A SZERENCSEKERÉK – Sors, vagyon, siker, felemelkedés, szerencse, boldogság. Fordítva: Növekedés, bőség, felesleg.

Ennél a szimbólumnál is átvettem Éliphas Lévi rekonstrukcióját, aki számos variánst hozott létre. Mint ahogy korábban már említettem, az egyiptomi szimbolizmus használata indokolható, ha céljainknak ez megfelel, és nem társul hozzá semmilyen származási elmélet. A Typhont kígyó alakjában ábrázoltam. A szimbolizmus természetesen nem kizárólag egyiptomi, hiszen Ezékiel négy teremtménye foglalja el a lap négy sarkát, és a jelenlegi tarotlap illusztrációján a kerék maga is Ezékiel látomásaira utaló egyéb Léviféle jelzéseket is használ.

A francia okkultista szerint – és a kép maga is erről tanúskodik – a szimbolikus kép a folyékony univerzum állandó mozgását és az emberi élet áradását jelképezi. Az szfinx biztosítja az egyensúlyt. A Taro és a Rota transzliterációja olvasható a keréken, felváltva az isteni névvel, amely rámutat arra, hogy a gondviselés mindenütt jelen van. A benne lévő isteni szándék Ezékiel négy teremtményén keresztül valósul meg. Néha a szfinxet úgy ábrázolják, hogy a fenti emelvényen alszik, ez azonban meghamisítja a szimbolikát, mert ellentmond a mozgásban rejlő állandóság alapvető elképzelésének.

A szimbólumnak eme általános elképzelése mögött a véletlen és a benne foglalt eleve elrendelés tagadása áll. Hozzá kell tennünk, hogy Lévitől kezdve e lap okkult magyarázatai – még az okkultizmus számára is – kivételesen ostobának tűnnek. Úgy tartják, hogy törvényt, termékenységet, férfias tiszteletet, uralkodó autoritást stb. jelez. A hagyományos jósmegállapítások a maguk nemében jobbak ennél.