AZ AKASZTOTT EMBER – Bölcsesség, körültekintés, tisztánlátás, próbatételek, áldozat, intuíció, jóslás, prófécia. Fordítva: Önzőség, tömeg, állam.

Az Akasztott ember. Erről a szimbólumról azt feltételezik, hogy az óvatosságot jelképezi. Éliphas Lévi szerint ez az alak a hozzáértő, akit szorítanak kötelezettségei. A férfialak fejjel lefelé lóg egy akasztófáról, melyhez egy kötéllel rögzítették az egyik bokájánál fogva. Karjait a háta mögött kötötték össze, és az egyik lábát a másik fölött keresztezi. Egy másik, és egyben a legelterjedtebb értelmezés szerint áldozatot jelent, de minden mostani értelmezést a kártyavetők intuíciójának köszönhetünk, ezek pedig a szimbolikus oldal valódi értékétől távol állnak. A 18. század tarott terjesztő jósai egy félig feminin ifjút ábrázolnak zekében, fél lábon állva, aki egy rövid, lazán a földbe vert póznához van kötve.

Az akasztófa egy Taukeresztet formáz, míg a lelógó alak lábainak állása szvasztikát* alkot. A mártírnak tűnő alak feje körül nimbusz van. Meg kell jegyeznünk, hogy (1) az akasztófa élő fa, melyen levelek vannak, (2) az arc kifejezése mély átszellemültséget tükröz, és nem szenvedést, (3) az alak egésze felfüggesztett életre utal, vagyis életet, és nem halált jelent. Komoly jelentőséggel bíró lap, de jelentése rejtett. Éliphas Lévi egyik szerkesztője azt állítja, hogy a szerző nem tudta a lap jelentését, mely vitán felül áll, és a szerkesztő maga sem tudta. Helytelenül a mártírság kártyájának tartották, a tisztaság, a Nagy Mű, a kötelesség lapja, kimeríthetjük az összes kiadott értelmezést, de mindhiába. Részemről egyszerűen annyit mondok, hogy az isteni és az univerzum kapcsolatának egy aspektusát jelenti. Aki képes megérteni, hogy magasabb rendű természete benne foglaltatik ebben a szimbolizmusban, tanácsokat kap majd egy lehetséges nagy feltámadásról, és felismerheti, hogy a halál megszentelt misztériumát a feltámadás magasztos misztériuma követi.