Akiknek találkozniuk kell, azok mindig találkozni fognak, mert közösen lehetőségük nyílik egy szent kapcsolat megteremtésére. Találkozni fognak, mert készen állnak egymásra.

A csodak tanitasaA tanítás legegyszerűbb szintje meglehetősen felszínesnek tűnhet. Véletlenszerűnek látszó találkozásokból áll: két idegen „véletlenül” együtt száll be a liftbe, egy gyerek figyelmetlenségből „véletlenül” nekiszalad egy felnőttnek, két diák „véletlenül” egyfelé megy haza az iskolából és így tovább. Ám ezek nem véletlen találkozások. Mindegyikben ott rejlik egy tanító-tanuló helyzet kialakulásának lehetősége. A két, idegennek tűnő ember talán egymásra mosolyog a liftben, a felnőtt talán nem szidja össze a nekiszaladó gyereket, a diákok esetleg összebarátkoznak. Még a véletlenszerű találkozások szintjén is előfordulhat, hogy a két ember megfeledkezik a köztük lévő érdekkülönbségekről – akár ha csak egyetlen perc erejéig is. Ez az egyetlen perc is elég, és elérkezik a megváltás.

Talán nehéz ezt megérteni, de e tanítás során éppúgy értelmetlen különböző szintekről beszélni, ahogy valójában maga az idő is értelmetlen. Az egyik dolog illúziója teszi lehetővé a másik illúzióját. Az idő illúziójáról már beszéltünk, ám a tanítás különböző szintjeinek illúziója más kérdésnek tűnhet. Talán úgy bizonyíthatjuk a legegyszerűbben, hogy e szintek nem léteznek, ha kijelentjük, hogy a tanító-tanuló helyzetek valamennyi szintje része Isten tervének, és az Ő tervének nem létezhetnek különböző szintjei, mivel e terv az Ő Akaratát tükrözi. A megváltás mindig beteljesedett, és mindig jelen van. Isten tanítói különböző szinteken munkálkodnak ugyan, de a végeredmény mindig ugyanaz.

tanitok_tanulokA tanító-tanuló helyzetek mindig a legmagasabb szinten nyilvánulnak meg, mivel mindkét érintett személy az adott pillanatban lehetséges legtöbb dolgot tanulja meg a másiktól. Ebben az értelemben beszélhetünk ugyan szintekről, de csakis ebben az értelemben. Ha így használjuk e kifejezést, akkor a tanítás második szintje a tartósabb kapcsolatok során nyilvánul meg, azaz olyankor, amikor két ember egy ideig meglehetősen intenzív tanító-tanuló kapcsolatban áll egymással, majd látszólag különválnak. Ahogy az első szint esetén elmondtuk, úgy e találkozások sem véletlenszerűek, és a kapcsolat valójában itt sem ér véget a látszólagos elválással. A két érintett személy ez esetben is a lehető legtöbbet tanulja egymástól. De akik egyszer találkoztak, azok újra találkoznak majd, mivel minden kapcsolat szentnek rendeltetett. Isten soha nem téved az Ő Fiával kapcsolatban.

A harmadik szint az egész életen át tartó kapcsolatokban nyilvánul meg. Az ilyen kapcsolatok során mindkét félnek megadatik egy adott tanulópartner, aki a korlátlan tanulás lehetőségét biztosítja számára. Rendszerint kevés ilyen kapcsolat létezik, mivel az efféle kapcsolatok csak úgy jöhetnek létre, ha a két érintett fél egyidejűleg jut el arra a szintre, ahol tökéletes egyensúlyban van egymással tanítás és tanulás. A résztvevők nem feltétlenül ismerik fel ezt, sőt, rendszerint nincsenek tudatában annak, hogy ez a helyzet. Sőt, az is előfordulhat, hogy egy ideig vagy esetleg egész életük során ellenségesen viselkednek egymással. Ám ha a tanulás mellett döntenek, megadatik nekik a tökéletes tanítás. És ha elsajátítják e leckét, az elbizonytalanodni, sőt, esetleg elbukni látszó tanítók megmentőivé válhatnak. Mert Isten minden tanítójának megadatik minden szükséges segítség.

A Csodák tanítása

 

Keresd a könyvet webáruházunkban kiadói kedvezménnyel

Olvass bele a könyvbe