Szepes Mária Mágiák sorozatának egyik fontos kötete A szó mágiája. E könyv a hermetikus filozófia alapfogalmainak gyűjteménye. Nélkülözhetetlen alapmű.

Sorrendjét nem betűrend, hanem a fogalmak értelmének logikája határozza meg. Valamennyi szédületes dimenziókra nyílik. Aki elindul feléjük, nem fordul többé vissza. Minden erőfeszítése kimeríthetetlen értékekhez juttatja. Felvillantja előtte az örök cél bizonyosságát. E mágneses csillogás nélkül értelmes ember aligha bírná ki korunk kiszámíthatatlan provokációit. Szaporodó kérdéseire feleletet követel. Ezt teszi e sorok írója is, csaknem évszázadnyi eszmélése óta. Közben a marósavban ázó, sivatagi talajban aranyrögökre, kisebb drágakövekre is rátalált. Ezt kínálja feleletül az olvasónak a költészet, a misztériumok, a tetté vált tanulmányok, az önmagát élve boncoló, halálközeli élmények hitelességével.

„A szavak sokszor világbirodalmakat építenek, de vannak szavak, amelyek világbirodalmakat döntenek romba.”

a_SZO_magiajaNincs olyan szakma a világon, amelynek ne volna saját fogalomnyelve, amelyet mindenki megtanul, aki szakképzettséget akar szerezni. Természetes, hogy a tudomány, a művészet és a bölcselet szintézisére törekvő összefüggések tudományának is sajátos fogalomrendszere van. E meghatározásokat a Királyi Művészet szótárául ajánlom. Az érdeklődőket hozzásegítik tanulmányaik folytatásához.
Nehéz, de bátran átgondolt, végső kozmogóniai problémákat feszegető tételek ezek.
Még nem volt olyan olvasó, gondolkodó, kereső ember, aki ne tette volna fel nekem e súlyos kérdéseket. Tehát nem hagyhatom ki ezeket a szótárból. Elég töprengenivalót adnak. Utólag rájönnek, hogy megérte a fáradságot.

MANTRA
Varázsszó. Hangba rögzített oldó vagy kötő varázsformula. Gyökere az Igében, a Logoszban rejlik. Az egész formavilág nem egyéb, mint mágikus hangskála a „Legyen!” és a „Ne legyen!” két mantrája között. Isten először elképzeli, azután kimondja a világot. A Teremtő a „Legyen!” formulájával felidézi, a Messiás a „Ne legyen!” varázsformulájával eltünteti, feloldja a világkülkhórt.
A világ mágikus hangokból szőtt szimfóniájának hangjegyei a huszonkét tarot-jelkép, a hét gyökérhang s az öt gyökérszó. Ezekből keletkezik az ősakkord, a dallam, a tétel és az ellentétel, a disszonancia és végül a feloldás. Mindennek, ami van, a képzelet és a hang az alapelve. Ami láthatóvá lesz, az e kép- és hangvarázs egyetemes szuggesztiója.

DHARMA
A megnyilvánult létbe a mindenséget életre hívó és meghatározó alapideán kívül minden elkülönült ego magával hozta sajátos töltését: valódi nevének misztériumát, amelynek kiteljesítése és finomítása egyedül az ő feladata a fejlődés folyamán. A dharma tehát mindenkinek egyéni feladata. Más dharmáját követni végzetes tévedés, de nem teljesíteni a dharmát, szintén a belső elégedetlenség és névtelen szenvedés poklát jelenti. A dharma a felismert hivatás vonalán végzett kötelesség, amely mélyen erkölcsi természetű. Annak ellenére, hogy sajátosan az individuumhoz kötött, mégsem önös, hanem megtalált, tisztult önmagával a közösséget szolgálja.
Aki ráeszmél embertársai dharmájának egyéni mivoltára s jelentőségére, az érti, elviseli sajátosságaikat és megbékél velük.


További részletekért:

Olvass bele a könyvbe

Keresd a könyvet webáruházunkban kiadói kedvezménnyel