A bennünk rejlő rejtett dimenziók felkutatása az egyetlen út leggyötrőbb éhségünk kielégítésére. Ennek érdekében Deepak Chopra tizenöt titkot különített el, amelyek felbecsülhetetlen igazgyöngyként kínálják számunkra a lehetőséget ahhoz, hogy megpillantsuk énünk eddig nem ismert mélységeit. Minden titokhoz további gyakorlatokat kínál, amelyekkel a szándékainkat tettekké alakíthatjuk.

A Titkok könyve kristálytiszta párlata Chopra bölcsességének. Az átalakulásig ragadhat magával minket, majd onnan tovább, egy megszentelt helyre, ahol megízlelhetjük a megvilágosodás nektárját. Aki válaszokat szeretne az élet titkaira, ezzel a könyvvel kezdje.

„Az életben a legnagyobb éhséget nem az étel, a pénz, a siker, a pozíció, a biztonság, a nemiség, de még csak nem is a másik nem szeretete iránt érezzük. Az idő múlásával az emberek mindezeket elérik, és mégis az elégedetlenség ízével a szájukban végzik – sőt gyakran még elégedetlenebbek, mint a kezdetekkor. Az élet legerősebb éhsége egy olyan titok, amely csak akkor tárul fel, ha az illető hajlandó felnyitni énjének egy rejtett részét. A bölcsesség ősi hagyományaiban ezt a kutatást a létezés legértékesebb igazgyöngyéért való lemerüléshez hasonlították, amivel költői módon azt fejezték ki, hogy messzire ki kell úsznod, a sekély vízen túlra, mélyen le kell merülnöd önmagadba, és türelmesen kell keresned, míg rálelsz a felbecsülhetetlen igazgyöngyre.

A gyöngyöt nevezik lényegnek, Isten leheletének, az élet vizének és szent nektárnak is – mindezek annak megjelölései, amit prózai, tudományos korunkban egyszerűen átalakulásnak hívunk. Az átalakulás a forma gyökeres megváltozását jelenti, oly módon, ahogyan egy hernyó pillangóvá alakul. Emberi fogalmakban ez annyit jelent, hogy a félelmet, az erőszakosságot, a kétséget, a bizonytalanságot, a gyűlöletet és az ürességet az ellenkezőjükre fordítjuk. Valóban elérhető mindez? Egy dolgot biztosan tudunk: a titkos éhségnek, amely az emberek lelkét mardossa, semmi köze olyan külsőségekhez, mint a pénz, a pozíció és a biztonság. A bensőnkben élő személy az, aki az élet értelmét, a szenvedés végét és a szeretet, a halál, Isten, a lélek, a jó és a rossz rejtvényeire adott választ sóvárogja. A felszínen eltöltött élet sosem fog választ adni ezekre a kérdésekre, és nem fogja kielégíteni azokat a szükségleteket, amelyek e kérdések feltevésére ösztönöznek.

 

A benned rejlő rejtett dimenziók fellelése az egyetlen út leggyötrőbb éhséged kielégítésére.

 

A tudomány felemelkedése után ennek a tudás utáni sóvárgásnak el kellett volna halványulnia, ám csak még erősebbé vált. Nincsenek új „tények”, amelyeket az élet rejtett dimenzióival kapcsolatban felfedezhetünk. Senkinek nincs szüksége arra, hogy még több komputertomográfiás vizsgálatot bámuljon olyan páciensekről, akik halálközeli élményen mentek keresztül, vagy további mágnesesrezonancia-vizsgálatot végezzen mély meditációban ülő jógikról. A kísérletezésnek ez a fázisa megtette a magáét: megbizonyosodtunk arról, hogy bárhová akar is eljutni a tudat, az emberi agy követni fogja. Idegsejtjeink képesek a legmagasabb szintű spirituális élmények regisztrálására, bizonyos szempontokból azonban te és én kevesebbet tudunk az élet rejtélyéről, mint elődeink.

A felsőbbrendű agy, az agykéreg korában élünk, amely az elmúlt néhány évezred során roppantul kifejlődött, háttérbe szorítva az ősi, ösztönös, alacsonyabb rendű agyat. Az agykérget gyakran nevezik az új agynak, azonban évmilliókig a régi agy volt az uralkodó az emberekben, amint a legtöbb élőlény esetében napjainkban is az. A régi agy nem tud ötleteket felidézni vagy olvasni, ám birtokában van az érzések és mindenekfelett a létezés képességének. A régi agyból kifolyólag érzékelték eleink egy titokzatos jelenlét közelségét mindenhol a természetben.

Ez a jelenlét, amelyet a teremtés minden részecskéjében megtalálhatunk, a te életedet is áthatja. A titkok könyve vagy, amely arra vár, hogy felüssék, jóllehet te valószínűleg alapvetően eltérő fogalmakban szemléled önmagad. Egy adott napon munkás vagy, apa vagy anya, férj vagy feleség, vásárló, aki valami újdonság után fésüli át a bevásárlóközpont boltjait, vagy egy közönség tagja, aki türelmetlenül várja a következő műsorszámot.

 

 

A kör az elkülönültség és az egység közötti ősrégi döntésre szűkül le. Megosztott és meghasonlott szeretnél-e lenni, aki a sötétség és a fény örök erői között tépelődik, vagy ki akarsz lépni az elkülönültségből a teljességbe? Cselekvő, gondolkodó és érző teremtmény vagy. A spiritualitás egyetlen valósággá olvasztja e hármat. A gondolkodás nem uralkodik az érzelmek felett; az érzés nem utasítja el makacsul a magasabb rendű agyat; és a cselekvés akkor következik be, amikor a gondolat és az érzés egyként azt mondja: „Ez helyes.” Az egyetlen valóság felismerhető, mert amikor eljutottál hozzá, korlátok és ellenállás nélkül tapasztalod meg az élet folyamát. Ebben a folyamban a létezés természetes aspektusaiként találod szembe magad az ihletettséggel, a szeretettel, az igazsággal, a szépséggel és a bölcsességgel. Az egyetlen valóság a szellem, a felszínes élet pedig csupán egy ezerarcú álöltözet, amely visszatart a valódi dolgok felfedezésétől. Ezer esztendeje egy ilyen állítást vita nélkül fogadtak volna. A szellemet mindenhol elfogadták az élet valódi forrásaként. Ma friss szemmel kell tekintenünk a lét rejtélyére, mivel a tudomány és az értelem gyermekeiként árvaságra juttattuk magunkat a bölcsesség terén.

Ennélfogva e könyvnek két fronton kell kifejtenie hatását. Először is meg kell győznie téged, hogy az élet rejtett dimenzióiban valóban titok lappang. Másodszor pedig arra kell ösztönöznie, hogy megérezd a szenvedélyt és az odaadást, amelyre szükség van, hogy eljuss e titokhoz. Ez nem olyan tervezet, amelyet el kell halasztanod addig, amíg felkészülsz rá. Már ama nap óta készen állsz, amikor felhagytál annak állandó firtatásával, hogy ki vagy te, és miért is vagy itt. Sajnálatos módon legtöbbünk folyamatosan kirekeszti azon élmények ezreit, amelyek valósággá tehetnék az átalakulást. Ha nem fektetnénk roppant erőfeszítést a tagadásba, az elfojtásba és a kételkedésbe, mindnyájunk élete szakadatlan kinyilatkoztatás volna.

Végezetül hinned kell benne, hogy az életed érdemes a lángoló szenvedéllyel és eltökéltséggel folytatott vizsgálódásra. Apró döntések ezreire van szükség, hogy zárva tartsuk a titkok könyvét, ám mindössze egyetlen pillanat kérdése, hogy újra felnyissuk.

Én szó szerint veszem az Újszövetség kijelentését: „Kérjetek, és adatik néktek; zörgessetek és megnyittatik néktek.” Ilyen egyszerű az egész. Amikor őszintén azt tudod mondani: muszáj tudnom, egyetlen pillanatot sem várhatok tovább, akkor az élet valamennyi titkát meg fogod ismerni. A bódhifa alatt ülő Buddha és a pusztában a démonokkal birkózó Jézus a lélek ugyanazon drámájának szimbóluma, amelynek megismétlésére megszülettél. Soha ne kételkedj a következőben: te vagy a világ legjelentékenyebb lénye, mert a lélek szintjén te magad vagy a világ. Nem kell kiérdemelned a jogot a tudásra. Akár a soron következő gondolatod, érzésed vagy cselekedeted megkezdheti a legmélyebb spirituális bölcsesség feltárását, amely olyan tisztán és szabadon árad, mint tavasszal a hegyek olvadó vize. Az én képtelen örökké távol tartani magától a titkokat, bármilyen mélyrehatóan nevelték is belénk, hogy másként higgyük.”

Forrás: Titkok könyve

 

Ajánlott könyvek:

TITKOK
KÖNYVE

A siker alapelvei könyv

AZ ÉLET HÉT TÖRVÉNYE – ebook

BUDDHA –
ebook