Az Oroszlán a hatalom, vezetés és az irányítás háza – ha pedig ezek a tettek saját magunkra irányulnak, azt hívjuk önfegyelemnek. Erre a tulajdonságra szükségünk is lesz – ebben a hónapban is a Nap és a Hold nagyjából együtt lépnek be a Mars és Merkúr által elfoglalt Oroszlánba. Legjobb formájában az Oroszlán jelentései közé tartozik a bátorság és a nagylelkűség, a ránk bízottak melletti kiállás, a határozottság. A négy bolygó együttes jelenléte mindezeknek az erényeknek gátolhatja a megjelenését; az is ebbe az irányba hat, hogy a már sokszor emlegetett, káros Jupiter-Ráhu együttállás hatása is ráirányul az Oroszlánra, mivel a Kos az Oroszlánnal úgynevezett aspektus-kölcsönhatásban áll; a Jupiter képviseli az erényes, erkölcsös, alkalmas vezetést, míg a Ráhu a felforgatást, a fennálló renddel való szembehelyezkedést, az erkölcsi romlást és az árulást. Ezért aztán különösen a vezető beosztást betöltőknek kell nagyon éberen őrködniük saját integritásuk és erkölcsösségük fölött. Az Oroszlán jegy jellemhibái a dicsekvés, a túlzott ambíció, a tolakodás és a gyenge kudarctűrés – az időszak első napján ezek fokozottabban jelentkezhetnek. Szerencsére már 18-án elhagyja a házat előbb a Mars, majd a következő nap hajnali óráiban a Hold is, így bár a fentebbi hatások az egész hónapra rányomják a pecsétjüket, de azért mégsem a teljes erejükkel nehezednek ránk.

A visszamaradó Merkúr-Nap együttállás 23-áig kedvezően segíti a szellemi éleslátást, az ítélőképességet és a felfogást. Ezen a napon a Merkúr retrográddá válik, ami ezt a hatást meggyengíti, nehézségeket okozva mind a szellemi munkakörökben, mind pedig az idegrendszerrel és az érzékszervekkel kapcsolatban. Szeptember 4-én, míg a Vénusz direkt irányba fordul, addig a Jupiter válik retrográddá; ezzel az érzelmi életünk felszabadulhat a rá nehezedő nyomás alól, viszont az erkölcsi érzék meggyengülhet. Egészségügyi szempontból a Jupiter a táplálkozásra és az anyagcserére gyakorolja a legerősebb hatást.

Ebben a hónapban ünnepli a születésnapját a bhakti-yoga hagyományában két fontos személyiség – augusztus 31-én Balaráma, szeptember 7-én pedig Krisna, akit ott a legfőbb isteni formának tekintenek, Balaráma pedig az ő bátyjaként jelenik meg. Amellett, hogy hagyományosan énekkel és tánccal kísért megünneplésük okot ad a vigasságra, mint az irányító tevékenység eredeti forrásai, ellensúlyozzák a hónap elejével kapcsolatban felemlegetett nehézségeket is.