Melyik arkangyalt vagy mestert hívjam segítségül gondjaim megoldásához? Felhasználhatom-e az istennői energiát az angyali erőkkel együtt?

arkangyalok_es_Fmesterek_B1_218pxKizárólag akkor hívd az isteni lényeket, ha biztos vagy abban, hogy az isteni szeretet késztet cselekvésre! Ha bosszúálló hangulatban, netán keserűségedben szólítod őket, sajnos a negatív energiákat fogod vonzani, amelyek aztán rád verődnek vissza. Amikor mások feldühítenek, vagy neheztelsz valakire a helyzeted miatt, legjobb, ha arra kéred az isteneket, teremtsenek békét a szívedben, és segítsenek eloszlatni a haragodat. Ez sokkal célravezetőbb, mint mások fejét követelni, elvégre valódi célod mindig a békesség, ennek érdekében a szellemvilág jóindulatú hatalmasságai örömmel jelennek meg előtted, és támogatnak.
A felemelkedett mesterek vallásra, nemre, fajra és korra való tekintet nélkül szívesen segítenek annak, aki kéri – mert Isten akaratának betöltése végett vannak közöttünk, céljuk tehát világszerte békét teremteni, hogy idővel minden egyes ember meglelje belső nyugalmát. Ne hidd, hogy nem kérhetsz az isteni lényektől apró, jelentéktelen szívességeket. Ha ezek az apróságok megnyugtatóan hatnak rád, az égi lények szent kötelességüknek érzik a segítségnyújtást. És egyszerre több emberen is képesek segíteni! Egyidejűleg végtelen számú hozzájuk fohászkodót képesek támogatni, ráadásul mindenkiben mély benyomásokat kelteni.

JÉZUS
(zsidó-keresztény)
Jeshua, Jézus Krisztus, Krisztus, Megváltó, Szananda, Úr Jézus és Üdvözítő néven is említik

Ami keveset a názáreti Jézusról tudunk, azt a négy evangélista ránk maradt írásaiból, valamint Pál apostol leveleiből ismerjük. Mivel az evangéliumok szövegét legkorábban Jézus halála után hetven esztendővel írták le, nyilván egyik krónikás sem találkozott személyesen Jézussal. Értesüléseiket tehát másod- vagy harmadkézből szerezték, és az adatok az idő múlásával valószínűleg torzultak. Jézus életének feltételezett idejéből egyetlen feljegyzés sem maradt ránk róla, az akkor élt történetírók és krónikások sem említik. Ennek ellenére kétségtelen, hogy Jézus máig ható változásokat idézett elő az emberek gondolkodásában. A Gergely-naptártól a vallási oktatásig, a vallásháborúktól a spirituális gyógyításig számtalan módon kötődünk Jézus tanításaihoz.
jeszus_a_leghatekonyabb_gyogyitoSe szeri, se száma a Jézus megjelenéséről és csodás gyógyításairól szóló mai beszámolóknak. Az Angyallátomások című könyveimben sok, Jézus csodálatos erejéről szóló beszámolót közöltem. Tanúságtételekben sincs hiány. Ezekben az emberek Jézus csodás beavatkozásairól számolnak be, mert Jézus szívesen közbeavatkozik az érdekünkben egy-egy csodával, ha áhítatosan imádkozunk hozzá. Mások szívét vagy életét pedig mennyei békesség és nyugalom tölti el Jézus közelében.
Jézus csodás gyógyításainak lenyűgöző eredményességéről külön kötetek szólnak. A keresztények és számos új vallás hívei alapozzák mondandójukat a krisztusi szeretet eszméjére, és idézik Jézusnak a szeretetről és a megbocsátásról szóló tanításait. Nézeteire és módszereire az egyén és a világ bajainak orvosságaként tekintenek.
Elterjedt vélekedés, hogy Jézus odafentről figyel minket, és vigyáz ránk, nehogy valami bajunk essék. New agees körökben Jézus a Nagy Fehér Testvériség feje. Ez a szövetség a legjelesebb spirituális tanítók, mesterek, gyógyítók gyülekezete, ők irányítják a szellemi kultúrák új felvirágzását bolygónkon.
Jézussal kapcsolatos személyes tapasztalataim születésem óta kísérnek. Ma is őt szólítom a terápiás foglalkozásaim megkezdése előtt, mert szellemvilági barátaim közül őt tartom a leghatékonyabb gyógyítónak. Jézus szeretete és türelme végtelen, egyformán eredményes más istenségek, más vallásokban hívő emberek, hitetlenek, valamint az övéi között.
Nem tesz kivételt, egyformán árasztja szeretetét, amely azután bárkit kigyógyít az önvád, illetve a bűnösség szörnyű bajából, a félelmek, a bűntudat és az engesztelhetetlenség betegségéből.

Miben segíthet?
D csodák
D hitbéli kérdések
D isteni útmutatás és irányítás
D megbocsátás
D mindenfajta gyógyítás
D az önkifejezés megnyilvánulásai
D tiszta, zavartalan beszélgetés Istennel

Fohász

Képzeld magad elé Jézust. Szívből küldj felé annyi szeretetteljes energiát, amennyit csak bírsz, amennyit képes vagy érezni, illetve elképzelni. Figyeld meg csöndben, mi történik ekkor. Igen, a szeretet megsokszorozva záporozik vissza rád! Folytasd a szeretet kibocsátását és befogadását, s közben lélegezz egyenletesen, mélyen, hogy a Jézustól kapott érzések és erő teljesen áthasson.
Ezzel egy időben mondd el, milyen apróbb és nagyobb dolgok bántanak, zavarnak. Tárd ki előtte a szíved, nyugodtan megoszthatod vele legmélyebben őrzött titkaidat is.
Jézus tökéletesen megbízható, becsületes. A tudomására jutott dolgokat kivétel nélkül pozitív módon kezeli. Miután kipanaszkodtad magadat, kérd, járjon közben érdekedben azzal, hogy a helyes irányba tereli gondolataidat és érzéseidet.
Kérd, gyógyítson ki a helyzet okozta bajból. Ne akard azonban irányítani őt. Fölösleges ilyen vagy olyan megoldást kérni tőle, mert Jézus a végtelen szeretet energiáival gyógyít, amelyek más természetűek, mint ahogyan általában elképzeljük őket. Jézus közvetlenül alkalmazza a végtelen isteni szeretet erejét, és minden érintett számára üdvös megoldást talál. Végül szívből köszönd meg, amit érted tett, és hagyd békével távozni.

(Részlet Doreen Virtue: Arkangyalok és felemelkedett mesterek című könyvéből)

Olvass bele a könyvbe Keresd a könyvet webáruházunkban kiadói kedvezménnyel