Előszó az első kiadáshoz

Kétségtelen, hogy az igazi megismerésre törekvők évekig, ha nem egész életükben hiába kutatnak egy olyan megbízható tanulási módszer után, melynek segítségével legfőbb vágyukat megvalósítva a tökéletesség útjára léphetnek. E magasztos cél iránti vágyuk újra és újra arra sarkallja őket, hogy összegyűjtsék az általuk legjobbnak vélt könyveket és műveket, ezek többsége azonban csak jól csengő és sokat ígérő szavakat tartalmaz, és a tulajdonképpeni gyakorlat szempontjából sok kívánnivalót hagy maga után. A keresők az idők során összegyűjtött módszerek egyikével sem lettek okosabbak, és a vágyott cél is mind messzebbre került tőlük. Még ha valaki valamelyik egekig magasztalt útmutató szerint el is kezdett dolgozni a saját fejlődésén, szorgalma és akarata ellenére sem jutott kielégítő eredményre, ráadásul senki sem tudta megválaszolni számára azt az őt folyamatosan égető kérdést, hogy az út, melyen éppen jár, megfelel-e a személyiségének.

Az őszintén kereső, türelmes és kitartó emberekkel az isteni gondviselésnek mindvégig terve volt, és most látta elérkezettnek az időt, hogy megbízza egyik kiválasztottját, hogy a hosszú évek alatt a „legmagasabb tudás” valamennyi területén szerzett és a gyakorlatban is kipróbált ismereteit egy univerzális mű formájában az isteni igazságot megismerni akaró emberiség kezébe tegye.

A szerző legszentebb kötelességének tekinti az isteni gondviselés akaratának teljesítését, ezért ebben a műben nyugodt lelkiismerettel tárja a nyilvánosság elé elméleti és gyakorlati tudását, anélkül hogy elismerésre vagy hírnévre vágyna. Ezenkívül azzal is tökéletesen tisztában van, mekkora kegyben részesült, amiért Keleten a világ legnagyobb beavatottjai voltak a mesterei és tanítói.
A mű szándékosan egyszerű stílusa kortól és foglalkozástól függetlenül minden igazságot kereső ember számára lehetővé teszi, hogy azonnal belevágjon a saját tökéletesítésére törekvő örömteli munkába, és bizonyosan elérje a kitűzött végcélt, az Istennel való eggyé válást.

Ahogyan e könyv megírása és kiadása a gondviselés szándéka volt, úgy az is egyedül rajta múlik, hogy a könyv elsősorban azokhoz az emberekhez jusson el, akik a leginkább vágynak szellemi felemelkedésükre, illetve az azt célzó és megbízható módszerekkel elérhető munkára. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy emberemlékezet óta ez az első alkalom, hogy ilyen tökéletes mű került a nyilvánosság elé.

Otti Votavova

Előszó a második kiadáshoz

OttiVotavova_FranzBardon

Otti Votavova és Franz Bardon

Az első kiadás a megjelenést követő néhány hónap alatt elfogyott, ami a mű gazdag és különös tartalmára való tekintettel lényegében már előre látható volt.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a szerző a kiadóval egyetértésben úgy döntött, kis idő múlva egy második kiadás is megjelenik, méghozzá egészen új formában.
Az igazi beavatás útja nem csak Németországban jutott el a valódi keresőkhöz, Európa más országaiban is sok olyan tudós olvasta, akik meg szerették volna ismerni a tökéletességhez vezető igazi utat. Sőt, más földrészeken, például Amerikában, Ausztráliában és Ázsiában is hamar megjelent, ami elsősorban a messze földön ismert Bauer Kiadónak köszönhető – a mű boldog tulajdonosai igazán hálásak lehetnek ezért. A szerző is őszinte köszönetét fejezi ki Hermann Bauer úrnak azért a hatalmas lelkesedésért, mellyel műveinek kiadására vállalkozott.

Első műve második kiadásánál a szerző meg szeretné ragadni az alkalmat, hogy őszinte és szívből jövő köszönetét fejezze ki valamennyi olvasójának és érdeklődőjének a tőlük kapott számtalan köszönő és elismerő levélért. A műveit – melyeket csupán az isteni gondviselés kifejezett parancsára tárt a nyilvánosság elé – övező óriási érdeklődést önzetlenül végzett munkája legnagyobb dicséretének tekinti. Életének fő hivatása ugyanis nem az írói, hanem elsősorban az orvosi pálya, ami rendkívül sok feladatot ró rá. Az isteni gondviselés által neki rendelt küldetés elsősorban abból áll, hogy könyvei segítségével a tökéletesség útjára vezesse az igazság keresőit. Az egyes keresők kívánságaival időhiány miatt nem tud foglalkozni, ezt azonban olvasói is biztosan elnézik majd neki.

A szerzőnek címzett levelekből kitűnik, hogy vannak érdeklődők, akik szívesen átugranak néhány fokozatot, vagy csak azokat a gyakorlatokat végzik el, amiket kellemesnek találnak. Hermetikus szempontból ez nem helyes. A szerző erre többször is nyomatékosan felhívja művében a figyelmet, ahogyan arra is, hogy a sürgetés nemcsak kudarchoz vezet, de különböző károkat is okozhat.

A könyvben bemutatott alapgyakorlatok a testet, a lelket és az elmét fejlesztik. A tanulók a gyakorlati feladatok kísérőjelenségeinek, az úgynevezett okkult képességeknek is nagy hasznát vehetik, segítségükkel ugyanis tetszés szerint alakíthatják e világi létüket, hiszen minden ember más vágyakkal, más ideálokkal és más célokkal rendelkezik. Aki lelkiismeretesen, lépésről lépésre dolgozza fel a művet, képes lesz a neki tetsző módon intézni anyagi ügyeit.

A szerző mindenkinek isteni áldást, sok türelmet, kitartást és rengeteg szeretetet kíván a hermetikus tudománnyal való örömteli munkához, illetve azt, hogy első művének második kiadása mielőbb eljusson azokhoz az emberekhez, akiket hatalmas tudásvággyal áldott meg a sors.

1957. május