„A lélek lakhelye megváltoztatta azt, ahogyan magamat és a világot látom. Alapvető változást hozott úgy az üzleti, mint a személyes kapcsolataimban. A könyv a legjobbkor jött el hozzám – életem egy olyan pillanatában, amikor nyitott voltam, készen valami többre. Több kapcsolódásra. Több harmóniára. Több békére. Több örömre. Érzékeltem, hogy létezésünk valahogy másból is áll, mint a mindennapi tapasztalatok, a munka és a személyes kapcsolatok rituáléi. Több, mint amit az öt érzékszervünk befogadhat.

Gary Zukav és Oprah Winfrey

A lélek lakhelye szavakba öntötte azt, amit a lelkem már tudott, és megpróbált az értésemre adni. Felvillanyozó érzés volt, hogy nyomtatásban megerősítve láthatom azt, aminek a leírásához magam még nem találtam rá a kellő szavakra. Amikor először olvastam a kifejezést, hogy „többérzékű tapasztalás”, úgy éreztem, Gary rátapintott a lényegre. Sőt, úgy éreztem, hogy az egész könyv egy hatalmas többérzékűség-robbanás. Bármerre is néztem az elolvasása után, új fényben láttam és tapasztaltam meg az életet.

Gary könyve aha-élmények sora volt, melyek mind a helyes irányba kormányoztak engem. A kedvenc felismerésem:

Ha a személyiség teljesen a lélek energiájának szolgálatába áll, eléri a valódi hatalmat.

Nem titok, hogy erőteljes személyiség vagyok. Ezt már harmadikos korom óta az előnyömre fordítom. De az, hogy ezt a személyiséget a lelkem szolgálatába állítottam – és ügyeltem rá, hogy a kettő összhangban legyen – mindenben megváltoztatta a cselekedeteimet. Hirtelen felismertem, hogyan térek le mindig az útról, amikor hagyom, hogy a személyiségem diktáljon. Kezdtem észrevenni, hogy minél jobban engedem magam eltávolodni lelkem lakhelyétől, annál boldogtalanabb, nyugtalanabb, kétségbeesettebb vagyok.

Leginkább a szándékról szóló fejezet rázott meg. Szavai életem hitvallásává váltak:

„Minden cselekedetet, gondolatot és érzést egy szándék indít el, és ez a szándék lesz az ok, amely mindig együtt jár az okozattal. Ha részünk van az okban, nem kerülhető el, hogy részünk legyen az okozatban is. Ebből egyenesen következik, hogy felelősek vagyunk minden cselekedetünkért, gondolatunkért és érzésünkért, azaz minden szándékunkért.”

Ezek a szavak megváltoztatták az életem.

Mielőtt elolvastam A lélek lakhelyét, kóros mértékben mások elégedettségét kerestem. Mint emberek milliói – a legtöbbjük nő –, mások szükségleteinek, követeléseinek és vágyainak a rabszolgája voltam. Igent mondtam olyankor, amikor nagyon is nemet akartam mondani. Értékes időt, energiát, pénzt és ajándékokat áldoztam – bármire is kértek – egyszerűen csak azért, nehogy valakit megbántsak. Egyszer elrepültem Chicagóból Spanyolországba, kevesebb mint negyvenöt másodpercre megjelentem a színpadon egy barátom jótékonysági rendezvényén, majd újra repülőre szálltam és egyenesen adásba mentem – mindezt azért, mert képtelen voltam nemet mondani. Azt a mai napig sem tudnám megmondani, hogy egyáltalán milyen ügyért rendezték a jótékonysági estet. Régebben gyakran történt velem ilyesmi. Az életemben úgy követték egymást a rendezvények, a folyamatos fellépések és megjelenések, akár a forgószél – szinte bárkihez elmentem, aki kérte. Azt akartam, hogy kedveljenek az emberek. És amíg megadtam nekik, amit akartak, talán kedveltek is.

Az áttörést az hozta, hogy felismertem: a sok felkérésnek az a vágyam volt az oka, hogy kedveljenek. Ok és okozat. Ha az embernek szándékában áll azt tenni, amit mások akarnak, akkor folyamatosan éppen erre fogják kérni. Igazi aha-pillanat volt! Ahogy szándékomat arra irányítottam, amit én akartam tenni és amiről én úgy éreztem, hogy érdemes rá időt szánni, az okozat automatikusan megváltozott.

 

Ma, huszonöt évvel később, tudatos szándékkal cselekedni olyan természetes számomra, mint a légzés. De ennek a gyakorlatát A lélek lakhelye oldalairól kellett megtanulnom. Gary Zukav szándék-elve alapvetően megváltoztatta minden cselekedetemet. Még az Oprah Winfrey Show tudatosságát is megváltoztatta. Kezdetben a producerek egy heti megbeszélésen ismertették az elképzeléseiket, de miután megismerkedtem Gary eszméivel A lélek lakhelyéből, új irányvonalat jelöltem ki. Azt mondtam minden producernek: „Először mondd ki, mi a szándékod a műsorral. Miért akarod csinálni? Milyen eredményt vársz tőle?”

Néha a producerek – akiknek egy évben kétszáz adásidőt kellett megtölteniük – rögtönöztek valami szándékot, csak hogy megnyugtassanak, de én rendre azt mondtam: „Nem, ez az ok nem elég jó.” Még ha a szándék nem is volt más, mint „csak szórakoztatni a közönséget, hogy magas nézettséget szerezzünk”, arra bátorítottam mindannyiunkat, legyen ez teljesen egyértelmű. Adjuk elő az ügyünket erős szándékkal, céltudatosan, és az eredmény nem marad el.

Amikor Gary Zukav először lépett fel a műsoromban, 1998-ban, a lélek természetéről beszélgettünk. Az interjú új utat jelölt ki a karrieremnek. A spiritualitás bevezetése a nappali televíziózásba ismeretlen területnek számított. A tudatról, felelősségről, szándékról, az ok és okozat törvényéről beszélgetést folytatni nem éppen nézettséget robbantó témának számított, de én azt mondtam magamban, mikor, ha nem most? Hogy őszinte legyek, ha nem én vagyok a műsor tulajdonosa és igazgatója, Gary nem szerepelhetett volna benne harminchat alkalommal. A producereim eleinte meg voltak győződve róla, hogy a televízió még nem érett meg a lélekről szóló eszmecserére.

De a pálya, amelyre ráálltam, jó szolgálatot tett nekem. És az élet spirituális oldalának felfedezését azóta a saját tévécsatornámon folytatom! Őszintén szólva, nem hiszem, hogy valaha is eszembe jutott volna egy saját tévécsatorna létrehozása, ha nem olvasom a Lélek lakhelyét.

A Lélek lakhelye segítségével tartottam órákat a vezetés elméletéről az Oprah Winfrey Leadership Academy for Girlsön. Felhasználtam elveit általános iskolás diákok, középiskolások, sőt még egyetemisták oktatásához is, a Kellogg School of Managementben. Minden egyes alkalommal átjár az öröm, amikor valaki elolvassa ezt a könyvet és ugyanazt az elragadtatást érzi, amelyet én huszonöt éve.

Ha készen állsz arra, hogy új módon lásd a világot, hogy az életed kinyíljon és megváltozzon, ha készen állsz erre a magával ragadó ébredésre, azt hiszem, te is érezni fogod.” 

Oprah Winfrey előszavából

 

„A legnehezebb, legörömtelibb és legizgalmasabb élményeim A lélek lakhelye kiadása óta a valódi hatalom és annak megteremtése volt. A lelki kapcsolatok, az együttes teremtés gazdagsága és az Élet csodálata lassan felváltották az embereket tárgyiasító tapasztalataimat, a dühön, féltékenységen, kétségbeesésen és értéktelenségen át tett kínzó útjaimat. Még mindig találkozom személyiségem olyan részeivel, melyek dühösek, féltékenyek, felsőbbrendűnek vagy éppen kisebbrendűnek érzik magukat. De most már lehetőségnek látom őket arra, hogy valódi hatalmat teremtsek, és új döntéseket hozhassak. Ha én képes vagyok erre, akkor te is. Tudom, hogy előbb-utóbb te is megteszed majd. A tudat átalakulása teljes sebességgel halad előre, miközben kitágítja érzékelésünket az öt érzékszerven túlra, újraértelmezi a hatalom jelentését, és megmutatja az univerzális emberiség lehetőségeit.

A félelem szülte minden döntés – düh, féltékenység, bosszú – azt jelenti, hogy a félelem fájdalmas, pusztító következményein keresztül történő öntudatlan fejlődést választjuk. A szeretet ihlette döntések – hála, türelem, megbecsülés – azt teszik lehetővé, hogy tudatosan fejlődjünk a szeretet teremtette egészséges, építő következményei által.

„Miért ne válasszuk a tudatosság útját, az öröm ösvényét? Miért ne utaznánk tudatosan a lélek lakhelyére – arra a helyre, ahol az energiát anyaggá változtatjuk a szándékainkkal –, és itatnánk át a világot szeretettel, hogy így élhessünk benne?
Minden út hazafelé vezet.”

Gary Zukav
 

Forrás: A lélek lakhelye

 

Ajánlott könyvek:

A lélek lakhelye

Élet adta bölcsesség

Az ébredés könyve