A világhírű szerző, Gregg Braden a természettudomány és a spiritualitás között húzódó hagyományos határokat átlépve olyan technikákat tár elénk Az emberiség eredete című könyvében, melyekkel felébreszthetjük a bennünk rejlő erős intuíciót, a megérzés és az öngyógyítás (és sok minden más!) képességét. Megmutatja, hogy nem azok vagyunk, aminek mondtak, és sokkal többek annál, mint amit valaha is képzeltünk.

 

Amikor megváltoztatjuk a történetet, azzal megváltoztatjuk az életünket is.”

 

Könyvem célja, hogy egyrészt ismertesse az eredetünkre vonatkozó új felfedezéseket (az I. részben), másrészt megmutassa, hogyan lehet alkalmazni ezeket a felfedezéseket a mindennapi életünkben (a II. részben). Ahelyett, hogy azon spekulálnék, hogyan jelent meg az első sejt a Földön, úgy fogom kezdeni, ahogyan Darwin: a rejtélyes eredetünket követő időszaknál. Az I. és a II. rész is tartalmaz gyakorlatokat, hogy az újonnan megszerzett ismeretek legfontosabb tapasztalatait könnyebben beépítsük a mindennapi életünkbe.

 

MI NEM VÁRHATÓ A KÖNYVTŐL?

  • Az emberiség ereje nem tudományos mű. Bár ismertetni fogom a vezető tudományos körök eredményeit, melyek arra biztatnak, hogy gondoljuk át a világgal való kapcsolatunkat, ez a könyv nem azért íródott, hogy beleilleszkedjen az iskolai természettudományos tankönyvek vagy a technikáról szóló magazinok keretrendszerébe vagy normái közé.
  • Az emberiség ereje nem vallásos könyv. Nem áll szándékában támogatni egyetlen létező vallásos hitet sem a teremtéssel vagy az emberiség eredetével kapcsolatban, így a kreacionizmust sem. Az emberiség ereje szakértők által megalapozott tudományos (antropológiai, paleontológiai, biológiai és genetikus) bizonyítékokon alapul, melyek közvetlenül az utánról származnak, hogy fajunk megjelent a Földön. Így a könyvemben leírt új történet egyes helyeken ellentmondásban állhat a hagyományos vallási történetekkel és a tradícionális tudománynyal is.
  • Az emberiség ereje nem egy szakértők által recenzált tudományos publikáció. Az egyes fejezetek nem estek át hivatalos bizottság vagy szakértői testület hosszas ellenőrzésén, akik ahhoz vannak szokva, hogy a világot egyetlen tudományterület, például a fizika, a matematika vagy a pszichológia lencséjén keresztül lássák.

 

MI VÁRHATÓ A KÖNYVTŐL?

  • A könyv anyagához sokat kutattam, és eredményeimet pontosan dokumentáltam. Az emberiség erejét úgy írtam meg, hogy olvasmányos legyen: tartalmaz a való életből vett beszámolókat, tudományos felfedezéseket és személyes tapasztalatokat. Mindez azt szolgálja, hogy olyan módon lássuk magunkat, ami erővel és szabadsággal hatalmaz fel bennünket.
  • Ez a könyv arra példa, mit tudunk elérni, amikor átlépjük a tudomány és a spiritualitás közötti hagyományos határvonalat. Azáltal, hogy összeházasítjuk a biológia, a genetika és a földtudomány felfedezéseit az ősi bölcsességekkel, hatékony keretrendszert nyerünk ahhoz, hogy felismerjük, mi minden lehetséges az életünkben.

 

AZ ÚJ FELFEDEZÉSEK ÚJ TÖRTÉNETET JELENTENEK

Ha őszinték vagyunk magunkkal, és elismerjük, hogy a világ változik, akkor logikusnak tűnik, hogy a világunkról alkotott történetünknek is változnia kell. Az emberiség új története minden valószínűség szerint már létező elméletek hibridje lesz. Ezek lesznek összeszőve egy nagy krónika falikárpitjává, amely egy különleges és epikus múltat ír le. És ezzel az új történettel végre miénk lesz az a történelem, amelyet nem lehet kikerekíteni egyik létező teóriából sem önmagában.

Szaporodó bizonyítékok mutatják, hogy többek vagyunk a véletlenszerű mutációk és a szerencsés biológia végtermékénél. De a bizonyítékok csak eddig tudnak elmenni. Az ősleletek, a DNS, az őskori barlangrajzok és az emberi temetkezési helyek csak a maradványait tudják megmutatni nekünk annak, ami a múltban történt. Azt nem képesek elmondani, miért történtek ezek a dolgok. Hacsak nem találunk valami módot a múltba való időutazásra, az igazság az, hogy talán soha nem fogjuk megtudni a teljes miértjét, mi tette lehetővé a létezésünket.

 

Talán nem meglepő, hogy minél többet tudunk magunkról – és minél inkább tudatában vagyunk a testünkben rejlő potenciálnak –, annál több értelmet találunk az életünkben. És azt hiszem, végső soron ez mindannyiunk célja: felfedezni és elfogadni, mélyen magunkévá tenni a célunkat, miközben megéljük az élet nyújtotta lehetőségeket.”

 

De lehet, hogy nem kell tudnunk. Talán nem szükséges ennyi részlet ahhoz, hogy megváltoztassuk a magunkról való gondolkodást, és fordítsunk az életünkön. Talán elegendő az a felfedezés, hogy az evolúciónál valami többnek vagyunk a termékei – nagy valószínűséggel a tudatos és intelligens teremtés termékei –, és már ez közelebb visz minket ahhoz, hogy új, őszinte és egészséges szemlélettel tekintsünk az emberiség történetére.

Tagadhatatlan tény, hogy valami történt 200 000 évvel ezelőtt, ami lehetővé tette a létezésünket. És bármi is volt ez, az intuíció, a könyörületesség, az együttérzés, a szeretet, az öngyógyítás különleges képességével ruházott fel bennünket.

 

 

Tartozunk magunknak annyival, hogy elfogadjuk a bizonyítékok tömegét, a történetet, amit közvetítenek, és a gyógyulást, amit az életünkbe hozhat. Az így kibontakozó emberi történet ereje segíthet igaz és tartós gyógyulást hozni a faji gyűlölet, a szexuális erőszak, a vallási intolerancia, a technológiával való visszaélés és a világon átsöprő terrorizmus romboló erői ellenében. Ha ennél kevesebbet teszünk, az csak annyi, mintha ragtapaszt helyeznénk az érzelmi sebre, melyből a félelemnek eme megnyilvánulásai fakadnak.

A tudomány 300 éves történetében először újraírjuk az emberiség történetét, amely új választ ad a kik vagyunk időtlen kérdésére.

Az új DNS-bizonyítékokból logikusan következik az a felvetés, hogy egy teremtés szándékos cselekedetének
eredménye vagyunk, amelynek során az intuíció, könyörületesség, együttérzés,
szeretet és öngyógyítás különleges képességét is elnyertük.

 

A könyvet egyetlen szándékkal írtam: hogy felhatalmazzon és képessé tegyen minket azokra a döntésekre, melyek révén kiteljesedett életet leszünk képesek élni eme megváltozott világban.

Gregg Braden ötszörös New York Times bestsellerszerző, a természettudomány, a spiritualitás és az anyagi világunk közötti hidak építésének úttörőjeként vált nemzetközileg elismertté.  A geológus számos távoli helyen fekvő, nehezen megközelíthető kolostorba és faluba ellátogatott, útjai során régen elfeledett szöveges emlékekre lelt. Tudós ember lévén később annak szentelte idejét, hogy vegyítse e szövegek időtlen titkait a természettudománnyal.

Forrás: Az emberiség eredete

 

Ajánlott könyvek:

AZ EMBERISÉG
EREJE

HEAL –
A GYÓGYÍTÓ BENNED ÉL

A LÉLEK
LAKHELYE