A spirituális erők, a természetfeletti, a szellemi és a láthatatlan mindig is vonzotta az embereket. Ha nyitott vagy ezekre az energiákra és képessé teszed magad együtt mozogni velük, nemcsak önmagaddal leszel jobb barátságban, hanem a körülötted lévő világot is élesebb szemmel, fényesebb lélekkel és tisztább tudattal érzékelheted – és alakíthatod! 

A spiritualizmus azonban nemcsak az életünket különféle szinteken befolyásoló energiák folyton gomolygó, színpompás univerzuma, hanem olyan egyetemes értékek hordozója is, amelyből mára letűnt világok tanításai szólnak hozzánk. Ezeket az üzeneteket meg kell értenünk és tovább kell vinnünk, hiszen az emberiség történetének tartópillérei, amik a mai kor egyre gyorsuló zajában könnyen elvesznek. 

Légy te is az üzenetek hordozója! 

Ebben a cikkben három fontos könyvet ajánlunk neked a tanításról és olyan tanítókról, akik ma is érvényes alap igazságokkal gazdagították kultúránkat. Mindhárom könyv idén jelent meg magyar nyomtatásban és mindhárom bestseller lett. Nemcsak könyvespolcod díszei válhatnak belőlük: valósággal beszippantják az olvasót. Arra sarkallnak, hogy újra meg újra felüsd őket és megmártózz mondandójukban. 

Rúmi aranykora – Válogatott költemények

Hallgasd meg, amit a legnagyobb perzsa szúfi misztikus filozófus és költő, Dzsalál ad-Dín Rúmí üzen az utókornak varázslatos verseivel! A káprázatos kiadást kapott, perzsa motívumokkal díszített Rúmi aranykora az ezeréves szúfi értékrend testamentuma, melyben a költő a szikrázó örökkévalóságra nyit ajtót. 

Rúmi azt kéri tőled, hogy lépj át a hétköznapok gondjain, és az általa tartott tükörbe tekintve ne csak másokat, hanem önmagadat is gyönyörűnek lásd. A misztikus lírai nyelven, gazdag érzéki-tárgyi képszimbolikával átszőtt versek, ódák, epigrammák különös atmoszférába emelik fel lelked a halhatatlan költő legfontosabb tanítását hirdetve: „Emlékezz arra, amint Te szeretsz, az Isten is úgy lesz Veled.”

Deepak Chopra: Buddha 

Buddha tanításait mindenki ismeri. A kétezer éves tanok hordozója a béke és nyugalom megtestesítőjeként él a köztudatban, aki elérte a megvilágosodást. De vajon ki volt valójában Sziddhártha Gautama herceg, és milyen úton ment végig a Buddhává válásáig?

Deepak Chopra hiánypótló, magával ragadó, szívszorító és letehetetlen regénye a fiatal herceg felemelkedésének és megvilágosodásának teljes történetét mutatja be cselekményszerűen, belülről láttatva az eseményeket. 

“Úgy írtam ezt a könyvet, mintha zarándokutat tettem volna közben. Bár sok külsőségben a képzeletemre hagyatkoztam, lélektanilag igaz képet tudtam adni arról, mit érezhet egy kutató, míg felfedező útját járja. Buddha élete mindhárom szakaszában ugyanolyan halandó volt, mint te vagy én, csakhogy ő életre hívta a megvilágosodás állapotát és eképpen a halhatatlanság szintjére emelkedett. A csoda csupán az, hogy Buddhát is mindvégig emberi szív vezette útján. Éppoly emberi, mint a tied vagy az enyém – és éppoly sebezhető is.”

Deepak Chopra sok-sok varázslatos fordulattal, szerelemmel, küzdelemmel, lemondással fűszerezve rajzolja meg Buddha halál kapujáig – és azon túl is – tartó, spirituális utazását és emberi arcát. Azt az arcot, ami sokunk számára eddig az isteni mögött rejtőzött.

Az élet 7 törvénye

Kérdezd meg magadtól: „A múltam rabja vagy a jövőm építője akarok lenni?” Deepak Chopra szerint Az élet 7 törvénye határozza meg a siker felé vezető út lépcsőfokait. A kötetben korunk egyik vezető spirituális gondolkodójának legfőbb tanításait találod meg hét olyan ezoterikus törvényben összegezve, amik a siker egy-egy arcát villantják meg előtted. Egészség, erő, életkedv, emberi kapcsolatok, teremtő szabadság, adás, szándék, érzelmi és lelki kiegyensúlyozottság, jó közérzet és békés gondolatok – a hét törvény ezen egyetemes érvényű szabályokhoz visz közelebb.

Túl azon, hogy fontos gondolatokat közvetít és hogy emellett önmagában is szórakoztató olvasmány, gyakorlati könyv is Az élet 7 törvénye. Minden fejezet végén olyan napi feladatokat találsz, melyek segítségével képessé válsz erőlködés nélkül szert tenni a korlátlan bőségre, hogy minden törekvésedben megtapasztalhasd a felszabadító sikert! Deepak Chopra arra int, hogy miközben megérted, elfogadod és alkalmazod az élet alaptörvényeit, összpontosíts annak igazi céljára. Válj gondtalanná és örömtelivé, amiből kibontakozhat a valódi bőség és őszinte szeretet!