Grafoterapia_Ezo_mindenkinek_B1_218pxKézírásunk sokkal több az egymás mögé rakott szavak puszta soránál, mellyel valamit közölni akarunk: térképet ad az élethez való hozzáállásunkhoz, segít megtalálnunk a helyes utat lelkünk rég elfeledett, rejtett zugaiba, és vázlatos képet nyújt tudatalattink tartalmáról. Írásképünk világosan jelzi, hogyan érzünk önmagunk iránt. Hű mércéje önbizalmunknak, önbecsülésünknek, és annak, hogy mennyire merünk támaszkodni saját magunkra; árulkodik félelmeinkről és egyedülálló képességeinkről. Énképünk az a szemüveg, melyen át az életet nézzük, és írásképünk szemléletesen tükrözi, milyen lencsét kellene hordanunk látásunk korrigálására.

Vimala Rodgers forradalmi könyve részletesen bemutatja az általa kidolgozott módszert, mellyel tudatosan megváltoztathatjuk kézírásunkat. Ezzel olyan viselkedésformákat honosíthatunk meg életünkben, melyek révén jobbá tehetjük kapcsolatainkat, megemelhetjük teljesítményünket, vagyis egyszerűen a legjobbat hozhatjuk ki magunkból. Ez azért lehetséges, mert kézírásunk legbensőbb gondolatainkat és érzéseinket tükrözi. Amikor beleszeretünk valakibe, felgyógyulunk egy súlyos betegségből, vagy éppen pályát változtatunk, életszemléletünk gyökeres változáson megy keresztül, és ennek eredményeképp kézírásunk sajátosságai is módosulnak. Talán nem is olyan nehéz belátni, hogy mindez fordítva is működik.

A könyv egy megvilágosító személyiségtesztet is tartalmaz, melynek segítségével meghatározhatod, mely személyiségvonásaid igényelnek figyelmet. A Grafoterápia félreérthetetlenül tudatosítja benned: álmaid valóra váltásához mindössze annyit kell tenned, hogy kezedbe veszed a tollat, és írni kezdesz.

Mi is az a grafoterápia, és miben különbözik a grafológiától?

A kézíráselemzésnek is nevezett grafológia az a tudomány, amely az írásképet bizonyos személyiségjegyekkel társítja. A grafológus szakértők az íráskép képzett értelmezői, és fel tudják tárni, hogy a kézírás sajátosságai hogy függnek össze a személyiséggel. Szakértelmük abban áll, hogy a kézírásminta beható tanulmányozása alapján képesek felvázolni az illető személyiségjegyeit.  Ezzel szemben a grafoterápia a viselkedéstudomány egyik ága, mely arra ösztönzi az egyént, hogy ragadjon tollat a kezébe, és kézírása bizonyos sajátosságainak megváltoztatásával küszöbölje ki személyiségének önromboló aspektusait. A grafoterapeuták kalauzolják végig pácienseiket írásképük megváltoztatásának útján, hozzásegítik őket ahhoz, hogy kigyomlálják negatív gondolkodásmódjukat, és pozitív, önsegítő szokásokat plántáljanak a helyükre.

A szerzőről

vimala_rodgers_webVimala Rodgers pedagógus, kézírásszakértő és az ábécé tudora. Rodgers tudományos kutatással és vizsgálódással töltött életének gazdag tapasztalataiból merítve dolgozta ki úttörő jellegű módszerét, mely az egészséges íráskép kialakításával fejleszti a jellemet, és alakítja át a személyiséget. 1991-ben Rodgers megalapította az Institute of Integral Handwriting Studies (Egységes Kézírástani Intézet) nevű szervezetet, ezen keresztül terjeszti kutatási eredményeit.

A Stanford Egyetem pszichológia szakán végzett csúcsteljesítmény-tanácsadóként, és jelenleg egyéneknek és csoportoknak segít átalakítani emberi kapcsolataikat, világukat és jövőképüket. Népszerű motivációs szónokként Rodgers több száz előadást tartott már Amerika-szerte.

Az IIHS lehetségesnek tartja a világbékét, és küldetésének tekinti, hogy maga is előmozdítsa megvalósulását az egészséges kézírás elterjesztésével világunk pedagógusi közösségében.

Keresd a könyvet webáruházunkban

Olvass bele a könyvbe