A tarot-jóslás az egyik legnépszerűbb jövendőmondó praktika, s jóllehet az okkultisták évszázadokon keresztül rajzolták allegorikus kártyáikat, újabbnál újabb tarot-illusztrációk jelennek meg napjainkban is. A nagy múltú tarot-művészet szerves részét képező esztéticizmusnak nagy szerepe volt abban, hogy újjáéledt iránta az érdeklődés napjainkban, s a közösségi média egyik kedvenc területe lett – még ún. emoji tarot is létezik ma már.

Nagy népszerűsége ellenére azonban a tarot sokak számára továbbra is megfoghatatlannak és bonyolultnak tűnhet. Voltaképpen mi is a tarot? Mit jelentenek a lapjai, s hogyan kell használni őket? Ne aggódj, kedves olvasó – a tarot alapjait könnyű megérteni! Az alábbiakban összefoglalom neked, amit minden, a tarot-val most ismerkedő embernek tudnia kell e jósmódszer történetéről, valamint azokról az alapvető fogásokról, melyek birtokában te is el tudod kezdeni a saját egyedi kártyavetésedet.

 

Honnan származik a tarot?

Meglepő módon a tarot viszonylag modern mesterség. Habár a tarot-paklik története egészen az 1400-as évekig nyúlik vissza, az illusztrált kártyákat inkább játékokhoz, mintsem jövendőmondáshoz használták. A játékkártyákat használó kártyavetés nem volt ismeretes egészen 1785-ig, amikor is egy francia okkultista, Jean-Baptiste Alliette – vagy ismertebb nevén Etteilla, amely a vezetékneve megfordításából alkotott álnév volt – kifinomult összefüggésrendszerbe foglalta az illusztrált kártyákat, az asztrológiát és az ókori egyiptomi tanokat.

A következő évszázad során a misztikusok és filozófusok ténykedésének köszönhetően tovább nőtt a tarot népszerűsége. Az 1890-es évek végén néhány londoni okkultista megalapította Az Arany Hajnal Hermetikus Rendje nevű mágikus rendet, amely a modern mágia újjáélesztésére hivatott csoportok egyike volt. Az alapítók között volt MacGregor és felesége, Moina Maters is, akik Book T címmel egy könyvet is írtak a tarot szimbólumrendszeréről.

1909-ben Arthur Edward Waite és Pamela Colman Smith megtervezett és kiadott egy illusztrált tarot-paklit, amely nagy vonalakban Az Arany Hajnal Hermetikus Rendje tanításain alapult. Ez az azóta is közkézen forgó, időtlen pakli a Rider-Waite pakliként ismeretesAz eredeti Rider-tarot -, s a legnépszerűbb tarot-változat a kezdő és a profi kártyavetők körében egyaránt. 1943-ban Aleister Crowley okkultista (aki azt vallotta magáról, hogy ő Arthur Edward Waite megtestesült végzete) és Lady Frieda Harris megjelentették a saját paklijukat, amely Az Arany Hajnal Hermetikus Rendje tanainak másfajta értelmezésén alapult. Az írnokok egyiptomi istenéről, Thotról elnevezett Thot-paklijukban minden egyes kártyába beleépítették az asztrológia szimbolizmusát, s a jövendölés gyakorlatát összekötötték a csillagos éggel.

 

Melyik paklit válasszam?

Számtalan lenyűgöző, mozgalmas ábrákkal teli tarot-pakli áll rendelkezésünkre. A huszadik század közepe óta százával – ha nem ezrével! – jelennek meg a szebbnél szebb paklik.

Sokan vélekednek úgy a tarot-kártyavetők közül, hogy az első paklinkat ajándékba kell kapnunk. Igen, az ajándékokat mindenki szereti, mégsincs annál értékesebb ajándék, mint ha magadat ajándékozod meg a jövendőmondás mágiájával, ezért azt javaslom, éld át mindenképp az első pakli kiválasztásának örömét! A választék valóban lehengerlő és csodálatos, ám a legfontosabb tényező a kártyákkal való egyedi kapcsolatod. Akár online, akár személyesen vásárolsz, figyelj az érzéseidre, amint végignézed egy-egy tarot-pakli lapjait. Izgalomba hoz, amit nézel? Tartózkodást ébreszt benned? Összezavar? Bízz a megérzéseidben: a gondos mérlegelés végül feltárja majd előtted a kártyákkal való kapcsolatodat. Mélyedj el a képekben: vajon a klasszikus vagy a modern stílus bűvöl el? Figyeld meg a kártyák szimbólumait: magukkal ragadnak? Ne feledd, hogy nincs jó vagy rossz tarot-pakli! Vezéreljen az az alapelv, hogy a lelkedet leginkább felkorbácsoló paklit kell választanod.

Az eredeti Rider-tarot

Az eredeti Rider-tarot

 

Mi a különbség a Nagy Arkánum és a Kis Arkánum lapjai között?

Beszéljünk először is a pakli felépítéséről és a kártyák jelentéséről! Minden mágikus gyakorlat a tarot, az asztrológia és a varázslás ugyanazon a hermetikus tanításon alapul: „Amint fent, úgy lent.” Más szóval a világűr makrokozmosza visszatükröződik az egyéni tapasztalatok mikrokozmoszában. Hasonlóképpen az egész univerzum benne rejlik a tarot-pakliban, melyben minden kártya egy személyt, egy helyet vagy egy eseményt képvisel. Ez a szimbólumrendszer megjelenik a nagyobb titkokkal foglalkozó Nagy Arkánum ábrázolásaiban ugyanúgy, mint a Kis Arkánum kártyáin, amelyek a kisebb titkok feltárására hivatottak.

A Nagy Arkánum kártyái monumentálisabb, nagyobb horderejű hatásokat jelenítenek meg. Életutunk állomásait mutatják meg, s mindegyikük fontos üzenetet hordoz – életünknek azokat a sorsfordító momentumait jelképezik, melyek életciklusaink kezdetét és végét határozzák meg. E dinamikus kártyák a nagyobb átmenetekhez kötődnek, s az átalakulások markáns időpontjait jelzik. A kártyákon számok vannak, hogy ezzel is az életutunk egészének állomásait jelképezzék – kronologikus sorrendjük az idő múlását mutatja.

A Kis Arkánum lapjai ezzel szemben mindennapjaink ügyes-bajos dolgait jelenítik meg. A kártyák illusztrációin hétköznapi emberek láthatók, amint világi cselekedetekbe merülnek: táncolnak, isznak, alszanak, vagy éppen veszekednek. Olyan tetteket ábrázolnak, melyek hátterében az emberi jellem húzódik meg, s amelyek a kisebb – ideiglenes, vagy csupán csekély hatással bíró – átmenetek során bukkannak fel. A Kis Arkánum kártyáit négy részre, azaz színekre osztják fel, melyek mindegyike tíz számozott és négy udvari kártyából áll. A Kis Arkánumban a kártya száma az esemény stádiumát mutatja: az ász a kezdetét, a tízes a végét szimbolizálja. Ugyanígy az udvari kártyák sora a körülmények sajátos, az egyénre jellemző megértését szemlélteti, s vagy személyiségtípusokat, vagy pedig konkrét embereket jelenítenek meg. Az Apród, a Lovag, a Királynő és a Király az adott szituáció értelmezésének egyre magasabb szintű és egyre bölcsebb szintjeit jelképezi.

A színek (Botok, Érmék, Kardok és Kelyhek) az élet egy adott területének, illetve az asztrológiai elemeknek felelnek meg. A Botok (a tűz elem megfelelői) a szenvedélyt és az inspirációt jelképezik, az Érmék (föld elem) a pénzt és a fizikai valóságot képviselik, a Kardok (levegő elem) az intellektuális síkot ábrázolják, s végül a Kelyhek (víz elem) az érzelmi történéseket hordozzák. E színek azt mutatják meg, hogy életünkben milyen hatások aktivizálódtak, s iránymutatást adnak, hogy miként tudjuk az aktuális körülményeket a javunkra fordítani.

 

Nostradamus-tarot

Nostradamus-tarot

 

Hogyan kezdjek neki a kártyavetésnek, az olvasásnak?

A Nagy és a Kis Arkánum kártyái együttesen egy átfogó képi nyelvezetet alkotnak. Fontos észben tartanunk, hogy minden válasz, amit keresünk, eredendően benne rejlik a pakliban, melyben minden lap egy személyt, egy körülményt vagy egy lehetséges eredményt ábrázol. Mivel a tarot-ban nincsenek titkos rejtvények vagy láthatatlan, mögöttes jelentések, a jelentés feltárásának képessége tulajdonképpen a saját elbeszélésedben és interpretációdban rejlik.

Bármikor, amikor kártyajóslásba kezdenél, keverd meg előtte jól a paklit. Tedd ezt megfontoltan, egyféle meditációként. Érezd a kezedben a kártyák fizikai valóságát, s vizualizáld magad előtt a kérdést, amire a választ keresed. Ha másnak vetsz kártyát, a keverés elmélyült pillanatai közben éld bele magad a helyzetébe, s próbáld magadban megfogalmazni a kifejezetten rá vonatkozó kérdéseket. Fordíts erre annyi időt, amennyi szükséges. A pakli megkeverése nagyon fontos lépés a tarot-olvasásban, mert megnyitja a csatornákat a szellemi dimenziók felé. Ha úgy érzed, készen állsz, oszd a paklit három részre, s rakd le őket fordított sorrendben színnel lefelé. Mivel a tarot-paklidra vigyáznod kell, terítsd le a kedvenc terítődet, anyagodat, amelyen majd szétteríted a kártyákat.

A „háromlapos jóslás” az egyik legegyszerűbb és legcélravezetőbb módszer. Úgy fogalmazd meg a három kategóriát, hogy az a leghívebben tükrözze az adott szituációt (múlt, jelen, jövő; te, a másik személy, a kapcsolatotok; lehetőségek, kihívások, kimenetelek; elme, test, lélek stb.). A kártyák és az általuk elfoglalt pozíciók könnyedén feltárják majd a vizsgált dolgok közötti kapcsolatot és dinamikát. Mielőtt azonban felolvasnád a kártyák egyértelmű jelentéseit, hagyj egy kis időt magadnak, hogy benned is megfogalmazódjon a látványból eléd táruló történet. Milyen érzéseket keltenek benned a felcsapott kártyák? Mely színekhez tartoznak, és milyen szimbólumok láthatók rajtuk? Ha vannak köztük emberek, vajon egymás felé fordulnak, vagy az ellenkező irányba? Az ábrák egységes egészet, vagy rendszertelen összevisszaságot alkotnak?

Jóllehet minden kártyának megvannak a bevett képzettársításai, a leghatalmasabb kútforrás mégis a saját intuíciód lesz majd számodra. Figyeld meg, hogy mik az azonnali érzelmi reakcióid! Az ösztöneid új információkkal gazdagítják majd a tanultakat, s elmélyítik vizuális memóriádat is. Végül pedig kialakítod majd a saját rendszereidet és mintáidat, s az egyes kártyák kifejezetten rád jellemző jelentéstartalommal telítődnek meg. Az Ördög talán egy régi szerelmedet jelképezi majd, a Botok Kettes pedig egy új munkahelyet. A jóslásaid a saját belső lexikonodból táplálkoznak majd, s ez lehetővé teszi számodra, hogy olyan egyedi elbeszélésmódokat hozz létre, amelyek bármilyen életkörülményre vagy helyzetre érvényesek lesznek.

Ne feledd, a tarot rendkívül gazdag szókincset, szimbólumrendszert rejt magában, végső soron azonban nem több egy feldobott érménél: bármilyen tárgyat vagy tettet fel tudunk tölteni energiával a saját lelkünk ereje által. S bár a tarot-hoz idő, gyakorlat és türelem szükséges, valójában már eleve bennünk rejlik mindaz a tudás, amely egy őszinte és pontos jövendőmondáshoz kell. A tarot legmélyén a szenvedély, a logikus gondolkodás, a kíváncsiság és az intuíció húzódik meg – mind olyan tulajdonságok, melyek a csodás ábrákkal ragyogó kártyákra s azok misztikus képességgel megáldott értelmezőire egyaránt jellemzőek.

Forrás: www.allure.com

Ajánlott könyvek:

AZ EREDETI RIDER TAROT (KÖNYV ÉS KÁRTYA)

NOSTRADAMUS
TAROT