Jelenlegi és majdani valónk leírására az ötérzékű és többérzékű ember kifejezéseket használom. A többérzékű nem jobb, mint az ötérzékű. Egyszerűen csak időszerűbbé vált napjainkban. Ahogy az emberi tapasztalás egyik rendszere elavul, és egy másik, fejlettebb rendszer veszi át a helyét, a kettőt összevetve joggal érezhetjük elégtelennek a korábbit. Ám az Univerzum egésze szempontjából az összehasonlítás nem a jó és a rossz kategóriáiban fogalmazódik meg, hanem aszerint, hogy mi az, ami korlátokat állít, és mi az, ami lehetőségeket ad.

A többérzékű ember tapasztalása kevésbé korlátozott, mint az ötérzékű emberé. Több lehetőséget ad a fejlődésre és kiteljesedésre, és több lehetőséget arra, hogy elkerüljük a felesleges nehézségeket. Esetről esetre összevetettem az ötérzékű ember tapasztalását a többérzékű ember tapasztalásával, hogy tisztán látható legyen a különbség, de ez nem azt jelenti, hogy az evolúció ötérzékű szakasza, az a korszak, amelyből épp kilábalunk, rosszabb a többérzékű szakasznál, amelybe belépni készülünk. Csupán annyit jelent, hogy az ötérzékű szakasz már idejétmúlt. Ahogy az elektromosság felfedezésével egyszer csak elavulttá vált a gyertya, de az elektromosság bevezetése még nem jelentette azt, hogy a gyertya használata rossz dolog.

Ki mondhatná közülünk, hogy szakértője az emberi tapasztalásnak? Legfeljebb annyit tehetünk, hogy meg osztjuk egymással benyomásainkat, ami remélhetőleg segít azoknak, akik keresik az utat. Az emberi tapasztalat terén nem létezik olyan, hogy szakértő. Az emberi tapasztalás a mozdulat, a gondolat és a forma megtapasztalása, néha pedig kísérletezés mindezekkel. A legtöbb, amit tehetünk, hogy beszélünk róla, de ez már önmagában érték, ha segít az embereknek, hogy kecsesen mozogjanak, tisztán gondolkozzanak, és – akár a művészek – megformázzák életük anyagát.

 

Az evolúció megértése csak akkor teljes, ha alaptételként elfogadjuk, hogy úton vagyunk a valódi hatalom felé, és az evolúciós folyamat és létünk célja nem más, mint elérkezni ehhez a tényleges hatalomhoz. Olyan faj voltunk, amely a külső hatalmat hajszolta, és olyan faj leszünk, amely a valódi hatalmat igyekszik elérni. Mostanáig a fejlődés útját kizárólag a fizikai világ felfedezése jelentette. A fejlődés ezen módja, és tudatunk, amelyet öt érzékünk által emelt korlátok határolnak, már nem felel meg annak a lénynek, akivé válnunk kell.

Ötérzékű emberből többérzékű emberré fejlődünk. Öt érzékünk együttesen olyan érzékelő rendszert alkot, amellyel a fizikai valóságot tudjuk megragadni. A többérzékű ember észlelése túllép a fizikai valóságon, és egy nagyobb erőtérbe ér, amelynek a mi fizikai valóságunk csak része. A többérzékű ember látja és nagyra értékeli fizikai valóságunk szerepét az evolúció történetében, de látja azokat a mozgató erőket is, amelyek létrehozzák és működtetik a fizikai valóságot. Ez a világ viszont már láthatatlan az ötérzékű ember számára.

Ebben a láthatatlan birodalomban gyökereznek legbensőbb értékeink. Ebből a láthatatlan birodalomból nézve már értelmet kap az, ha valaki tudatosan életét áldozza valamely magasabb célért. Gandhi ereje megmagyarázhatóvá válik, és Krisztus könyörülete olyan teljességében mutatkozik meg, ahogy azt az ötérzékű ember nem láthatja.

Nagy tanítóink mind többérzékű emberek voltak. Mondataik és cselekedeteik a többérzékű ember szélesebb látószögű tapasztalását és értékeit tükrözik, és így ráébresztenek bennünket igazságokra.

Az ötérzékű ember szemszögéből nézve egyedül vagyunk egy tisztán fizikai világban. A többérzékű ember tapasztalása szerint sosem vagyunk egyedül, a Világegyetem pedig élő, tudatos, intelligens és együttérző. Az ötérzékű ember tapasztalása szerint az anyagi világ kiismerhetetlen, és rejtély benne a mi létezésünk is, ám életben maradásunk érdekében muszáj küzdenünk az uralomért. A többérzékű ember tapasztalása szerint az anyagi világ egyfajta iskola, amelyet a benne élő lelkek hoznak létre egyesült erővel, hogy minden megnyilvánulásából tanulhassanak. Az ötérzékű ember tapasztalása szerint a szándéknak még nincs következménye, csak a tettnek, és a következmény mindig fizikai; ráadásul némely tettek nem hatnak vissza sem ránk, sem másokra. A többérzékű ember tapasztalása szerint minden tett következményét a mögöttes szándék határozza meg, és nincs olyan szándék, amely ne hatna valahogy vissza ránk vagy másokra. Szándékaink következményei pedig messze túlnyúlnak anyagi világunk határain.

 

A lélek az ember halhatatlan része. Minden embernek van lelke, de a személyiség, amelyet behatárol az öt érzék, nincs tudatában a lelkének, ezért nem is veszi észre, mikor hat rá a lélek. Amikor a személyiség belép a többérzékűség tartományába, intuíciói – sejtései és rezzenései – egyszerre fontossá válnak. Olyan dolgokat érzékel magában, másokban és a különböző helyzetekben, amelyet többé nem tud az öt érzékével gyűjtött adatokkal magyarázni. A szándékokat érzékeli, és azokra válaszol inkább, mint a tettekre vagy a szavakra. Felismeri például az érző szívet a durva, dühös emberben, és a jeges szívet a csiszolt, udvarias modor mögött.

Ha a többérzékű személyiség magába tekint, különböző áramlatok sokaságát találja ott. Tapasztalatai során idővel megtanulja elkülöníteni ezeket az áramlatokat, és látja, hogy milyen érzelmi, gondolati és fizikai következményekkel járnak. Megtanulja például, mely áramlatok okozzák a haragot, az ellenséges gondolatokat, a romboló tetteket, és mely áramlatok hozzák létre a szeretetet, a gyógyító gondolatokat és az építő tetteket. Idővel megtanulja, hogy visszautasítsa, elengedje azokat az áramlatokat, amelyek ellenkezést, diszharmóniát és erőszakot eredményeznek, és értékelje, erősítse azokat, amelyek kreativitást, gyógyító erőt és szeretetet hoznak létre. Ily módon a személyiség is képes lesz arra, hogy érzékelje lelkének erejét.

Az ember lelke nem passzív vagy elméletben létező dolog, amely valahol a mellkasüregben foglal helyet. Inkább egy aktív, pozitív, határozott erő lényünk központi magjában. Az a részünk, amely megérti az energiafolyamatok személytelen jellegét. Az a részünk, amely feltétel nélkül szeret, és ítélet nélkül elfogad.

Ha meg akarjuk ismerni lelkünket, a legelső lépés mindenképpen az, hogy ráébredjünk: van lelkünk. A következő lépésben át kell gondolnunk: „Ha van lelkem, mi az én lelkem? Mit akar a lelkem? Mi a viszony köztem és a lelkem közt? Hogyan hat a lelkem az életemre?”

Ha megláttuk, megértettük és megbecsüljük lelkünk energiáját, azonnal kezdi áthatni személyiségünket is. Ha a személyiség teljesen lelke energiájának szolgálatába áll, eléri a valódi hatalmat. Ez evolúciós folyamatunk végcélja és létünk értelme. Minden tapasztalat, amelyet az ember a Földön szerez és szerezni fog, arra indít, hogy személyiségünket egyesítsük a lelkünkkel. Minden helyzet jó alkalom arra, hogy ezt az ösvényt járjuk, hogy lelkünk kiragyoghasson belőlünk, hogy általunk a lélek megmutathassa az anyagi világnak, milyen végtelenül tiszteli és szereti az életet.

Ez a könyv arról szól, hogyan érhetjük el a valódi hatalmat – a személyiség és a lélek összehangolását –, hogy ez mivel jár, hogyan történik, és mit hoz létre. Ahhoz, hogy mindezt megértsük, előbb olyan dolgokat kell megértenünk, olyan látásmódot kell elsajátítanunk, amelyek szokatlannak tűnhetnek az ötérzékű ember számára, ám azonnal természetesnek hatnak, mihelyt tisztán látjuk az evolúciót – hogy az ötérzékűség olyan út, amely a többérzékűségbe vezet –, és hogy az embernek nem az a sorsa, hogy örökké pusztán öt érzékével lássa a világot.

 

Egy hasznos ábra

 

„Sokféle útja van annak, hogy elérkezzünk a bölcsességhez és a szívhez. Ez a mi legnagyobb gazdagságunk, és ebben gyönyörködöm én nap mint nap.”

 

 

Feladat

Többérzékű vagyok?

Készíts listát azokról a módszerekről, amelyekkel megtudhatod, hogy többérzékű vagy-e!

Például:

 • Legbelül tudom, milyen döntéseket kell hoznom.
 • Vannak megérzéseim.
 • Megbecsülöm a felismeréseimet.
 • Használom az intuíciómat.
 • Néha többet tudok, mint amit láthatok.

 

Lecke az élethez

Lehet, hogy meglepne, ha tudnád, hogy a többérzékű tapasztalás már most is milyen mértékben része az életednek. A cél az, hogy felismerjük, megbecsüljük és kísérletezzünk vele. A többérzékű tapasztalás élménye természetesebb lehet számodra, mint hinnéd. Képessé tesz arra, hogy a mögé láss, amit az öt érzékszerv képes megtapasztalni.

Határozd el, hogy a következő hét minden egyes napján értelmet keresel önmagad számára a mindennapi tapasztalataidban! Légy nyitott arra, hogy jelentőséget láss abban is, amiben korábban nem láttál, és tekints úgy felismeréseidre, mint a többérzékű tapasztalás értékes élményeire! Minden este készíts jegyzeteket és vezess naplót arról, amit a többérzékű tapasztalás révén megtudtál!

A hét elteltével írd le válaszaidat a következő kérdésekre:

 • Mi volt számodra a többérzékű tapasztalás legjelentősebb példája? Mit tanultál ebből a tapasztalatból?
 • Hogyan befolyásolta élményeidet az a szándékod, hogy értelmet találj a mindennapi életben? Írj rá példákat!
 • A magadról és másokról alkotott képedet hogyan befolyásolta az, amit megtudtál? Írj rá példákat!

Ezután tölts egy újabb hetet ugyanezzel az elhatározással. Minden este készíts jegyzeteket, és vezess naplót arról, amit a többérzékű tapasztalás révén megtudtál!

Ha letelt a hét, írd le válaszaidat a következő kérdésekre:

 • Mit fedeztél fel saját magaddal kapcsolatban azáltal, hogy megnyíltál a többérzékű tapasztalataid számára? Írj rá példákat!
 • Mi volt életedben az első többérzékű tapasztalat, amelyről fel is ismerted, hogy az?
 • Életedben mi a legjelentősebb példa a többérzékű tapasztalatra?

 

Forrás: A lélek lakhelye

Ajánlott könyvek:

A lélek lakhelye

Karma és reinkarnáció

Haráridőnapló 2021