Égi ihletésű, briliáns ötletek érkeznek hozzánk ezen a héten, amelyek válaszok az imáinkra, és egyben Isten útmutatásai égi küldetésünkkel kapcsolatban. Felkérést kapunk, hogy legyünk a világ szolgálatára, amihez Isten inspirációt, ötletet, magabiztosságot és támogatást nyújt nekünk.

Doreen Virtue ez alkalommal A bőség angyalai csomagból húzott lapokat. Ez a csomag olyan üzeneteket hordoz, amelyek arra vonatkoznak, hogyan tudjuk megteremteni mindazt, amire az életfeladatunkhoz és a fizikai jólétünkhöz szükségünk van, legyen az több idő, önbizalom, barátság, egy nekünk való közösség, szeretet, pénz, energia vagy egészség.

Doreen az élettapasztalatai alapján azt állítja: a bőség a hiedelmeinktől is függ, vagyis attól, hogy érdemesnek tartjuk-e magunkat arra, hogy minden jót megkapjunk, amire csak szükségünk van. Felül kell emelkednünk azon a tévhiten, hogy ha bőségben élünk, valaki mástól vonunk el forrásokat. Az igazság az, hogy minél több dolgot engedünk megérkezni hozzánk, annál többet tudunk megosztani másokkal. Doreen és Michael például nagyon szereti támogatni kedvenc jótékonysági szervezeteit. Ez azért áll módjukban, mert megengedik maguknak, hogy bőség áramoljon az életükbe. Ugyanezért tudják azt is megtenni, hogy egy hatalmas állatmenhelyet működtetnek, ami rengeteg költséggel jár. Tehát ha megengedjük magunknak, hogy kapjunk, ha beengedjük a bőséget az életünkbe, azzal mindenki jól jár, feltéve, hogy erőforrásainkat az ég szolgálatában, önzetlenül használjuk fel. Téves elképzelés, hogy a boldogsághoz a vagyon felhalmozásán keresztül vezet az út, mert az csak pillanatnyi örömöt képes nyújtani. A tartós boldogságot az önzetlenség által érhetjük el, amikor az égi segítséggel életünkbe érkező bőség egy részét az isteni útmutatásoknak megfelelően engedjük továbbáramlani. Fontos az is, hogy ezt ne bűntudatból vagy kényszerből tegyük, hanem szívből.

Az angyalok üzenete a hét elejére: Határtalan ötletek

Az első lap üzenete szerint az elménk és Isten határtalan elméje egy, s így mi is hozzáférhetünk az ötletek végtelen tárházához, amelyek garantáltan áldást hoznak. Doreen elmesélte, hogy amióta elkezdték kiadni a könyveit és ismertté vált, gyakran mondják neki, hogy milyen szerencsés. Szerinte azonban a siker, az eredmény, a célok elérése és az álmok megvalósítása nem szerencse kérdése, nem véletlenszerű dolog. Inkább arról van szó, hogy ha időt szánunk arra, hogy elcsendesedjünk, és útmutatásért imádkozunk, megtudhatjuk, mi velünk Isten szándéka, és aztán az általa kijelölt utat követve boldogságra találhatunk.

angyali_uzenetek_1Ha valamilyen akadályt vagy hiányt tapasztalunk az életünkben, az ijesztő lehet, s amikor félünk valamitől, nagyon nehéz meghallani Isten útmutatásait. Ilyenkor nagy segítségünkre lehetnek Isten hírhozói, az angyalok, akik közbenjárnak, hogy Isten segítő szándéka és támogatása akkor is eljusson hozzánk, amikor nem vagyunk kiegyensúlyozott lelkiállapotban.

A kártya üzenete vonatkozhat például találmányokra vagy egy új vállalkozásra, de lehet javaslat is, hogy költözzünk jobb lakóhelyre, keressünk jobb munkahelyet. Természetesen minden változás kellemetlenséggel járhat, s az ego, amely rettenetesen fél a változástól, ilyenkor egy sor kifogást képes kitalálni. Fontos, hogy ne hallgassunk rá, hanem tegyük meg a javasolt lépéseket, mert az imáinkra égi sugallatok formájában érkezik a válasz. Ha ezekről nem veszünk tudomást, az hisszük, Isten figyelmen kívül hagyta az imáinkat és a kéréseinket. Ám ez lehetetlen. Isten mindenki kérését, imáját meghallgatja és megválaszolja. Néha az is előfordulhat, hogy mi közvetítjük Isten javaslatait, válaszul mások imáira, ha az illetők nincsenek olyan helyzetben, hogy meghallják a nekik szóló üzeneteket.

A kártyalap jelzése szerint megeshet, hogy arra érzünk késztetést, hogy segítségére legyünk a világnak, és villámcsapásszerűen támad egy ötletünk egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely megoldást jelenthet egy bizonyos problémára. Az is lehet, hogy olyan ötlet érkezik, amely egy konkrét csoport – például gyerekek, állatok – vagy a környezet javát szolgálja. Ha megvalósítjuk ezeket az elképzeléseket, az minden érintett számára hasznos.

A kártyán szereplő gyönyörű kép a szemlélődést és az elmélkedést fejezi ki. Ez a lap arra biztat bennünket, hogy szánjunk időt a töprengésre, a tűnődésre. Ha az anyagi helyzetünk miatt aggódunk, a nyugtalanságunk miatt nehéznek tűnik az elmélkedés, de ilyenkor is hatékony eszköz az imádság.

angyali_uzenetek_2Az égiek útmutatása a hét közepére: Bőséggel kapcsolatos álmok

Ez az üzenet szorosan kapcsolódik az előzőhöz, és a lényege ennek is az égi sugallatok érkezése. Álmunkban a felsőbb énünk, Isten és az angyalok égi útmutatásokat, megoldásokat és válaszokat kínálnak számunkra.
Érdemes figyelmet szentelnünk a gondolatainknak, az álmainknak, a felismeréseinknek és az ötleteinknek. Ezek arra is irányulhatnak, hogyan csinálhatnánk valamit jobban, mint eddig. Résen kell lennünk, hogy az ego ne tudjon lebeszélni bennünket az ötleteink megvalósításáról.

Égi segítőink tanácsai a hétvégére: Elsőként magadnak tegyél félre

A Babilon leggazdagabb embere című kötetben egy ősi titokról olvashatunk a javak elosztásával kapcsolatban. A könyv tanácsa szerint a bevételeink 10 százalékát a spirituális csoportunk vagy vallási közösségünk javára kell fordítanunk, másik 10 százalékát félre kell tennünk magunknak, és a maradékból állhatjuk a költségeinket. Ezen a gondolaton sokan megütköznek, mert azt mondják, ha így tesznek, nem tudják fizetni a számláikat. Az ősi titok szerint viszont minél többet adakozunk, annál többet kapunk vissza. Doreen és Michael az utóbbi időben sok időt fordít önkéntes munkára, és pluszfeladatokat vállalnak a templomban, mégis azt tapasztalják, hogy egyre több az idejük. Ugyanez más dolgokra is igaz. Ha adunk valamit, nekünk még több lesz belőle. Ha például pénzt adományozunk, több pénzünk lesz. Ha több szeretet adunk, égi kompenzációként több szeretetteljes tapasztalatra teszünk szert.

angyali_uzenetek_3Ez a kártyalap azt üzeni, hogy gondoljunk magunkra a hosszú távú céljaink fényében, és fektessünk azokba. Az égi megoldásokat, ötleteket úgy is elképzelhetjük, mintha gyönyörű, színes pillangók lennének, amelyek ránk vagy a körülöttünk lévő virágokra szállnak. Ezzel a vizualizációs gyakorlattal segíthetjük az ötletek érkezését. Hívjuk meg a legkülönfélébb gondolatokat, és lássuk magunk előtt a különféle mintázatú, színű és szárnyformájú pillangókat.

Isten a tenyerén hordoz bennünket és gondoskodik rólunk, hogy semmi ne terelje el a figyelmünket a küldetésünkről. Hagyjuk, hogy Isten kézben tartsa a dolgainkat, s nekünk csak a szolgálatra kelljen fókuszálnunk, amire néha egy hirtelen támadt ötlet formájában kapunk felkérést. A mi feladatunk, hogy ezt az isteni sugallatot fizikai formába öntsük, megvalósítsuk itt, a Földön.

Isten mindenkinek személyre szabott feladatot ad. Ismer bennünket, tudja, mire vagyunk képesek, és kinek tudunk segíteni. Az ötleteket nem kell egyedül megvalósítanunk; társakat, támogatást is kapunk melléjük, csak kérnünk kell. Imádkozzunk együtt ezzel kapcsolatban!

Drága Istenünk, kérünk, segíts nekünk, hogy megfelelő társakat és támogatást találjunk az életfeladatunkhoz, amellyel megajándékozol bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy mindnyájunknak lehetőséget adsz arra, hogy megoldásokat hozhassunk a világnak. Köszönjük, hogy mindenkit támogatsz és felemelsz. Kérünk, hogy áldd meg azokat, akik szükséget szenvednek, akik krízisen mennek keresztül, mindazokat, akik elvesztették egy hozzátartozójukat, és a túloldalra átkelteket. Köszönjük a könyörületedet és az áldásodat. Imádkozunk mindazokért, akiknek a szíve vigaszra vár.”

Isten és az angyalok áldása és támogatása legyen minden kedves olvasóval.

Eredetiből fordította:

Molnár Andrea

„>