Gyógyítás

gyógyítás

Bizony, sebet hordozol bensődben. Az ego egész lényedet egyetlen tátongó sebbé teszi, amelytől sosem szabadulsz. Pedig senkinek sem áll érdekében, hogy megsebezzen, senkinek sem feltett szándéka, hogy bántalmat okozzon neked; mindenkit épp eléggé elfoglal, hogy a saját sebeit nyalogassa. Kinek jut egyébre energiája? Mégis gyakorta megtörténik, hogy sebet ejtenek rajtad, hisz mi sem könnyebb ennél; szinte várod, hogy zokon vehess valamit.

A tao emberét senki sem érintheti kényes pontján. Hogy miért? Mert nincs ilyen pontja. Nem hordoz sebet. Ő egészséges, ép egész. Az „egész” szó egyszerûen gyönyörû. Az „egészséges” is e tőből fakad. A tao embere egész és egészséges, s ekként szentnek is nevezhetjük.

Tudatosítsd magadban sérülésedet! Ne hagyd, hogy tovább mélyüljön, inkább engedd begyógyulni. E seb csak akkor indul gyógyulásnak, ha az okát is elmulasztod. Minél kevésbé hagyatkozol a fejedre, annál gyorsabban gyógyul majd a sebed; ha kilépsz a fejedből, a seb is beheged. Élj a fejeden kívül! Teljes lényként haladj utadon, és fogadd el a dolgokat, ahogy jönnek.

Tégy próbát ezzel csak huszonnégy órán át – maradéktalanul fogadj el mindent, bármi történjen is. Ha valaki megbánt, tedd zsebre, ne reagálj rá, és fi gyeld meg, mi történik. Egyszeriben egy olyan energia áramlását fogod megérezni a bensődben, amelynek korábban nyoma sem volt.

Magyarázat

Olyan időszak ez, amikor a múlt mélyre temetett sérülései a felszínre bukkannak, ahol a gyógyító kéz hozzájuk férhet. A kártyalapon látható alak mezítelen, sebezhető, és nyitott a lét szeretetteljes érintésére. A testét övezõ aura ragyogó, s az ellazulás, gondoskodás és szeretet légköre elcsitítja küszködését és kínjait. A fény lótuszvirágai tûnnek fel fi zikai testén és a fi nomtestek körül, amelyek a gyógyítók szerint mindnyájunkat körülvesznek.

E finom rétegek mindegyikében megjelenik egy-egy gyógyító kristály vagy mintázat. Amikor a Víz Királyának gyógyító befolyása alá kerülünk, többé nem rejtőzünk önmagunk vagy mások elől. A nyitottság és elfogadás e hozzáállásával meggyógyulhatunk, és másokat is hozzásegíthetünk, hogy ép egészek és egészségesek legyenek.