Élj tudatosan

Forgass olyan gondolatokat a fejedben, amelyek jó­kedvre derítenek. Tégy olyan dolgokat, melyektől jó lesz a közérzeted. Barátkozz olyan emberekkel, akik növelik önbizalmadat. Táplálékod mindig előnyére váljon a testednek. Lépteid kövessék belső ritmusodat.

A mag elültetése

Gondolj a paradicsomra. Egy egészséges növényen akár száz paradicsom is megterem. Ahhoz, hogy ilyen növényünk legyen, rajta a bőséges terméssel, egy apró, száraz magra van szükségünk. Ez a mag egyálta­lán nem emlékeztet a belőle kifejlődő növényre. Az íze sem olyan. Ha nem tudnánk biztosan, talán el sem hinnénk, hogy egyszer még paradicsom lesz be­lőle. Nos, te termékeny talajba ülteted ezt a magot, rendszeresen öntözöd, és hagyod, hogy süsse a nap.

Amikor az első hajtás kibújik, nem taposol rá, mond­ván: “Ez nem is paradicsom!” Ellenkezőleg, megpil­lantva azt, felkiáltasz: “De jó! Már hajt!” Örömmel fi­gyeled, mint növekszik napról napra. Idővel, ha gon­dosan öntözöd, elegendő napfényt juttatsz neki, és rendszeresen kihúzod a gazt, lesz egy ízletes paradi­csomoktól roskadozó növényed. Ez az egész egyet­len magocskával kezdődött.

Hasonlóképp hozod létre új élményeidet. A termő­talaj tudattalan. A mag az új eszme. Az élmény belőle bontakozik majd ki. Megerősítésekkel öntözöd a ma­got. Pozitív gondolatok sugarai érlelik. A kártékony gondolatokat rögtön kigyomlálod. S amikor bekövet­kezik az első kis csoda, nem legyintesz, mondván: “Többet vártam!” Ellenkezőleg, örömmel könyveled el a sikert: “De jó! Máris sokkal jobban érzem magam!”

Gyakorlat: Újabb változtatások

Ideje elővenned hiányosságaid listáját és ellenke­zőjükre fordítanod a tételeket. Vagy írd össze, amin változtatni szeretnél, majd válassz ki hármat ezek közül, és alakítsd őket pozitív megerősíté­sekké.

Mondjuk, így nézett ki a listád:

Az életem kész felfordulás.

Le kéne fogynom.

Senki sem szeret.

El akarok költözni.

Gyűlölöm a munkámat.

Szervezettebben kéne élnem.

Nem vagyok elég kitartó.

Silánynak érzem magam.

Az átalakítás után pedig ilyen:

Kész vagyok föladni azt a beidegződést, amely ebbe az állapotba juttatott.

Pozitív változások zajlanak bennem.

A testem karcsú és légies.

Bárhová megyek, szeretet fogad.

Kifogástalan helyen élek.

Nagyszerű új állásom van.

Mindig jól osztom be az időmet.

Elégedett vagyok a munkámmal.

Szeretem és elfogadom magamat.

Hiszem, hogy az élet beváltja reményeimet.

A legjobbat érdemlem, és azt el is fogadom.

A megerősítések fenti csoportjából kerül ki mind­az, amin változtatni kívánsz. Amennyiben szereted magadat, bízol a képességeidben, megteremted kül­ső biztonságodat, megőrzöd életbe bevett hitedet, a megérdemelt jutalmat pedig szerénység nélkül elfo­gadod, visszaáll a régi testsúlyod. Gondolkodásodat tudatosság jellemzi majd, az emberek szívesen barát­koznak veled, érdekesebb munkát, kellemesebb lakó­helyet találsz. Csodálatos az a mód, miként a magból paradicsom lesz. Csodálatos, ahogy az élet teljesíti kí­vánságainkat.

Louise L. Hay idézet

A megérdemelt jutalom

Szerinted méltó vagy arra, hogy elérd, amire vágysz? Nem? Ez esetben a vágyad beteljesületlen marad. Aka­ratod által nem befolyásolható körülmények fognak meggátolni ebben.

Gyakorlat: Megérdemlem

Nézz ismét a tükörbe, és mondd:

“Megérdemled hogy … legyen/legyek, és ezt el is fogadom.” Ismételd el ezt kétszer-háromszor.

Hogy érzed magad? Mindig figyelj oda az ér­zéseidre, arra, ami lejátszódik a testedben. Hi­hetően hangzik az állítás, vagy még mindig ér­téktelennek érzed magadat?

Ha az ellenállás legkisebb jelét tapasztalod a testedben, térj vissza erre a megerősítésre: “Elbocsátom a beidegződést tudatomból, amely el­utasítja a javamat.” “Megérdemlem…”

Ismételgesd ezt mindaddig, amíg tényleg el nem hiszed, még ha napokba telik is.

Holisztikus filozófia

Az új létrehozásában a holisztikus szemléletet követ­jük. A holisztikus filozófia az ember lényegét a test, a lélek és a szellem oszthatatlan egységében látja. Ha e területek közül akár egyet is elhanyagolunk, tökélet­lenek maradunk, híján a teljességnek. Munkánkat bár­melyikkel kezdhetjük, feltéve, ha sort kerítünk a má­sik két összetevőre is.

Amennyiben a testtel indítunk, felülvizsgáljuk táp­lálkozási szokásainkat, hogy kitapasztalhassuk, miként befolyásolják közérzetünket a különböző ételek és italok. Étrendünknek testünk javát kell szolgálnia. Választhatjuk a gyógynövényeket és vitaminokat, fo­lyamodhatunk homeopátiához és a Bach-féle virágte­rápiához. Alkalmazhatunk bélfürdőt is.

Megkeressük a számunkra legvonzóbb mozgásfor­mát. A rendszeres mozgás erősíti a csontokat és megőr­zi testünk rugalmasságát. A sporton és úszáson kívül szóba jöhet még a tánc, a Tai-Chi, a harci művészetek, valamint a jóga. Én a trambulint kedvelem, naponta elő­veszem. Fogyasztógépem pedig növeli feszültségmen­tes óráim számát.

Bizonyára szívesen kipróbálunk más technikákat is, mint a rolfing, a Heller-féle módszer, vagy a trager. A lábreflexológia, akupunktúra és hátgerincmasszázs (chiropraktika) mind jótékony hatásúak. Aztán itt van az Alexander-féle módszer, a bioenergetika, a feldenkrais, a kézrátétel és a reiki-technikák.

Az elme fejlesztése során alkalmazhatjuk a vizualizációs technikákat, az irányított képeket és a megerősí­téseket. Számos pszichológiai technika létezik: Gestalt, hipnózis, rebirthing, pszichodráma, regresszióte­rápia, művészetterápia és álomterápia.

A meditáció bármely változata hatékony módja le­het elménk lecsendesítésének és “belső tudásunk” feltárásának. Én rendszerint lehunyt szemmel ülök, és ezt a kérdést teszem fel magamban: “Mit is kell tud­nom?” Aztán türelmesen várok a válaszra. Ha megka­pom, örömmel fogadom, de akkor sem háborgok, ha nem. Majd legközelebb.

A legkülönbözőbb csoportterápiákhoz kapcsolód­hatunk: insight (előrelátás útján történő felismerés), érzelemterápia, EST, családterápia, Ken Keyes cso­port, aktualizáció; hogy csak néhányat említsek. Szá­mos társaság indít hétvégi foglalkozásokat. Ezek a programok lehetőséget nyújtanak arra, hogy az ember teljesen átértékelje a világképét. Ez a célja az én hétvégi csoportterápiáimnak is. Persze egyetlen ke­zelés nem old meg minden problémát végérvényesen. Azonban támpontokkal szolgálhat életed gyökeres át­alakításához.

A lélek tartományában fordulhatunk imádsághoz, meditációhoz, felvehetjük a kapcsolatot Magasabb­rendű Énünkkel. A neheztelés feloldása és a feltétel nélküli szeretet megerősítése ugyancsak lelki gyakor­latok.

Számtalan hitközösségről tudunk. A keresztény egy­házak mellett működnek metafizikus felekezetek…

Itt van aztán az önmegvalósítók Testvéri Közössé­ge, az M.S.I.A., a Transzcendentális Meditációs Isko­la, vagy a Rajneesh és a Siddha Alapítvány.

Szeretném, ha tudnád, hogy számtalan irányban el­indulhatsz. Ha az egyiken nem jársz sikerrel, térj át egy másikra. A fentiek mind jól bevált módszerek. Azt azonban nem tudhatom, melyik a számodra leg­megfelelőbb. Erre a dologra neked kell rájönnöd. Nincs olyan technika, személy, vagy csoport, amely min­denki számára egyaránt hatékonynak bizonyul. En sem tudok mindenkit elirányítani. Csupán egyetlen lépés vagyok az egészséghez vezető ösvényen.

Az élet örök körfogásában, ahol most vagyok, minden teljes, egész és tökéletes, folyton megújul az életem. Minden pillanata új, friss és eleven. Pozitívgondolkodással érem el mindazt, amit akarok, Új nap ez a mai. Új személyiség vagyok. Másként gondolkozom. Másként beszélek. Másként viselkedem. Másként kezelnek a többiek. Új valóságom új gondolkodásom tükörképe. Öröm és gyönyörűség az új mag ültetése, hiszen ez a mag új élménnyé bontakozik^bennem. Világomban minden rendben van.

A cikk első része az alábbi linken érhető el, KATTINS IDE!

Ajánlott könyv:

Louise L. Hay – ÉLD AZ ÉLETED