Ha a jóga gyakorlása csupán jótékony fizikai hatásokat biztosítana, már akkor is teljes joggal kaphatna helyet életünkben. Végső lényegét tekintve azonban a jóga sokkal több, mint fizikai kondíciójavító módszer. Ez a kiegyensúlyozott élet tudománya, út a teljes emberi potenciál felismeréséhez. Ezekben a viharos időkben a jóga horgonyt biztosít az élet csendesebb tartományaihoz, lehetővé téve a modern technika világában élő emberek számára, hogy kapcsolatban maradjanak természetes emberiességükkel. A jóga segítségével összpontosítani tudsz a zűrzavar közepette is. 

A jóga lényegi célja összhangba hozni az élet minden rétegét: a környezetit, a fizikait, az érzelmit, a pszichológiait és a spirituálist. A jóga szó a szanszkrit judzs szótőből ered, ami azt jelenti: ’egyesíteni, összekötni’. Ez rokonságban áll az angol yoke: ’összekötni, igába fogni’ szóval. Az eke húzására két ökröt járomba fogó paraszt olyan tevékenységet végez, amely egy spirituális élmény lényegére utal. Legmélyét tekintve:

 

A jóga egyesülést jelent, test, elme és lélek egyesülését; ego és szellem egyesülését; világi és isteni egyesülését.

 

A jóga hét törvénye program emeli fizikai életerőd szintjét, megtisztítja a szívedet az érzelmi blokádoktól, örömöt és lelkesedést ébreszt benned az élet iránt. 1994-es megjelenése óta Deepak Chopra könyve, Az élet hét törvénye szerte a világon olvasók millióinak életén javított. A könyv hét könnyen érthető elven keresztül azt hirdeti, hogy a harmónia, a boldogság és a bőség bárki számára elérhető, aki hajlandó magáévá tenni egy tudatosságon alapuló életszemléletet. A mi jógaprogramunk az elveken és a tudatosság alapú gyakorlatokon keresztül működésbe lendíti a hét törvényt. 

A jóga a védikus tudománynak nevezett indiai filozófia átfogó rendszerének központi eleme. A több mint ötezer éves múltra visszanyúló Indus-völgyi civilizációban gyökerező Védák tartalmazzák a megvilágosodott bölcsek költői felismeréseit az univerzum eredetéről és az élet kialakulásáról. (Az angol wisdom, ’bölcsesség’ szó az ősi germán wid szóból származik, amelynek jelentése: ’tudni’. A wid pedig a szanszkrit véda szóból ered, amely ’külső tudást’ jelent.) A Védák az örök bölcsesség kifejeződései, a jóga pedig a védikus tudomány gyakorlati aspektusa.

 

A jóga olyan módszer, amelynek révén az emberi lények közvetlenül hozzáférhetnek az élet bölcsességéhez. A jóga gyakorlói – a jógik – a pozitív változásra törő dinamikus és kreatív erők. A jógi tudja, hogy elméje és teste a szüntelenül változó világban van, de lényege – a lelke – olyan dimenzióban tartózkodik, amely túl van a változásokon. 

 

A jóga hét törvénye programot azok számára fejlesztettük ki, akik mélyebb szinten szeretnék gyakorolni a jógát, és testük segítségével kívánnak eljutni elméjük tágasabb szintjeire. Ez a jóga hagyományos értéke: kifejleszteni az összpontosult tudatosság olyan belső állapotát, amelyet nem zavarhat meg az élet elkerülhetetlen zűrzavara. 

A jóga hét törvénye 

Az élet hét törvénye az emberi tapasztalatra vonatkozó hét természeti törvény. Ezek azok az elvek, amelyek révén a megnyilvánulás nélküli megnyilvánulttá válik; amelyek révén a szellem az anyagi világegyetemmé válik. Hisszük, hogy nagy jelentősége van a jógagyakorlásban a hét törvénynek, mert a jóga mélyén rejlő elvek ugyanazok, amelyek a kiegyensúlyozott, rugalmas és életerős életet biztosítják. A jóga gyakorlása gyakorlás az életre. A jógában elért siker az életben elérendő siker pillére. 

A hét törvény a következőkben sűrített formában kerül bemutatásra a jógagyakorlásban való alkalmazásra összpontosítva. Minden törvényhez egy speciális mantra társul, amelynek rezgése összhangban áll az alapelvvel. Arra biztatunk, hogy gondolkodj néhány percig a nap törvényén minden reggel ébredéskor, és minden este, elalvás előtt. A nap során hordozd a tudatodban a megfelelő mantrát, hogy a törvény energiája visszhangozzon bensődben. 

Vasárnap – A tiszta lehetségesség törvénye
Hétfő – Az adok-kapok törvénye
Kedd – A karma (vagy ok-okozat) törvénye
Szerda – A legkisebb erőfeszítés törvénye
Csütörtök – A szándék és a vágy törvénye
Péntek – Az elkülönülés törvénye
Szombat – A dharma (vagy az élet céljának) törvénye

 

 

1. törvény: A tiszta lehetségesség törvénye 

Az élet első törvénye a tiszta lehetségesség törvénye, amely azt mondja ki, hogy lényed legmélyén tiszta tudatosság vagy. A tiszta tudatosság e birodalma minden lehetőség tartománya és a kreativitás minden formájának alapja. A tiszta tudatosság spirituális lényeged, és ez minden öröm forrása az életedben. A tiszta lehetségesség birodalma a tudás, az intuíció, az egyensúly, a harmónia és az üdvösség otthona. Gondolatokat, érzéseket és cselekedeteket előidézve érintetlen marad. Ez a tartomány a csend méhe, ez hozza világra az életben megnyilvánuló minden formát és jelenséget. Ez lényegi természeted. Lényed legmélyén tiszta lehetségesség vagy. 

A jóga gyakorlása során a tiszta lehetségesség törvénye emlékeztet bennünket arra, hogy minden pillanat a végtelen lehetőségek csendes mezőjéből születik. Minél erőteljesebb a csend, annál hatékonyabb a mozdulat. Minden mozdulat lüktetés, az élet óceánjának egy hulláma. Minél mélyebb a kapcsolat az óceán mélységével, annál erőteljesebb a megszülető hullám. 

Jegyezd meg a mantrát, amelynek vibráló minőségei összhangban vannak a tiszta lehetségesség törvényével, és csendesen ismételd el magadban néhányszor a nap folyamán, hogy emlékeztesd magadat: lényegi természeted tiszta lehetségesség. 

Óm Bhavam Namah
Abszolút létező vagyok 

 

2. törvény: Az adok-kapok törvénye 

A siker második spirituális törvénye az adok-kapok törvénye, amely azt mondja ki, hogy a világegyetem dinamikus változásokkal működik. Tested állandó és dinamikus kölcsönhatásban van a világegyetem testével. Elméd dinamikus kölcsönhatásban van a kozmosz elméjével. Az élet a létezés mezőjét alkotó elemek és erők áramlása. Fizikai tested és a fizikai világegyetem, valamint személyes elméd és a kollektív elme közötti harmonikus kölcsönhatás jut kifejezésre az adok-kapok törvényében. Mivel a tested, az elméd és a világegyetem szüntelen és dinamikus kölcsönhatásban áll, az energia keringésének megakadályozása olyan, mint a véráramlás megakadályozása. Ha a vérkeringés megáll, vérrög képződik, és a vér útja elzáródik. Ha a folyó áramlása megakad, megposhad a víz. Ezért kell nyitottan adni és elfogadni annak érdekében, hogy fenntartsd az életerő keringését a bensődben. 

A jóga gyakorlása során az adok-kapok törvénye elevenen ott él minden lélegzetvételedben. Minden egyes belégzés és ki- légzés alkalmával tízmilliárd billió atomot cserélsz a környezeteddel. Most, e pillanatban végy egy olyan mély lélegzetet, amilyen mélyet csak tudsz, és tartsd benn. Tartsd benn, amilyen sokáig csak tudod, és figyeld meg, milyen kényelmetlen érzést kelt, amikor olyasvalamit tartogatsz, aminek távoznia kellene. Most fújd ki a levegőt, amennyire csak tudod, és tartsd teljesen üresen a tüdődet. Megint érezd a kényelmetlenséget, amely akkor támad, ha nem vagy hajlandó magadba fogadni azt, amire szükséged van. Mindannyiszor, ha ellenállsz az adok-kapok törvényének, elméd szorongóvá válik, és kényelmetlenség támad a testedben. 

Tanuld meg a mantrát, amelynek vibráló minőségei összhangban vannak az adok-kapok törvényével, és ismételgesd csendesen magadban mindannyiszor, amikor azt veszed észre, hogy ellenállsz az adás és kapás áramlásának. 

Óm Vardhanam Namah
Én vagyok a világegyetem táplálója 

 

3. törvény: A karma (vagy ok-okozat) törvénye 

A sikeres élet harmadik spirituális törvénye a karmával kapcsolatos, vagyis az okkal és az okozattal. Minden cselekedetünk energiát bocsát ki, amely hasonló töltéssel tér vissza hozzánk – amilyen a vetés, olyan az aratás. Amikor tudatosan olyan cselekedeteket választunk, amelyek boldogságot és sikert hoznak másoknak, karmánk gyümölcse is boldogság és siker lesz. 

Bár sokan félreértelmezik a karma törvényét, úgy vélik, hogy végtelen reakció-körforgásba börtönöz minket, valójában éppen az emberi szabadság érvényre juttatását jelenti. A karma tudatos döntéshozásból eredő cselekedeteket jelent, minthogy mindannyian szüntelenül döntéseket hozunk. Valódi önmagad létezésed minden pillanatában a tiszta lehetségesség mezejében tartózkodik, ahol korlátok nélkül dönthetünk. Ezeknek a döntéseknek egy részét tudatosan hozzuk, a többségüket azonban nem tudatosan. A karmikus törvény megértéséhez és legteljesebb alkalmazásához a legjobb út tudatosítani magunkban a pillanatról pillanatra meghozott döntéseinket. 

A jógagyakorlásra alkalmazva a karma törvénye úgy jelenik meg, hogy tudatosan haladsz végig a testtartásokon, és tisztában vagy vele, milyen reakciót eredményeznek az egyes mozdulatok. Ha türelmetlenségedben olyan tartásba kényszeríted magadat, amelynek a végrehajtására még nem állsz teljesen készen, a tested, az elméd reagálni fog, és az erőltetés következményei feszültséget keltenek benned. Viszont, amikor a lágyság és a finomság hozzáállásával könnyedén jutsz el az egyes tartások végső határáig, tested-elméd könnyedséggel és nyugalommal válaszol. 

A karma úgy képviselteti magát a jelenben, hogy a múltadra emlékeztet. Ha tudatosabban döntesz a csendes tudatosság szemlélő birodalmából, karmamentes döntéseket hozol. 

Ismerkedj meg a mantrával, amelynek vibráló minőségei összhangban vannak a karma törvényével, és ismételgesd magad- ban, amikor karmikus jelentőségű döntést hozol. A mantra elismétlése emlékeztetni fog, hogy hallgass a testedre, s így a döntésed minden valószínűség szerint kellemesebb érzést és örömet hoz majd. 

Óm Krijam Namah
Tetteim összhangban állnak a kozmikus törvénnyel 

 

 

4. törvény: A legkisebb erőfeszítés törvénye 

A legkisebb erőfeszítés törvénye azt mondja ki, hogy a természet intelligenciája erőfeszítés nélküli könnyedséggel működik. Ha megnézed a víz hullámzását apálykor és dagálykor, a bimbó virágba szökkenését, a csillagok mozgását, nem látod, hogy a természet erőlködne. ritmus és egyensúly jellemzi, és amikor harmóniában vagy vele, te is felhasználhatod a legkisebb erőfeszítés törvényét oly módon, hogy minél kevesebb erőfeszítéssel minél hatékonyabban haladsz. 

 

A természetet a szeretet energiája tartja össze, és kisebb erőfeszítést kíván, ha a cselekedetedet a szeretet motiválja. Amikor a lelked a belső támpontod, hasznosíthatod a szeretet erejét, és kreatívan alkalmazhatod az energiát gyógyításra, átalakításra és fejlesztésre. 

 

A legkisebb erőfeszítés törvénye felbecsülhetetlen értékű a jóga gyakorlása során. A jóga az ellenszere a „szenvedés nélkül nincs siker” receptjének. A jóga legnagyobb áldásai akkor születnek, ha belelazulsz egy testhelyzetbe ahelyett, hogy erővel kényszerítenéd bele a testedet. Amikor hajlékonysági tartást végzel, keresd meg az ellenállási pontot. Ahelyett, hogy izomerővel jutnál el erre a pontra, lélegezz bele az ellenállásba – add át magad az ellenállásnak –, és azt veszed majd észre, hogy messzebbre jutsz, és nő a rugalmasságod. Maradj jelen teljes tudatossággal a testedben, és kötelezd el magad az önmegadás hozzáállása mellett. A jógában, ahogy az életben is, a türelem erény. A jógában minél inkább magadhoz tudod ölelni korlátaidat és gyengeségeidet ahelyett, hogy harcolnál ellenük, annál kevésbé korlátoznak majd, és annál nagyobb egyensúly és energia lesz benned. 

Mindannyiszor, ha olyan eredményt igyekszel kierőszakolni, amely nem áll készen a megnyilvánulásra, emlékezz a legkisebb erőfeszítés törvényére. Használd a mantrát, amely összhangban van az elvvel, miszerint többet végezhetsz kevesebb tevékenységgel, ha nem pazarolsz energiát harcra és erőlködésre. 

Óm Daksam Namah
Cselekedeteim a lehető leggyümölcsözőbbek lesznek a lehető legkevesebb erőfeszítéssel 

 

5. törvény: A szándék és a vágy törvénye 

A sikeres élet ötödik spirituális törvénye a szándék és a vágy törvénye, amely azon a felismerésen alapul, hogy a kvantummező szintjén nincs más, mint energia és információ. Ez a kvantummező valójában csupán egy másik elnevezése a tiszta lehetségesség mezejének, amelyet a szándék és a vágy befolyásol. 

Ha elfogadod, hogy személyes tested nem különül el a világegyetem testétől, akkor a saját tested energiája és információs összetevője tudatos megváltoztatásával befolyást gyakorolhatsz kitágított tested energiájára és információjára: a környezetedre, a világra. Ezt a befolyást a tudatosság két lényegi minősége idézi elő: a figyelem és a szándék. A figyelem energiával telít, a szándék átalakít. 

A gyakorlott jógik a figyelem és a szándék mesterei. Olyan befolyást képesek gyakorolni testük működésére, amelyet ma a modern tudomány lehetetlennek gondol. A jógik képesek megemelni vagy csökkenteni a vérnyomásukat, felgyorsítani vagy lelassítani a szívverésüket, növelni vagy csökkenteni a testhőmérsékletüket, szinte érzékelhetetlen szintre hozni légzőrendszerüket és anyagcseréjüket. Ahogy egyre inkább képessé válsz tested irányítására a szándék és a vágy törvénye révén, azt tapasztalod majd, hogy szándékaidat egyre inkább támogatja a természet. 

Miközben a figyelmed segítségével energiával telíted szándékaidat és vágyaidat, használd a mantrát, amely együtt rezeg a szándék és vágy törvényével. 

Óm Ritam Namah
Szándékaimat és vágyaimat támogatja a kozmikus intelligencia 

 

6. törvény: Az elkülönülés törvénye 

Az elkülönülés törvénye feltárja az élet egy nagy ellentmondását. Ahhoz, hogy megszerezzünk valamit ebben a világban, fel kell hagyni az utána való sóvárgással. Ez nem azt jelenti, hogy feladod a vágyaid megvalósításának szándékát – egyszerűen az eredményhez való kötődést engeded el. 

A szellem szintjén mindig minden tökéletesen alakul. Nem kell küzdenünk vagy erőltetnünk dolgokat, hogy a nekünk tetsző módon alakuljon minden helyzet. Ehelyett törekedhetünk arra, hogy hagyjuk, minden úgy alakuljon, ahogy alakulnia kell, cselekedjünk, majd engedjük, hogy spontán módon megjelenjenek a lehetőségek.

A jógagyakorlásodra alkalmazva az elkülönülés törvénye arra ösztönöz, hogy add fel kötődésedet az idealizált testhelyzethez. Ahelyett, hogy egyre csak a tökéletes tartást keresed, legyen a szándékod elmélyíteni és tágítani a tudatosságodat. Ha feladod az idealizált formához való kötődésedet, és engeded, hogy tudatosságod befogadja a jóga lényegét, a tested természetesen feladja az ellenállását, növekszik hajlékonysága, és fejlődni fog. 

Alkalmazd a mantrát, amely együtt rezeg az elkülönülés törvényével, hogy emlékeztessen az irányítás iránti igény elengedésére, mert a kreatív megoldások csak így tudnak kiemelkedni a bizonytalanság bölcsességéből. 

Óm Anandham Namah
Cselekedeteim nem kötődnek az eredményhez 

 

7. törvény: A dharma (vagy az élet céljának) törvénye 

A hetedik spirituális törvény a dharma törvénye, amely azt mondja ki, hogy minden érző lénynek célja van az életben. Egyedi képességeid vannak, és sajátos módon juttatod ezeket kifejezésre. Vannak igények ebben a világban, amelyekhez tökéletesen illeszkednek a te speciális képességeid, és amikor a világ igényei találkoznak képességeid kreatív kifejeződéseivel, megvalósul a célod, a dharmád. 

Ahhoz, hogy dharmában légy, az életerődnek erőfeszítés nélkül és zavartalanul kell áramlania. A jóga gyakorlása közvetlen mechanizmust biztosít a testedben kialakult energiablokádok feloldására. Amikor eltűnnek az akadályok az életerő áramlásának útjából, képessé válsz kifejezni éned még tágabb aspektusait is. Az együttérzés, a bölcsesség és a játékosság növekedése bizonyítja, hogy életed a dharma törvényével összhangban áramlik. 

Jógagyakorlásod segíti tested dharmáját. Amikor az életenergia erőfeszítés nélkül áramlik keresztül minden sejten, szöveten és szerven, mindegyik dharmája teljesül. Amikor a jógagyakorlatok során szerzett hajlékonyság, egyensúly és erő következtében erőfeszítés nélkül tudod kifejezésre juttatni képességeidet a világban, összhangban vagy a dharma törvényével. Amikor engeded, hogy a természet intelligenciája és életereje keresztüláramoljon rajtad, az emlékeztet magasabb rendű célodra: a világ szolgálatára és az élet fejlesztő áramának támogatására. 

Használd a mantrát, amely együtt rezeg a dharma törvényével, hogy emlékeztessen erre az elvre, különösen amikor harcot és küzdelmet tapasztalsz. A mantra használata segítségedre lesz belső párbeszéded „milyen előnnyel jár számomra?” kérdésének „hogyan segíthetek?” kérdésre való átváltásában. 

Óm Varunam Namah
Az életem harmóniában van a kozmikus törvénnyel 

Forrás: A jóga hét törvénye

 

Ajánlott könyvek:

A JÓGA HÉT TÖRVÉNYE

AZ ÉLET HÉT TÖRVÉNYE

A siker alapelvei könyv

TELJES MEDITÁCIÓ