Az angyali üzenetben ezen a héten gyermekkori, múltbéli sérelmeink, negatív emlékeink gyógyítása kerül a középpontba, hogy felszabadulhassunk negatív hatásuk alól.

Erre tekintettel ezekben a napokban a Kerub angyalok csomag lapjain keresztül kapjuk az üzeneteket. Ez egy gyermekeknek tervezett csomag, de a belső gyermek, illetve a gyermekkor témakörhöz is nagyon jól használható.

Az égiek üzenete a hét elejére: Nincs mitől félni

Csodálatos üzenet ez, próbáljuk meg visszavezetni a gyermekkori emlékeinkhez. Utazzunk most vissza együtt az időben, és gondolkozzunk el rajta, volt-e valami, amitől gyerekkéntféltünk. Szerencsére gyermekkori sérelmeink, fájó emlékeink is gyógyíthatóak Isten és az ima erejével:
„Kérlek, Uram, hogy küldj gyógyító fényt és szeretetet a gyermekkorunkba, azokba a helyzetekbe és pillanatokba, amelyekben féltünk, vagy elvesztettük a bizalmunkat vagy a hitünket, vagy elárultnak éreztük magunkat, vagy nem éreztük magunkat biztonságban. Köszönjük! Ámen.”

Nem az a célunk, hogy régi sebeket felszakítsunk, és rossz emlékeket idézzünk fel, hanem hogy mindezekre a dolgokra gyógyító fényt áramoltassunk. Sajnos az ilyen elfojtott gyermekkori vagy múltbéli fájdalmak és sérelmek a tudatalattinkban ott maradnak, és hatással vannak ránk, úgy, hogy talán nem is vesszük észre. Vizualizáljuk a csodálatos, ragyogó fénynyalábot, ami a szívünkbe árad, és átjár bennünket, hogy végre el tudjunk engedni olyan múltbéli emlékeket, amelyek még mindig időről időre visszatérő jelleggel félelmet keltenek bennünk. Kérjük meg Mihály arkangyalt, hogy tiszta isteni fényből való kardjával vágja el azokat a láncainkat, amelyek múltbéli fájdalmakhoz kötnek bennünket.
Az üzenetünkre visszatérve nincs mitől félnünk mindaddig, amíg követjük az égi útmutatásainkat. Isten, akár egy belső GPS, mutatja nekünk az utat, amelyen biztonságban haladhatunk.

Angyali üzenet a hét közepére: Angyalaid mindig veled vannak

a2Ez egy nagyon megnyugtató üzenet. Nem árt újra és újra emlékeztetnünk magunkat arra, hogy Isten, Jézus és Isten angyalai mindig itt vannak mellettünk, vigyáznak ránk, körbevesznek bennünket szeretettel, és védelmeznek minket. Ez az üzenet, illetve emlékeztető különösen azoknak lehet fontos, akik magányosnak, elhagyatottnak, kirekesztettnek vagy elutasítottnak érzik magukat. Mindig tartsuk észben, hogy a legjobb, legigazabb barátunk, Isten mindig mellettünk áll, és szeretettel tölti el a szívünket. Olyan mély szeretettel, amelyet nem kaphatunk meg senki mástól, és amelyet talán el sem tudunk képzelni. Ha esetleg volt olyan tapasztalatunk, hogy valaki elítélt vagy mellőzött, akkor vele már akkor sem akarnánk barátkozni, ha az illető valamiért mégis meggondolná magát. Egy részünk akkor is érezné, hogy ez nem igazi feltétel nélküli szeretet, és nem említhető egy lapon Isten vagy az igazi jó barátok, jó szándékú emberek szeretetével, akik nem ítélkeznek, és igazi önmagunkért szeretnek, olyannak, amilyenek vagyunk. Akik nem a külső megjelenésünk, anyagi helyzetünk vagy a munkánk alapján értékelnek bennünket, hanem meglátják a felszín alatt a szívünkben lakozó isteni jóságot és szépséget, felismerik a tehetségünket és a bennünk rejlő lehetőséget. Doreen kér mindnyájunkat, hogy így tekintsünk magunkra.

Az angyalok tanácsa a hétvégére: Együtt minden sokkal jobba1

Ez az üzenet pedig arra emlékeztet bennünket, hogy ha magányosnak érezzük magunkat, akkor lehetnénk mi is a kezdeményezői egy új barátságnak vagy egy találkozónak a barátainkkal. Hívjuk őket, keressük őket, találjunk ki közös programokat. Kezdeményezhetünk egy új online csoportot is, ahol hasonló szemléletű, gondolkodású embereket tudnánk összehozni. Ha nem érzünk ehhez kellő kezdeményező képességet, kérjük hozzá Isten segítségét. Ahhoz, hogy csillapíthassuk a magányunkat, ki kell mozdulnunk a házból, és valóságos kapcsolatokat kell ápolnunk, nem elegendő virtuális ismeretségeket létrehoznunk. Nagyon fontos a személyes, fizikai közelség, hogy érezzük a másik szeméből és mosolyából áradó szeretetet, hogy meg tudjuk ölelni, hogy el tudjunk együtt menni moziba, vagy bármilyen közös programra. Fontos tehát, hogy vegyük magunkhoz a kezdeményezést. Doreen példaként mesél egy hölgyről, akivel a templomban ismerkedett meg, és aki nemrég költözött az ő városukba. Ez a hölgy mesélte neki, hogy egy teremtett lelket sem ismert a városban, és azt az égi tanácsot kapta válaszképpen az imáira, hogy hogyan tegyen szert ismerősökre, hogy menjen gyalog mindenhova. A hölgy pedig hallgatott erre az útmutatásra, és gyalog ment a boltba, a templomba, mindenhova. Ezáltal útközben összetalálkozott emberekkel, akikkel beszélgetni kezdett, és szépen lassan barátságokat tudott kialakítani. Általánosan megfogadható tanács, hogy mozduljunk ki a négy fal közül és a számítógép mellől, hogy alkalmunk legyen emberekkel találkozni és beszélgetni. Imádkozzunk most együtt az új, igaz barátságok érdekében:
„Édes Istenünk, te belelátsz a szívünkbe, és tudod, hogy kik vagyunk. Azt is pontosan tudod, hogy kikkel tudnánk igazi jó barátságot, kapcsolatot kialakítani. Kérlek, Urunk, hogy vezess el azokhoz az emberekhez, akikkel egy hullámhosszon vagyunk, vagy akikkel közös utat kell járnunk, vagy akik egy magasabb szintre tudnak emelni bennünket a támogatásukkal. Kérlek, vezess el bennünket támogató, segítőkész, megbízható, szeretetteljes barátokhoz. Nagyon köszönjük Neked, Uram, hogy segítesz nekünk kialakítani egy igaz és szeretetteljes emberekből álló baráti kört. Jézus nevében ámen.”
Isten és az angyalok áldása és támogatása legyen minden kedves olvasóval.

Eredetiből fordította:

Molnár Andrea

A videó: