AZ URALKODÓ – Stabilitás, erő, védelem, megvalósítás, egy ismert személy, támogatás, értelem, meggyőződés, tekintély és akarat. Fordítva: Jó szándék, együttérzés, becsület, az ellenség megtévesztése, akadályok, éretlenség.

Jogarja Crux ansata* formájú, bal kezében a földgolyót tartja. Megkoronázott király – tekintélyt parancsoló, méltóságteljes, trónon ül, melynek karfái kosfejeket mintáznak. Ő a kivitelező és a megvalósulás maga, az e világi hatalom, jelen esetben a legmagasabb rendű természetes tulajdonságokkal felruházva. Alkalmanként kocka alakú kövön ülve ábrázolják, mely néhány problémával kapcsolatban zavart kelthet. Ő a férfias erő, melynek az Uralkodónő a megfelelője, ebben az értelemben ő az, aki Ízisz fátylát szeretné eltávolítani, aki mégis virgo intacta** marad.

Meg kell értenünk, hogy ez a lap, és az Uralkodónő, nem egészen a házas élet feltételeit mutatja, bár erre az állapotra utalnak. A felszínen, ahogy jeleztem, a világi királyságot ábrázolják, hatalmas trónra emelve, de ezenkívül egy másik jelenlétre, a magasabb rendű királyságra is találhatunk utalást. Ez főleg a férfialaknál látszik, aki az intellektus trónját foglalja el. Ezért a királyság inkább tartozik a tudathoz, mint az állatvilághoz. Mindkét személyiség a maga módján „gazdag az idegenszerű tapasztalatokban”, de nem olyan tudatos bölcsességről van szó, mely a magasabb rendű világból származik Az Uralkodót úgy írják le mint a) az akarat megtestesült formáját, de ez csak egy a neki tulajdonított jellemzők közül, valamint b) az abszolút létben rejlő hatóerők kifejezéseként, utóbbi azonban csak merő képzelgés.