Az ötödik egyezség a toltékok legmagasabb rendű tanítása – felkészít minket, hogy visszatérjünk ahhoz, amik valójában vagyunk: az igazság hírnökei. Minden alkalommal, amikor beszélünk, üzenetet közvetítünk. Amíg nem vagyunk tudatában annak, hogy valójában mik vagyunk, nem az igazságot közvetítjük. A négy egyezség segít, hogy visszanyerjük tudatosságunkat arról, mik vagyunk. Segítenek tudatossá válni világunk erejéről. De az igazi cél az ötödik egyezség, mert túlmutat a szimbólumrendszeren, és felelőssé tesz minket minden egyes szó megteremtéséért. Az ötödik egyezség segít visszanyerni annak a hitnek az erejét, melyet a szimbólumokba fektettünk. És amikor túljutunk a szimbólumokon, az erő és a hatalom, amit találunk, hihetetlen, mert ez a művész teremtőereje, az élet ereje, a valódi önmagunk.

Az ötödik egyezséget én hírnökképzőnek vagy angyalképzőnek nevezem, mert olyan hírnököknek szól, akik tudatában vannak, hogy üzenetet kell közvetíteniük. Az angyal görög eredetű szó, és azt jelenti, „hírnök”. Angyalok tényleg léteznek, de nem a vallás szárnyas angyalai. Mindannyian hírnökök vagyunk; mindannyian angyalok vagyunk, de nincs szárnyunk, és nem hiszünk a szárnyas angyalokban. A szárnyas angyalokról szóló vallásos történet csak szimbólum, és szimbólumként a szárnyak azt jelentik, hogy az angyalok tudnak röpülni.

Az angyalok röpülnek és információt közvetítenek, üzenetet – az igazi üzenet az élet, vagyis az igazság. De oly sok hírnök van e világban, akik nem az életet, nem az igazságot közvetítik. A világot milliárdnyi hírnök lakja, akik vagy tudatosak, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy a többség nem tudatos. Üzenet adására és vételére vannak beprogramozva, de nem tudják, hogy hírnökök. Az emberiség nagy részének a Földön sejtelme sincs arról, hogy a szimbólumok a saját teremtményeik. Sejtelmük sincs, honnan jön a szimbólumok ereje, ami azt jelenti, hogy a szimbólumok teljes mértékben uralkodnak rajtuk.

 

Miféle hírnökök ők?

A válasz nyilvánvaló. A következményeit látod világszerte. Csak nézz körül, és látni fogod, miféle hírnökök ők. Amikor erre rájössz, az ötödik egyezség még több jelentést kap.

 

Kételkedj, de tanulj meg meghallgatni másokat.

 

Mi különbözteti meg ezeket a hírnököket? A válasz a tudatosság. Ezt köszönhetjük a hírnökképzőnek. Abban segít, hogy tudatosodjon bennünk, miféle üzenetet közvetítünk a világnak.

Tolték szempontból csak három módon lehet üzenetet közvetíteni, vagyis azt mondhatjuk, hogy az emberek világában csak három nyelv létezik: a pletyka, a harcos és az igazság nyelve.

 

Az első nyelv pletyka nyelve

A pletyka nyelve az, melyet minden emberi lény beszél. Mindenki tudja, hogyan kell pletykálni. Amikor ezt a nyelvet beszéljük, az üzenetünk torz; mindenről pletykálunk, ami körülvesz bennünket, de főleg önmagunkról. Ha másik országba megyünk, ahol az emberek másik nyelvet beszélnek, azt találjuk, nem számít, milyen szimbólumrendszert használnak. Úgy beszélnek, mint mi, a pletyka nyelvén, amit én úgy hívok, a nagy mitote. A tudatosság nélküli, megszokott álomban a nagy mitote legyűri az emberi elmét, és félreértéseket szül, torzít, aszerint, hogyan interpretáljuk a szavakat.

A pletyka nyelve az áldozat nyelve; ez az igazságtalanság és a büntetés nyelve. A pokol nyelve, mert az összes pletyka tisztán hazugságból fakad. De az emberi lények mindig pletykálni fognak, mert arra vagyunk programozva, hogy pletykáljunk, amíg valami el nem mozdul bennünk, ami szintén benne van a programban. Ekkor lázadunk fel a pletykálás ellen, és elkezdődik a háború a fejünkben – az igazság és a hazugságok közötti háború.

 

A második nyelv a harcos nyelve

Amikor ezt a nyelvet beszéljük, néha igazat mondunk, néha hazudunk, attól függően, milyen a tudatállapotunk. Néha a hazugságokat hisszük el, ami egyenesen a pokolba taszít minket, néha az igazságot hisszük el, ami egyenesen a mennybe röpít. De még mindig hiszünk, ami azt jelenti, még mindig a szimbólumok birtokolják a hitünk erejét. Harcosként egyik álomról a másik álomra ugrálunk; néha a mennyországban vagyunk, néha a pokolban. Képzelheted, hogy a harcos nyelve ezerszer jobb, mint a pletyka nyelve, de megismétlem, az emberi lények beprogramozottak arra, hogy lecseréljék a nyelvet, amit beszélnek, és átváltsanak egy másik nyelvre.

 

 

A harmadik nyelv az igazság nyelve

Amikor ezt a nyelvet beszéljük, alig beszélünk. Ekkor kétség nélkül tudjuk, hogy az általunk használt szimbólumok a mi teremtményeink. Tudjuk, hogy mi adjuk a jelentést mindezeknek a szimbólumoknak, hogy a magunkfajtákkal kommunikáljunk; makulátlanul használjuk a szimbólumokat, megtesszük a tőlünk telhető legjobbat, hogy közvetítsük az üzenetünket, hogy közvetítsük önmagunkat, mert mi vagyunk az üzenet. Végül nincs több hazugság, és azért nincs több hazugság, mert tökéletesítettük a tudatosságunkat, mert életként, igazságként tekintünk magunkra.

Az igazság nyelve nagyon különleges, mert ez az álom mesterének, a művésznek a nyelve, aki tökéletessé tette az álmot. A mester világa tele van zenével, művészettel, szépséggel. A mesteri fokot elért művészek mindig boldogok. Békések, és élvezik az életüket.

Ez a háromfajta kommunikációs mód az 1-2-3, az A-B-C és a dó-ré-mi nyelve. A pletyka nyelve az 1-2-3, mert egyszerű megtanulni, és ez az a nyelv, amit mindenki beszél. A harcos nyelve az A-B-C, mert a harcos az, aki fellázad a szimbólumok zsarnoksága ellen. Az igazság nyelve a dó-ré-mi, mert olyan művészeké, akiknek zene van a fejében a nagy mitote helyett.

A dó-ré-mi nyelve az, amelyiken én szeretek megszólalni. A fejem mindig tele van zenével, mert a zene elvonja az elme figyelmét, és amikor az elme nincs útban, tiszta szándékká válik. Tudom, hogy a fejemben lévő összes zene semmi más, csak álom, de legalább nem gondolkozom, és nem szövögetek történetet.

Persze tudok történetet kerekíteni, ha akarok, ami csodás történet is lehet. Tudom a figyelmemet a szimbólumokra fókuszálni, és tudom használni az általad érthető szimbólumokat, hogy kommunikáljak veled. Arra is tudom használni a szimbólumokat, hogy meghalljam, amit mondasz. Ez általában a te történetedről szól. Sok mindent mondasz nekem, amiket igaznak hiszel, én pedig tudom, hogy nem igazak. De amikor elmondod nekem, meghallgatlak, és aztán pontosan tudom, honnan jössz. Látom, amit te feltehetőleg nem látsz. Látom a valódi magadat, nem azt, aminek tetteted magad. Aminek tetteted magad az annyira bonyolult, hogy nem is zavarom meg magam azzal, hogy megpróbáljam megérteni. Tudom, hogy az nem te vagy. A valódi te az a jelenléted, és ugyanannyira gyönyörű és csodálatos, mint bármi más a Földön.

Amikor megpillantasz egy kinyílt, gyönyörű rózsát, a jelenléte miatt csodálatosan érzed magad. Nem kell magadnak mondanod, milyen csodálatos az a rózsa; látod a rózsa összes szépségét és érzed a romantikus hangulatot, amit áraszt. Megszagolod a rózsát, és a rózsa soha egy szót sem szól. Szavak nélkül is megérted az üzenetét. Ha elmész egy erdőbe, madarakat látsz beszélgetni madarakkal, fákat látsz beszélgetni fákkal, egy másikfajta szimbólumrendszer alapján. Láthatod a körülötted lévő dolgok belső kommunikációját, és ez bámulatos. Szerte a világon mindenfelé vannak hírnökök, de gondoltál erre valaha is?

 

 

Észrevetted valaha, hogy mióta a világba érkeztél, mindig üzenetet közvetítesz? Sőt, mielőtt megszülettél, amikor édesanyád tudomást szerzett róla, hogy várandós, üzeneted már ott volt. Szüleid alig várták megérkezésed, születésed pillanatát. Tudták, hogy csoda történik, és amint megszülettél, rögtön átadtad ezt az üzenetet, szavak nélkül. Érezték a jelenléted. Ez egy angyal születése volt, és az üzenet te voltál.

Te voltál az üzenet, és még mindig te vagy az üzenet, de eltorzított a többi hírnök visszatükröződése. Ez nem a hírnökök hibája, nem a te hibád, és valójában senkinek sem a hibája. A torzítás tökéletes, mert csak tökéletesség létezik, de amikor felnősz, tudatossá válsz, és eldöntheted, hogy másfajta üzenetet közvetítesz.

 

Eldöntheted, hogy az élet jobb visszatükröződésévé válsz-e azáltal, hogy megváltoztatod a nyelvet, amin beszélsz. Megváltoztathatod az üzeneted közvetítésének módját, azt a módot ahogyan magaddal és másokkal kommunikálsz.

 

Most pedig egy egyszerű kérdéssel fordulok hozzád. Azt akarom, hogy megértsd a kérdést, de ne engedd, hogy a fejedben lévő hang válaszolja meg. Engedd, hogy a szavak közvetlenül a szívedbe jussanak, ahol képes vagy érezni a szavak mögötti jelentést és szándékot. A kérdés ez: Miféle hírnök vagy? Ez nem ítélet. Ez csak egy kis kétely az elméd számára, de nagy lépés a tudatosság felé. Ha megérted a kérdést, csak ez a kis kétely képes lesz megváltoztatni az egész életed.

Forrás: Az öt egyezség

 

Ajánlott könyvek:

AZ ÖT
EGYEZSÉG

A siker alapelvei könyv

A NÉGY
EGYEZSÉG

A SZERETET
ISKOLÁJA