért kérsz fel minket egy-egy feladat végrehajtására, mert pontosan ismersz bennünket, ismered a képességeinket, és tudod, hogy készen állunk a feladatok teljesítésére. Kérünk, Urunk, segíts nekünk megérteni és elhinni, hogy az akaratod rajtunk keresztül nyilvánulhat meg a világban. Segíts belátnunk végre, hogy nem kell külső támaszokat keresnünk. Segíts, hogy ne keressünk kifogásokat azzal kapcsolatban, hogy miért is nem követjük az útmutatásaidat. Segíts, hogy a tökéletes bizalom állapotába kerüljünk, és leküzdjük lelkünknek azt a részét, amely ellenáll annak, hogy bízzon benned.”

Doreen azt javasolja: ha kétségeink támadnának, vagy elvesztenénk a bizakodásunkat, álljunk meg, imádkozzunk, és adjuk át ezeket az érzéseket Istennek. Ő tökéletes megoldásokkal szolgál, és megmutatja a számunkra legmegfelelőbb utat, amelyen végigkísér és támogat minket. Isten soha nem mond le rólunk, mindig segítőkészen vár ránk. Mi se mondjunk le soha Istenről!

Isten és az angyalok áldása és támogatása legyen minden kedves olvasóval.

Eredetiből fordította:

Molnár Andrea

A videó: