Felemelkedett mester az a nagy gyógyító, tanító és próféta, aki korábban a Földön járt közöttünk, s aki immár a szellemvilág útjait rója, de odafentről segít minket. Ezek a nagyhatalmú szellemi vezetők segítenek valódi életcélod megértésében, szellemi képességeid fejlesztésében, illetve bátorságot meríthetsz tőlük a nagy változások idején.

Mindegyik mester saját egyedi vonással, területtel rendelkezik. Ilyen például a gyógyítás, a manifesztáció, a felemelkedés vagy az emberi kapcsolatok segítése.
arkangyalok_es_FmesterekMinden nép és kor kultúrájának, minden vallásnak és civilizációnak – a régieknek és a moderneknek egyaránt – megvannak a maga felemelkedett mesterei. Gondoljunk csak az olyan legendás személyiségekre, mint Jézus, Mózes, Buddha, illetve a szentek, a sokistenhívők istenei, istennői, a bódhiszattvák, dévák és más istenek. A világ valamennyi kultúrájában és vallásában megjelennek, de nem kötődnek egyetlen felekezethez sem. Semmilyen különleges képzettségre vagy tapasztalatra nincs szükséged ahhoz, hogy élvezd a támogatásukat.

A kötet megjelenését alapos kutatás előzte meg, s Doreen Virtue a kultúrtörténeti adatok összegyűjtésénél lényegesen többet tett. Személyesen vette fel a kapcsolatot a könyvében szereplő istenségekkel, amelynek köszönhetően minden sora élettel teli lett. A médiumi módszerekkel szerzett értesülései és tapasztalatai közül csak azokról a mesterekről ír, akikkel személyes találkozásai pozitívak voltak. A könyvben felsorolt minden (összesen hetvenhét) mestert megidézett. Tárgyilagos, mégis érdekfeszítően sokrétű jellemrajzot fest róluk.
Kiderül, mikor, milyen természetű gond megoldásában lehetnek segítségünkre, mikor, miért, miként és melyiküket érdemes megidézni. Az élet számos problémájához nyújthatnak segítséget – többek közt a szenvedélybetegségek leküzdéséhez, a lelki társ megtalálásához, az anyagi gondok megoldásához, a fizikai betegségek gyógyításához, valamint sokféle egyéni és családi konfliktus tisztázásához.
Előfordulhat, hogy fokozott tisztánlátásra volna igényünk, illetve bonyolult helyzetet kellene megoldanunk, ezért Doreen Virtue olyan imák szövegét is közli, amelyekkel szükség esetén egyszerre sok segítő lényt idézhetünk meg.

doreen_virtue

Doreen Virtue

„Mindamellett, hogy találkoztam velük, illetve sokat hallottam e nagyszerű lényekről, jobban meg szerettem volna ismerni őket, vágytam arra a szellemi többletre, amelyet az ősi, távol- keleti istenségek és a new age-es felemelkedett mesterek megismerése jelenthet. Első kézből akartam megszerezni a tudást, mindegyikükkel személyes kapcsolatba kívántam kerülni, hogy megismerjem történetüket, kiismerjem különleges, egyéni jellemvonásaikat. (…)Személyesen akartam utánajárni, milyen szerepük, feladatuk van mások életében. Sokan vannak és sokfélék. A könnyebb tájékozódás érdekében tehát kézikönyvnek szánom ezt a művet, ez egy afféle „Ki kicsoda a szellemek világában”.
Muszáj tisztázni, melyikük kicsoda, mert szerteágazó feladatkörük, hatáskörük van, annyi mindenért felelősek, és oly sok velük kapcsolatos nézeteltérésről, félreértésről hallottam, hogy úgy gondolom, itt az ideje tisztázni a legalapvetőbb tudnivalókat.” – Doreen Virtue

Olvass bele a könyvbe

Arkangyalok és felemelkedett mesterek 

Ismerd meg Istárt, a termékenység, a testi szerelem és a háborúk istennőjét!

ISTÁR

(sumer-akkád; asszír, babilóniai, mezopotámiai)
Absus és Inanna, Innin néven is említik

Istár Babilóniában a termékenység és a testi szerelem, valamint a háború és a viszály istennője, és asztrális istenség, a Vénusz bolygó megszemélyesítője. Legalább olyan kedves és oltalmazó, mint amilyen bátor, amikor az anyák védelmezéséről van szó. Fizikai betegségek és fájdalmak esetén is sokan fohászkodtak hozzá. Istár nyíltan kimutatja érzékiségét, emiatt számos megrögzött fundamentalista elutasítja, és rossz véleménnyel van róla.
IstarAmikor az istennőhöz fohászkodtam, lelki szemeim előtt tisztán kivehettem szép alakját, s a lába körül szaladgáló hangyák és más rovarok tömegét. Istár e látványossággal szemléltette, hogy az alantasnak vélt energiák és gondolatok a hangyabolyok és egyéb rovartanyák lakóihoz hasonlók, magyarán fájdalmas meglepetést okoznak, ha rájuk lépünk vagy beletenyerelünk a világukba, de ha nem piszkáljuk őket, akkor ártalmatlanok. Az istennő egy fénysugarat vetített magából a fejem fölé, amely lassan körbefont, végül fényözönben álltam előtte. A hangyák képtelenek lettek volna átfurakodni a fényfalon, de nem is akartak mögé hatolni, mert amikor hozzáértek, visszapattantak, lecsúsztak róla, mintha üvegfalba ütköztek volna.
Istár ezt mondta:
Engedd meg, hogy fényruhámba öltöztesselek, így kényeztesselek, kedvesem. Szívesen állok rendelkezésed re, hisz tudom, ez nem gátolja az alázatos szolgálat teljesítéséhez nélkülözhetetlen képességeimet. Tudom, a legnemesebb hivatás a fényhozóé, mert a fénysugárral űzhetők el az árnyak, s a fényben ragyog fel a legmagasabb isteni bölcsesség. De ne tévesszen meg a pazar látvány! A fájdalmak, a szenvedés és a szomorúság enyhítése a tisztem, ezért nyújtom felétek oltalmazón a fényt. Engedd, hogy fényem védőpajzsával óvjalak, amelynek falán csak a szeretet képes áthatolni, mert mindenfajta negatív energiát kiszűr. Örömteli, szép új nap köszönt rád, ha az én fénypalástom oltalmában jársz-kelsz. Igyál bele a fénybe, engedd, hogy átjárjon az ereje, kedves. A fény elűzi lelked szomját, és kioltja belőle a félelmeket.

Miben segíthet Istár?

• alantas energiák elleni védekezés
• gyermek fogantatása és szülői feladatok
• a gyógyítás minden formája
• háborúk megelőzése és háborús helyzetek megnyugtató rendezése
• időjárás
• kedvesség, szívélyesség
• könyörületesség
• szerelmi kapcsolatok és házasság
• szexualitás

Fohász Istárhoz

Nézz egy fehér gyertya lángjába vagy más fénybe, és így mondd el kérésedet. Akkor érdemes Istárhoz fohászkodni, amikor egy negatív élethelyzet káros hatását akarjuk elhárítani.

Isteni Istár, a tiszta fény közepén állok veled. Köszönöm, hogy oltalmazó fényed körébe vontál, és záporozik rám fénylő szereteted energiája. Szomjazom e szeretetre, kérlek, oltsd most a szomjam. Mosd ki belőlem minden félelmemet, és szabadíts meg teljesen mások oktalan féltésétől. Szabadíts meg, szabadíts meg, szabadíts fel! Járj közben az ügyemben részt vevő többi emberért, mosd ki belőlünk a maradék rossz érzéseket is. Immár felszabadultam, s a többi érintettel együtt szabadok vagyunk. Ez az igazság. Köszönöm, Istár!”

Keresd a könyvet webáruházunkban kiadói kedvezménnyel Olvass bele a könyvbe