Clarissa Pinkola Estés örök klasszikust alkotott a női beavatás, nőiség témakörében, a mesék, mesemondás újjáélesztésével.  Leghíresebb írása, a Farkasokkal futó asszonyok 145 hétig volt a New York Times bestsellerlistáján, több, mint 30 nyelven jelent meg világszerte.

farkasokkal_futo_asszonyok_B1_218pxAz elemző és mesemondó szerző harmincévnyi kutatás és gyógyító gyakorlat eredményeit osztja meg olvasóival. Népmeséken, tündérmeséken, mítoszokon és álmokon át vezet el az állandó változásban lévő női lélek legbelső rejtelmeibe. Begyógyítja az érzelmi sebeket és segít újra megtalálni a kapcsolatot belső bölcsességünkkel. A társadalomba való beilleszkedés során azonban többé-kevésbé megszakadt belső bölcsességünkkel a kapcsolatunk, hiszen a civilizáció merev szerepekbe próbál kényszeríteni bennünket és elfedheti előlünk saját lelkünk mélyebb üzeneteit. Ha már nem találjuk az utat e természetes forrás felé, könnyen a félelmek és szorongások áldozataivá válhatunk. Clarissa Pinkola Estés világhírű könyve képes megtanítani a nőket arra, hogyan lehet helyreállítani a megbomlott egyensúlyt. Utat mutat, hogy újra megtaláljuk a vitalitást és az ősi, korlátlan tudást, amely minden nő szépségének alapja.

Íme, ihletadónak, néhány idézet a könyvből:

Az emberek egymást választják ki, néha keressük egymást, de leggyakrabban egymásba botlunk, s azonnal ráismerünk a másikra, mintha ősidők óta tudnánk… ki ő.
*
…a könyvtárosok az emberi sóhajok, bánatok, remények és boldogságok kincseskamráit őrzik.
*
Készítsünk áldozati palástot posztóból, vagy más anyagból, fessünk vagy írjunk rá, rá lehet tűzni vagy ölteni mindazokat a neveket, amelyekkel a nőt élete során illették, mindazokat a sértéseket, megbélyegzéseket, traumákat, sebeket, sebhelyeket, amelyeket élete során elszenvedett.
Ezzel fejezi ki áldozati bárányként megélt élményeit.
A palást elkészülhet pár nap alatt, vagy akár hónapokig készülhet. Sok segítséget nyújt az élet sérüléseinek, vereségeinek, veszteségeinek felsorolásához.
Olykor harci palástnak nevezzük ezeket a tárgyakat, mert a nők, nőtársaik állhatatosságáról, kudarcairól és győzelmeiről tanúskodnak.
*
A nők nem éveik, hanem harci sebeik szerint számolják az életkorukat:
„Hány éves vagy? Tizenhét sebhelynyi a korom.”
*
A lélekből élt életet három dolog különbözteti meg az Ego irányította élettől: az, hogy képesek vagyunk új módokon érzékelni és tanulni; hogy kitartóan végigmegyünk a göröngyös úton; s hogy időt nem kímélve türelmesen megtanuljuk a mély szeretetet.

*
tizenhet_sebhelynyi_a_koromAz intuíció a női psziché kincse. Jövőbelátó eszköz, olyan, mint a kristálygömb, amelyen át rejtélyes belső látásunkkal nézhetünk. Olyan, mint a bölcs öreg asszony, aki mindig velünk van, aki megmondja, pontosan miről is van szó, hogy jobbra vagy balra menjünk -e.

*
Nem számít hát, hogy az ember befelé vagy kifelé forduló-e, hogy nőket vagy férfiakat vagy Istent szerető asszony-e, vagy mindez együtt; hogy egyszerű-e a szíve vagy egy amazon ambícióival rendelkezik, hogy a csúcsra tör-e, vagy csak máról holnapra éldegél, hogy vibráló-e vagy komor, fejedelmi jelenség-e vagy kíméletlen – a Természeti Asszony hozzá tartozik. Ő minden nő része.
Hogy rátaláljanak a Természeti Asszonyra, a nőknek ösztönös életükhöz, legmélyebb tudásukhoz kell visszatérniük. Vágjunk hát bele, és idézzük fel magunkban a Természeti Asszony lelkét. Énekeljük vissza húsát csontjainkra. Vessünk le minden hamis köpenyt, amit eddig ránk adtak. Öltsük magukra a hatalommal bíró ösztön és tudás igazi palástját. Hatoljunk be a valaha hozzánk tartozott lelki vidékekre. Göngyöljük le a sebről a kötést, készítsük elő a gyógyszert. Üvöltő, nevető, éneklő, szilaj asszonyok, térjünk most vissza hozzá, aki úgy szeret bennünket.

Keresd a könyvet webáruházunkban kiadói kedvezménnyel Olvass bele a könyvbe