Földangyal vagy?

A Földangyal kifejezést használom azokra, akik:

 • Hiperérzékenyek
 • Ártatlansággal néznek a szeretetre és az életre, mely mások szemében naivitásnak tűnhet
 • Hisznek Isten szeretetteljes hatalmában (de nem feltétlenül vallásosak)
 • Gyengédek és gondoskodók
 • A legjobbat látják mindenkiben, és észreveszik a rejtett képességeket
 • Bizakodók és optimisták
 • Kedvességükből mások húznak hasznot
 • Fájdalmas tapasztalatokkal rendelkeznek kapcsolatok terén, mégis hisznek az igaz szerelemben és barátságban
 • A spiritualitás mágikus vetületeit hordozzák magukban, és ez egyszarvúakban, tündérekben, hableányokban és egyéb lények tapasztalásában manifesztálódik
 • Küldetéstudattal rendelkeznek, és kötelességüknek érzik, hogy másokról gondoskodjanak, beleértve az idegeneket is
 • Mindenkit boldognak szeretnének látni
 • Boldogtalanok, ha mások szomorúak
 • Hisznek az igazságosságban

Magadra ismersz, vagy netán valakire, aki közel áll hozzád?

shutterstock_50256214 (1)

Mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és mindenkinek van célja az életben. A Földangyalok úgy érzik, küldetéssel jöttek a világra, békét és tartós pozitív változásokat szeretnének kiváltani. A Földangyalok imával, kedvességgel és szeretettel segítenek másokon. Lehetnek bármilyen neműek, szexuális irányultságúak, faji hovatartozásúak vagy vallásúak. Közös nevezőjük, hogy ők az emberek gyámolításának elkötelezettjei, és „boldoggá akarnak tenni” mindenkit. Ők maguk valójában csak akkor boldogok, ha mások azok.

A Földangyalokat fényküldötteknek is hívják. Ők olyan hiperérzékeny emberek, akiknek az a missziójuk, hogy békét hozzanak a világba. Számomra a Földangyalok a fényküldöttek közé tartoznak: ők a világ édes, gondoskodó és adakozó fényküldöttei.

A Földangyalok és a Realms of the Earth Angels című könyveimben már írtam a fényküldöttek, a megtestesült angyalok és angyalinkarnációk eredetéről. Jelen könyvben a Földangyal kifejezés mindhármat átfogja. Idetartoznak a szivárvány, a kristály, az indigó gyerekek és felnőttek is.

Végső soron a Földangyalok fontos missziót hajtanak végre azzal, hogy mindannyian mosolyogva járnak-kelnek a Földön, és mindenkire felemelően hatnak, akivel csak kapcsolatba kerülnek. Ők természetes gyógyítók, akiknek puszta jelenléte is jótékonyan hat emberre, állatra és növényre egyaránt. A Földangyalok komoly kapcsolatban állnak az istenivel, és természetes intuícióval rendelkeznek. Tulajdonképpen annyira kötődnek az éghez, hogy gyakran nincs kapcsolatuk a Földdel, szelesek és feledékenyek.

Földangyalként mások boldogságának megszállottja vagy. Ha bárki, akit szeretsz boldogtalan, szomorú leszel. Lehet, hogy még bűntudatod is van mások boldogtalansága miatt. Ez létrehozza a Földangyalok kölcsönös függésének körforgását, ami azt jelenti, hogy saját boldogságunk mások boldogságától függ. Mivel nem tudjuk mások boldogságát irányítani, ezért képtelenek vagyunk bejósolni vagy kontrollálni a sajátunkat, hiszen az valaki más boldogságának a függvénye.

A Földangyalok általában konfliktuskerülők, ami azt jelenti, hogy félnek a veszekedésektől és a konfrontálódásoktól. A dühös ember a boldog ember ellentéte egy Földangyal számára. Tehát ha ilyen emberrel találkoznak, a Földangyalok általában lefagynak, és összhangba kerülnek a másik ember kívánságaival, illetve úgy érzik, ők a hibásak azért, amiért valaki boldogtalan vagy dühös. Meg vannak győződve arról, hogy missziójuk – mások boldoggá tétele – sikertelen volt. Éppen ezért a Földangyalok bármit megtesznek, hogy megtartsák a békét.

Konfliktusfóbiájuk a manipulatív emberek kiváló célpontjává teszi őket, akik mások kedvességéből húznak hasznot.

Ajánlott könyv:

Foldreszallt_angyalok_B1_218px