Tested és elméd tökéletes összhangjának visszaállítása Deepak Chopra 30 napos rádzsa jóga programjával. A nemzetközi bestsellerszerző, Deepak Chopra Élet a fényben című könyvében a királyi jóga (rádzsa jóga) irányzatába enged betekintést, Sarah Platt-Finger-vel, a Chopra Global egészségügyi szervezet jógaigazgatójával karöltve, egyedülálló új könyvében gondolatébresztő módszereket nyújt önmagunk megismeréséhez, illetve az üdvösség és a teljesség eléréséhez. 

Ismerd meg a királyi jóga egyetemes és mindent átölelő erejét ezzel a gyönyörűen illusztrált, rendkívül informatív és átalakító erejű könyvvel!

Az Élet a fényben egyszerre nyújt tanítást a léleknek és a testnek. A szerzőpáros a gyakorlatban használható 30 napos programot kínál, amely segít megszabadulnunk korlátozó szokásainktól és meggyőződéseinktől. A 6 hetes programot teljessé teszi 54 gyönyörűen illusztrált, serkentő és pihentető hatású jógapóz részletes leírását tartalmazó rész, amelyben minden ászana helyes elvégzéséhez szükséges instrukciókat találjuk, a póz előnyeit és jótékony energetikai és terápiás hatásait ismerhetjük meg, további hasznos tippekkel kiegészítve.

 

A királyi (rádzsa) jóga

A királyi (rádzsa) jóga a jógairányzatok vezető és legfontosabb képviselőjeaz egyéni átalakulás egy mindent magában foglaló útja, amely túlmutat valamennyi ma létező, a jólléttel és a gyógyulással kapcsolatos nézeten. 

Bármit is csinálunk, hogy jobbá tegyük az életünket, a rádzsa jóga segítségével többet kaphatunk mindenből, amire vágyunk. 

Ebben a mondatban benne rejlik az egész könyv lényege. Hatalmas ígéret ez, amelynek igazsága nem hit kérdése. Indiában évszázadok óta sikeresen szolgál a teljesség útjaként. Szanszkrit nyelven rádzsa jógának hívják, a rádzsa jelentése pedig: „királyi”, „fenséges” vagy egyszerűen „a legmagasabb”. A rádzsa jóga kifejezés remekül leírja a lényegét. 

Olyan személyes átalakulásról van szó, ami túlmutat mindenféle életmódon, amelyet követünk, a jólléthez és a gyógyuláshoz való különböző megközelítéseken, illetve minden hitrendszeren vagy valláson. A rádzsa jóga egyetemes. 

 

Emelkedj a fénybe

A rádzsa jóga minden egyes tapasztalatunkat, legyenek azok akár kevésbé fontosak, a fénybe emeli. A fény pedig nem más, mint a tiszta jelenlét, tiszta tudatosság, amellyel mindennapjainkat ideálissá tehetjük: ahol a létezés örömmé válik, a mentális tevékenységünket kontrollálhatjuk, virágozhatunk, átélhetjük a teljességet. 

Azáltal, hogy megtanulunk a fényben élni, szándékoltan és tudatosan elfogadjuk, hogy valódi önmagunk a végtelen lehetőségek megtestesítője, akit nem béklyózhat meg sem az aggodalom, sem pedig az önbizalom hiánya.

Most is a fényben élünk; mindössze nem minden pillanatban. Sokan megtapasztalták már a boldogságot, az örömet és olykor akár még a tiszta üdvösséget is. Ám vannak rossz élményeink is, mint a zűrzavar, a fájdalom és a szenvedés. 

 

 

A rádzsa jóga azért egyedi, mert a célja, hogy mindennapi életünket ideálissá tegye. A valódi lényünkben rejlő végtelen boldogság a kiindulópont: ha ennél kevésbé vagy egyáltalán nem érezzük magunkat boldognak, fájdalmat élünk át, vagy szenvedünk, egyetlen dolog változott: távolabb kerültünk a fénytől. A fentiekkel remekül leírható a jóga mibenléte a maga teljességében, attól függetlenül, hogy Indiában milyen összetett szabályrendszere van. A jógának szó szerint több ezer magyarázata létezik, azok összetettsége pedig zavarba ejtő lehet. Ám átrághatjuk magunkat ezen a bonyolult rétegen, ha mindössze egyetlen dolgot tartunk szem előtt: a fényben való létezést. 

 

Jóga az önmegvalósításért: Harminc napnyi rádzsa jóga

Bármikor elkezdhetünk a fényben élni. A rádzsa jóga alapelveit nem nehéz elsajátítani: a következő harminc napban végigmegyünk valamennyi fontos területen. A hagyomány ezeket a területeket a jóga nyolc lépcsőjének, azaz astangáknak nevezi. Ezúttal az átalakulás nyolc fázisaként fogunk tekinteni rájuk. 

Harmincnapos utazásunk hat hétre oszlik, és heti öt napon át végezzük a gyakorlatokat. A hétvége szünet, ekkor átértékelhetjük az előző napokon történteket, és magunkévá tehetjük a tanultakat. 

 

„Ha a fényben szeretnénk élni, fel kell ébresztenünk a tudatosságunkat, egyik réteget lebontva a másik után, amíg el nem jutunk a forrásunkhoz, valódi önmagunkhoz, a tiszta tudatosság fényéhez.”

 

1. hét: Társas intelligencia

(Az átalakulás lépcsője: jama)

Az első héten megtanuljuk, hogyan leljünk rá a fényre a társas környezetünkben, azaz a családunkban, a munkánkban és a kapcsolatainkban. A rádzsa jóga szerint mindez a létezésünk külső rétege. Saját szokásainkon, szertartásainkon, kedvelt és nem kedvelt tevékenységeinken keresztül közelítjük meg. A személyiségünk az identitásunk, amelyet a társadalmi hatások és a társadalom befolyása alakít. Ha fényt és világosságot viszünk társas életünkbe, felkészülhetünk az út további állomásaira. 

 

2. hét: Érzelmi intelligencia

(Az átalakulás lépcsője: nijama)

A második héten megtanuljuk, hogyan hívhatjuk be a fényt és a világosságot az érzelmi életünkbe. A rádzsa jóga szerint ez a társasági életünknél személyesebb réteg, azonban még itt is hatnak ránk más emberek, illetve az irántuk tanúsított érzéseink. Ha azonban ezeket az érzéseket megtisztítjuk, avagy átadjuk a fénynek, többé nem fogunk másokkal való játszmáktól függeni, amikben negatív érzéseket élünk át. Nem vergődünk többé az áldozati lét és az egymástól való függés csapdájában. 

 

3. hét: A testünk fénybe burkolása

(Az átalakulás lépcsője: ászana)

A harmadik héten megtanulunk tudatosan viszonyulni a testünkhöz, és a fény és a világosság jellemzi majd, ahogyan a fizikai valónkat érzékeljük. A jóga szerint a test a tudatosság elérésének egyik eszköze. Ahogyan a hajó keresztülvisz a tengeren, a testünk keresztülvisz tapasztalásaink tengerén. Valamennyien ezen az úton járunk. Egy másik szinten azonban a testünk segítségével juthatunk el a teljességhez és valódi önmagunkhoz. A rádzsa jóga megtanít értékelni ezt a nézőpontot, amely szerint a test és a lélek kapcsolatban állnak egymással, és egészet alkotnak, ez a test-lélek egység („bodymind”). 

 

 

4. hét: Életenergia

(Az átalakulás lépcsője: pránájáma)

A negyedik héten megtanuljuk összekapcsolni a légzésünket a test-lélek egység minden egyes rétegével. A rádzsa jóga szerint a légzés az életenergia hordozója. Ez az energia kelti életre a sejtjeinket és a szerveinket, és ruházza fel vitalitással a gondolatainkat és a hangulatunkat. Más értelemben a ki- és belégzés hidat képez a „külső” jelenségek és a „belső” tapasztalatok között. 

 

5. hét: A fényben maradni

(Az átalakulás lépcsője: pratjáhára)

Az ötödik héten megtanuljuk, hogyan tehetjük otthonunkká a fényt, hogy ne veszítsük el újra és újra, hanem mindig a fényben maradhassunk. A rádzsa jóga szerint ez a legfontosabb változás – olyan, mint egy második születés. A létezés új formája. Ha felismerjük, hogy arra teremtettünk, hogy a fényben éljünk, abban is hinni tudunk, hogy alapvető jogunk teljességben és gyógyultan élni. 

 

6. hét: A figyelem hatalma

(Az átalakulás lépcsője: dhárana, dhjána és szamádhi)

A hatodik héten a maradék három lépcsőt együtt tárgyaljuk, mivel mindhárom ugyanabba a témakörbe (a figyelem hatalma) tartozik. Pusztán azzal, hogy egy gondolatra, impulzusra, vágyra vagy célra összpontosítunk, valóra is váltjuk azt. A rádzsa jóga szerint a tudás hatalom, és minél többet tudunk a tudatosságról és annak működéséről, annál nagyobb hatalommal rendelkezünk. A tudás ez esetben nem információk birtoklását vagy iskolai tanulmányokat takar; ez egy belső tudás, amely semmi mástól nem függ, csakis a fényben való létezéstől. Ekkor a tudatosság kreatív ereje felszabadul.

A királyi jóga útjára lépve elsajátíthatod azt a spirituális tanítást és megismerheted azokat a lelki és testi gyakorlatokat, amelynek segítségével ez mind megvalósítható. 

Forrás: Élet a fényben

 

Ajánlott könyvek:

ÉLET A FÉNYBEN

A siker alapelvei könyv

A JÓGA HÉT TÖRVÉNYE

TELJES MEDITÁCIÓ

TITKOK KÖNYVE

A siker alapelvei könyv