Az angyalok ősi hagyománya című könyvben, Normandi Ellis teljes körű útmutatót kínál az angyalok misztériumában való elmélyüléshez. Részletekbe menően mesél ezen isteni hírvivőkről, bemutatva az összes világhagyomány angyali dimenzióit, az ókori Egyiptomtól egészen a modern időkig.

Ahogy a szerző könyvében írja:

„Az a szándékom, hogy számos vallási hagyományon keresztül mutassam be az angyalok sokféleségét, feltárjam egységes lényegüket, és hangsúlyozzam örök misztériumukat. Az angyalok továbbra is léteznek, a folyamatosan változó teológiai nézőpontok ellenére. Senki sem látja ugyanazt, de a legtöbb klerikus egyetért abban, hogy az angyalok tanulmányozása a kozmosz magával ragadó, mágikus megértését kínálja.” 

Tudd meg miként jelennek meg az angyalok a különböző történelmi korok és hagyományok tükrében.

Az angyalok azért repülnek be az életünkbe, hogy arra emlékeztessenek: a világegyetemet egy döbbenetes isteni intelligencia teremtette és tartja fenn a maga rejtélyes indítékai miatt. Az Isten által az idők kezdetén megidézett angyalok magának az isteni teremtő intelligenciának a misztériumát árasztják ránk.” – Normandi Ellis

 

„Normandi Ellis könyve, Az angyalok ősi hagyománya új megközelítést kínál az olvasóknak az angyali jelenléthez emberi ügyekben. Ellis született mesélő és figyelmes tudós, személye hitelessé, ugyanakkor rendkívül közérthetővé teszi a művet. Az általa elbeszélt ókori és bibliai történetek, apokrifek és kortárs megfigyelések szinte életre kelnek. Ez a figyelemre méltó könyv sokkal több mint egy tudományos értekezés, hiszen a szerző személyes elmélkedéseit és tapasztalatait a tudományos kutatások eredményeivel ötvözi. Alapos és kielégítő útmutatást nyújt a témában tájékozatlanok, illetve a szent világ és az angyalok misztériumának ismerői számára egyaránt.

A szöveg nyitott; az angyaloknak és az emberi történelem és kultúra más spirituális, szárnyas lényeinek ugyanolyan jelentőséget ad. Szó esik a zsidó-keresztény hitvilág, a hinduizmus és a buddhizmus angyalairól, a Selyemút hagyományairól, a zoroasztriánus és jezidita angyalokról, a halál angyalairól, valamint a bukott és sötét angyalokról. A sötét angyalokra a rossz emberi döntések és a helytelen gondolkodás képviselőiként tekinthetünk, amelyek nyomorúságot okoznak nekünk, illetve olyan csábításokként, amelyek rossz útra visznek minket. A szerzőt idézve: „A gondolatok dolgok. Ha sötét angyalokat keresel, meg fogod találni őket. A könyv megpróbál válaszolni a gyakori olvasói kérdésekre, de ez csak úgy lehetséges, ha a kvantumfizikáról is beszélünk, mert az angyalok fényből vannak. Ahogy mi is.”

Normandi Ellis állítása szerint az, ahogyan az angyalokról beszélünk, illetve az angyalok célja a tudatosságról alkotott felfogásunkon múlik, és úgy változik, ahogyan az egyedi énünkről és a minket körülvevő világról alkotott tudatosságunk, az érzékelésünk. Olyan dolgok történnek az életünkben, amelyekről soha nem gondoltuk volna, hogy lehetségesek. Vajon önmagában a tudatosság kényszeríti ki a változást azzal kapcsolatban, ahogyan a „valóságot” érzékeljük? Vagy talán a tudat emelkedik fel a szellem birodalmába, hogy „angyalnak” nevezzük?

 

 

Az angyalok szinte minden vallásban és spirituális gyakorlatban megjelennek mint isteni vagy spirituális hírvivők. Amikor a szellemvilág összezavar bennünket, ez a könyv hidat képez a zűrzavar és a tudatosság között.

 

Az angyali hírnökök azért jönnek el az életünkbe, hogy az isteni teremtő intelligencia misztériumával töltsenek el és inspiráljanak bennünket.

 

Talán az angyalok épp a nyomasztó és illuzórikus materiális világ ellenszerei? Talán az angyal olyan tapasztalás, amelynek az elménknek kell formát adnia? Az angyalok ősi hagyománya nem próbálja megválaszolni a kérdést, hogy mi az angyal, de útmutatót nyújt az angyalok világában való elmélyüléshez, és lehetőséget ad az olvasónak, hogy úgy gondolkodjon az angyalok valódi üzenetéről, mint ami elidegeníthetetlen részünk, mint ami elválaszthatatlan tőlünk. Talán ez a könyv a nem hívőket és a szkeptikusokat is arra ösztönözheti, hogy azt mondják: „Igen… talán.”

Ellis számos könyv, novella, esszé, vers, könyvkritika szerzője, fordító, előadó, akadémikus, tanár, műhelyfoglalkozások vezetője. A tudósok szakértelmével és a költők kíváncsiságával ír. Megközelítése a témához köt bennünket, ahelyett, hogy eltávolítana tőle. A szertartások iránt érdeklődők és a kíváncsiak számára a könyv függeléke, „Az arkangyalok megidézése” különleges ajándék.

Normandi Ellis azt írja: Egy misztériumban élünk… Az angyalok igazi üzenete bennünk rejlik. Ezek a mondatok önmagukban is elég provokatívak ahhoz, hogy ez a könyv kötelező olvasmány legyen azok számára, akik szeretnék jobban megérteni az angyali állapot összetettségét.”

– Lynn Andrews előszavából

 

„Akár személyes tapasztalatból, akár a szószékről, akár az utazók történeteiből értesülünk az angyalok létezéséről,
az angyalok üzenetei és beavatkozásai alakították azokat a kultúrákat, amelyekben létezünk. És akármelyik ajtón keresztül is érkeztek hozzánk ezek az angyalok, a részünkké váltak.
Az angyalok igazi üzenete bennünk rejlik.”
– Normandi Ellis

 

Forrás: Az angyalok ősi hagyománya

 

Ajánlott könyvek:

.
AZ ANGYALOK ŐSI HAGYOMÁNYA

A siker alapelvei könyv

KAPCSOLATTEREMTÉS
AZ ANGYALOKKAL KÖNNYEDÉN

.
VARÁZSLATOS ÉLETED MEGTEREMTÉSE