Az Akasa-krónika olyan tudati dimenzió, amely az egyes lelkekről és az útjukról készült rezgésfeljegyzéseket tartalmazza. Ez a vibrációs tudathalmaz mindenütt megvan a maga teljességében, és mindenkor és mindenhol teljességgel hozzáférhető. Az Akasa-krónika tehát empirikus tudástár, ahol megtalálható minden, amit az összes lélek a létezése során valaha gondolt, mondott és tett – valamint minden jövőbeni lehetősége.

Most vizsgáljuk meg a fenti meghatározás egyes elemeit; kezdjük a tudati dimenzió jelentésével. A tudati dimenzió a láthatatlan világ olyan birodalma, amelyet mi, emberek a minőségén, jellemzőin vagy jellegzetességein keresztül tudunk azonosítani és érzékelni. Az álomállapot például olyan tudati dimenzió, amely az alvás emberek által azonosítható és érzékelhető különböző szintjeit foglalja magában. Más tudati dimenziók az elme különböző „régióiként” – a tudatos és a tudatalatti, a memória, a zenei vagy matematikai képességek területei – vagy a fizikai képességeinket irányító agyi területekként azonosíthatók. Megint más tudati dimenziók képviselik az agyi aktivitással mérhető különböző relaxációs szinteket. Mindezen tudati dimenziókban az a közös, hogy – bár láthatatlanok – tudunk a létezésükről.

https://www.high-endrolex.com/2

Az Akasa-krónika „megnyitása” vagy a hozzáférés során a hétköznapi emberi tudatosság szintjéről egy olyan isteni univerzális tudatszintre lépünk, ahol minden szinten felismerjük az Istenivel való Egységünket.

Ennek a tudatszintnek a segítségével érzékelhetjük a Krónika lenyomatait és rezgéseit. Ily módon szolgálja a Krónika – önmagát feltárva – az emberiséget egy olyan különleges tudatszintet képezve, amelyen keresztül kezelhető formában foghatjuk fel és építhetjük be az Isteni nézőpontot saját emberi megtapasztalásunkba. Ennek a beépülésnek vagy integrációnak köszönhetően mondhatjuk, hogy az Akasa segítségével szinte szó szerint bepillanthatunk a földi mennyországba.

Most pedig tisztázzuk az Akasa jelentését. A kifejezés talán legjobb leírását Lévi H. Dowling A Vízöntő Evangéliuma című művének bevezetőjében találhatjuk meg:*

Az Akasa szanszkrit kifejezés, amelynek jelentése: elsődleges szubsztancia, amelyből minden dolog kialakult… Ez a lélek kikristályosodásának első fázisa… Ez az Akasa vagy elsődleges szubsztancia végtelenül finom, és olyan érzékeny, hogy az Univerzum bármelyik pontján keletkező legparányibb éteri rezgés is kitörölhetetlen nyomot hagy rajta.

Akasa vagy elsődleges szubsztancia alatt az energia legelső, legkorábbi állapotát értjük – mielőtt ebben az életünkben egyéni gondolataink irányították volna, vagy az érzelmeink hatottak volna rá. Ez az energia mind fizikai, mind pedig spirituális értelemben a Fény minősége, mégpedig az egyes lelkek által egyedileg megszemélyesített életerő vagy vitalitás minősége.

* Lévi H. Dowling: A Vízöntő Evangéliuma. Ford. Szántai Zsolt. Budapest, 2006, Trajan.

Forrás: Akasa-krónika

Ajánlott könyv:

Linda Howe – AKASA-KRÓNIKA