Isten Szentlelke mindannyiunk számára készít egy kegyelmi ajándékot, melyet személyesen neked választ, hogy segítsen Istent szolgálni, és áldást hozzon (1Pét 4:10). Ezek a kegyelmi ajándékok lehetnek próféciák, gyógyulás, csodák és még sok minden más. Kérlek, olvass tovább, hogy többet megtudj a saját spirituális ajándékaidról.

A Szentlélek (Isten lelke, aki tanít, megvigasztal és pártfogol) segít és vezet téged, hogy kibontakoztathasd, csiszolhasd és használhasd a kegyelmi ajándékod (és segít elkerülni a vele való visszaélést).

„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.” (1Kor 12:4-11)

Ezek a kegyelmi ajándékok a következők lehetnek:

  1. Bölcsesség: A legjobb megoldás felismerése a különböző problémákra, Isten szava és akarata szerint. Aki ebben az ajándékban részesül, az bölcs tanácsokat is képes adni úgy, hogy mások azt meghallják és megértsék (1Kor 12:8).
  2. Tudás: A tudás és a helyzetek igazságába való betekintés ajándéka. Ez magában foglalja a világosság ajándékát is, hogy az isteni fényt mások is lássák, és megtudhassák belőle az igazat (1Kor 12:8).
  3. Hit: Az Istenbe vetett hit megőrzése bármilyen körülmények között. Ez az ajándék azt is jelenti, hogy az ember hite olyan tiszta, hogy a körülmények rendbe jönnek általa (1Kor 12:9).
  4. Gyógyítás: Közvetítőnek lenni, hogy rajtunk keresztül érkezzen Isten gyógyító ereje mások megsegítésére, az Ő akarata szerint. Ezt az ajándékot gyakran Jézus neveként is emlegetik (1Kor 12:9).
  5. Csodák: A gyógyítás ajándékához hasonlóan Isten erejének eszköze lenni, hogy segítségével csodálatos módon változtathassunk át bármit, bárkit és bármilyen helyzetet. Egyedül Isten dönti el, hogy milyen csodát hajt végre rajtunk keresztül, és ezek a csodák gyakran Istenben való hitet hoznak (1Kor 12:10).
  6. Prófécia: Üzeneteket fogadni és továbbadni az egy igaz Istentől. Ez nem egyenlő azzal, hogy valaki „médium”, amikor az üzenetek ismeretlen energiákon át érkeznek. A prófécia gyakran egy elkövetkezendő esemény jóslata, néha azért, hogy te vagy valaki más közbeavatkozzon, néha pedig azért, hogy figyelmeztessen másokat arra, hogy vessenek véget pusztító viselkedésüknek (1Kor 12:10). Néhány keresztény vallás azt tanítja, hogy nincsenek többé próféták, és hogy ez az ajándék már nem kerül kiosztásra, míg mások arra bátorítják azokat, akik megkapták, hogy használják azt Isten dicsőítésére.
  7. Tisztánlátás: A képesség, hogy pontosan különbséget tudunk tenni Isten és a gonosz szelleme között. Ez azt is jelenti, hogy az ember különbséget tud tenni igaz és hamis tanítások között, illetve tudja, hogy mely vágyai fakadnak a testéből, és melyek spirituális iránymutatások (1Kor 12:10 és 1Ján 4:6).
  8. Nyelv: Egy olyan idegen nyelv ismerete, amelyet sose tanultál azért, hogy valaki más megérthessen téged (1Kor 12:10). Ez az ajándék az Apostolok cselekedetei 2:4-ben jelenik meg, amikor Jézus mennybemenetele után az apostolok a Szentlélek által különböző nyelveken kezdenek beszélni, hogy az emberek megértsék őket.

További kegyelmi ajándékok szerepelnek Pál apostol leveleiben, ahol arról is van szó, hogy egy embernek akár több ajándéka is lehet.A Ószövetség és az Újszövetség nagy prófétáinak, Jézus szavainak és az Apostolok cselekedetinek tanulmányozása nagyszerű mód arra, hogy a prófécia ajándékáról tanuljunk. Majd kérjük meg mindennap a Szentlelket arra, hogy segítsen kibontakoztatni és használni a kegyelmi ajándékunkat, és elkerülni az azzal való visszaélést.

A legfontosabb, hogy ne érezz büszkeséget azért, mert ezeknek az ajándékoknak a birtokában vagy. Ha különlegesebbnek vagy feljebbvalónak érzed magad másoknál, az az egódból származik, nem a Szentlélektől. Használd a kegyelmi ajándékaid Isten, és nem pedig önmagad dicsőítésére vagy magasztalására.

„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.” (1Pét 4:10-11)

forrás: Doreen Virtue blogja: https://www.angeltherapy.com/blog/

Ajánlatunk a témában:

angyali_szamok_B1_218px10_uzenet_angyaloktol_tablaborito_OK_makett 800 pxangyalokkal_gyogyito_kartya_doboz3d másolata