Hogyan és miért lett Szepes Mária A Vörös oroszlán című regényből tiltott könyv, hogy semmisült meg majdnem végleg a mű, és hogyan éledt újjá hamvaiból, hogy főnixmadárként szárnyalva kult könyvvé váljon a ’90-es években, amikor az olvasók versengtek az elérhető példányokért? A hogyanra tudunk válaszolni, a miérthez el kell olvasni a könyvet.

A_voros_oroszlan_218A Vörös Oroszlán 1946-ban jelent meg először, Orsi Mária szerzői névvel, a Hungária kiadásában, kétezer példányban. Nem sokkal megjelenése után, amikor a kiadókat is államosították, begyűjtötték a könyvet, mert felforgató és veszélyes műnek minősítették – minden példányát bezúzták, s negyven évig szerepelt a tiltott kötetek listáján. Íróját, a nem létező Orsi Máriát halálra keresték. Hamvas Béla – aki ekkor a Széchenyi Könyvtárban dolgozott – valami csoda folytán meg tudott menteni négy példányt, amelyek közül egy kijutott Amerikába, hogy ott „főnixmadárként” feléledjen: „Amikor azt hitték, hogy megölték a könyvemet, akkor kezdett el élni” – mondta Szepes Mária, és igaza lett. A mű első német kiadása 1947-ben látott napvilágot.

A Vörös Oroszlán1984-ben született újjá, amikor a már Amerikában élő Püski Sándor publikálta New Yorkban, az eredeti kiadás alapján. Csak néhány becsempészett példány kerülhetett Magyarországra, ugyanis itthon még mindig tiltólistán volt a kötet. 1984-ben Kuczka Péter kijátszotta a cenzúrát, és kiadta rövidítve, fantasyként, a Kozmosz Fantasztikus Könyveksorozatban. Ma már szinte hihetetlennek tűnik: a rövidített változat 58 ezer példányban jelent meg, s a kultúrára éhes magyar közönség pillanatok alatt elkapkodta a példányokat.

A Vörös Oroszlán igazi feltámadása 1989-ben jött el, amikor végre teljességében jelenhetett meg a mű hazánkban is. Külföldön is többször publikálták különböző nyelveken, legtöbbször német (Der rote Löwe), illetve angol (The Red Lion) nyelvterületen. 1984-ben a Német Szövetségi Köztársaságban A Hónap Könyve lett, 1985-ben pedig a Lasswitz-alapítvány versenyén is helyezést kapott. Abban az időben erről csak kevesen tudhattak a magyarok közül. Ma már spanyol, portugál, szlovák, olasz, cseh, román, orosz és szerb fordításait is több országban olvashatják.

Szepes Mária Alapítvány

Célja az író teljes életművének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése, szellemi értékeinek ébrentartása, módszertanának átadása és az Egyetemes Megismerés sokszínű áramlatainak támogatása. Az Alapítvány vezérfonala: Kutassuk együtt a feledés fátylait eloszlató öröklét üzeneteit.

A Vörös Oroszlán című regény

Az egykor nagy vihart kavaró, és ma is különleges sorsot élő regény alaptémája egy elixír, az örök élet itala, maga a Prima Materia, amely halhatatlanná tesz, és megadja azt a képességet, hogy emlékezzünk előző életeinkre. Olvasói immár több évtizede számolnak be ugyanazokról a tapasztalatokról: első olvasatban egy letehetetlen, négy évszázadot átfogó, izgalmas történetet látnak benne, később azonban beavatási kötetté alakul át számukra a mű, amely valójában az alkímia történetét és a keleti filozófia legmélyebb kulcsait rejti magában.

„Amikor írni kezdtem, éppen az alkimisták érdekeltek a legjobban. Megragadott e kényszerűen bujkáló kísérletezők tragikus sorsa. Őket a pénzre, hatalomra éhes nagyurak éppúgy félreértették, mint véres történelmünk valamennyi nagy elméjét. A mentális alkímia beavatottjainak sosem célja az aranycsinálás. Ők az emberi szellem arannyá szublimálását, saját lényük átformálását tekintik elsődlegesnek. Azon fáradoznak, hogy lelkükben, szellemükben létrejöjjön a Bölcsek Köve, az Iható Arany, az Örök Élet igazi elixírje.”

A titkos tudományok útjára senki se lépjen rá vakmerően,
mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett…
Te, aki e könyv olvasásába kezdtél, ha végigolvasod és megérted,
uralkodóvá vagy őrültté leszel. Ám tégy vele, amit akarsz – se megvetni,
se elfelejteni nem fogod. Ha tiszta vagy, fáklya lesz előtted, ha erős vagy,
fegyverré válik kezedben, ha bölcs vagy, bölcsebbé leszel.
Ha azonban romlott vagy, akkor ez a könyv a pokol tüzévé lesz benned;
éles tőrként hatol át lelkeden, s lelkiismeretedet
a megbánás és örök nyugtalanság súlyával terheli meg.

(Eliphas Levy: Rituel de la Haute Magie)

A Vörös oroszlán egyik kulcsfontosságú nőalakját kiemelte Szepes Mária, és külön novellában mondja el az életét, ez Corinna története. Szepes Mária saját elmondása szerint hasonlóan fontos regénye a a Varázstükör, élete fő műve és utolsó nagy eposza pedig a Raguel hét tanítványa című könyve.

Keresd a könyvet webáruházunkban

Olvass bele