AZ ERŐ – Hatalom, energia, tettek, bátorság, nagylelkűség, teljes siker és érdemek. Fordítva: Despotizmus, a hatalommal való visszaélés, gyengeség, viszály, néha még becstelenség is.

Egy nő, akinek a feje felett ugyanaz az életszimbólum látható, mely a Mágus lapján szerepelt, egy oroszlán száját csukja be. Egyetlen ponton különbözik ez a kép a hagyományos ábrázolásoktól, mégpedig abban, hogy a nő jótékony állhatatossága már legyőzte az oroszlánt, melyre a virágokból készült girland utal. A számomra meggyőző okok miatt kicseréltem ezt a lapot az Igazsággal, melyet általában a nyolcassal jelölnek. Mivel ez a változat semmi, az olvasó számára jelentéssel bírót nem hordoz magában, ezért nem szükséges elmagyaráznom. Az egyik legfelemelőbb megjelenési formájában az Erő az egyesülés isteni misztériumához kapcsolódik; magától értetődően a jó tulajdonságok szimbolikáján keresztül működik, és áthatol minden szinten. Összefügg az innocentia inviolatával* is, és az elmélkedésben rejlő erősségekkel.

Ezekből a magasabb rendű jelentésekből levonhatók következtetések és feltételezések, de nem szeretném azt sugallni, hogy felületesen szemlélve könnyen megérthetők. A virágfüzér burkoltan, rejtett módon utal erre, hiszen sok más jelentése mellett az édes terhet és az isteni törvények könnyed súlyát jelzik, amikor a szívek szíve befogadta őket. Ennek a lapnak a szó hétköznapi értelmében nincs köze a magabiztossághoz, bár sugallhattuk ezt – annál inkább van köze az Istent bíró, benne menedéket lelők bizonyosságához. Bizonyos szempont szerint az oroszlán a szenvedélyekre utal, és arra, akit Erőnek hívunk a magasabb rendű természet a megszabadulásban. Ő az, aki rálépett az áspiskígyóra és a baziliszkuszra, legyőzte az oroszlánt és a sárkányt is.

Az Erő. Az alapvető erények egyike, melyekről a későbbiekben még lesz szó. A női alak általában úgy jelenik meg, mint aki az oroszlán száját lezárja. A korábbi, Court de Gebelin által kiadott változaton egyértelműen kinyitja azt. Az első alternatíva szimbolikusan jobb, de hagyományos értelemben mindegyik az erő egy példája, és a felülkerekedés ideáját hordozza. Azt mondják, az alak az organikus erőt, a morális hatalmat és minden erő törvényét jelzi.