A csodák tanítása

A CSODÁK TANÍTÁSA – A Course in Miracles immáron több millió ember életét változtatta meg. Ez a három részből álló könyv egy 1965-ben kezdődött belső diktálás során érkezett az amerikai Columbia Egyetem egyik pszichológusához. A Kruzus anyaga először 1976-ban jelent meg a Foundation for Inner Peace (Belső Béke Alapítvány, USA) jóvoltából. Azóta közel ötven országban több, mint 1.500.000 példányát vásárolták meg.

a_csodak_tanitasa

“Ami valós, azt semmi nem fenyegetheti. Ami valótlan, az nem létezik. Ebben rejlik Isten békéje.”

A CSODÁK TANÍTÁSA alapvetően azért jött létre, hogy elősegítse az egyéni tanulást. A könyv három részből áll: a törzsszövegből, a munkafüzetből és a tanítók munkáját segítő kézikönyvből. Hogy a tanulók milyen sorrendben és hogyan tanulmányozzák az egyes részeket, az csakis az ő igényeiktől és beállítottságuktól függ.

A Kurzus alaposan átgondolt, mind elméleti, mind pedig gyakorlati szinten lépésről lépésre kifejtett tanmenettel bír, amely az elmélettel szemben a gyakorlatot, a tapasztalást helyezi előtérbe. Bár keresztény nyelvezetet használ, egyetemes spirituális témákkal foglalkozik, és többször is kijelenti, hogy ez az út csupán az egyetemes tanrend egy lehetséges változata. Számos egyéb módszer létezik, amelyek csak formájukban térnek el egymástól – végül minden út Istenhez vezet.

A javarészt elméleti jellegű törzsszöveg fekteti le a gondolati rendszer alapjait, erre épülnek aztán a munkafüzet gyakorlatai, szám szerint háromszázhatvanöt, az év minden napjára egy. Végezetül a tanári kézikönyv választ kínál a tanulók által leggyakrabban feltett kérdésekre, valamint tisztázza a Kurzus legfontosabb kifejezéseit.

A Kurzus nem igyekszik befejezettnek feltüntetni magát, és a munkafüzet gyakorlatainak sem az a céljuk, hogy minden további gyakorlást fölöslegessé tegyenek. A végén minden tanuló kettesben marad Belső Tanítójával, Aki saját belátása szerint irányítja majd további előrehaladását.

Keresd a könyvet webáruházunkban kiadói kedvezménnyel

Olvass bele a könyvbe

 


dr_helen_schucman_dr_william_thetfordA Csodák tanítása két, közös cél érdekében egyesülő ember váratlan döntésével vette kezdetét. Helen Schucman és William Thetford a New York-i Columbia Egyetem orvosi karának orvosi pszichológia tanszékén tanított – de hogy kik voltak, az nem is fontos, csak az számít, hogy történetük jól példázza, Isten segítségével bármi lehetséges. E két ember bonyolult, sokszor feszültségekkel terhes kapcsolatban állt egymással, és mindkettejüknek sokat jelentett a személyes és szakmai elismerés, a társadalmi státusz – mondhatni, sok befektetésük volt a világi értékek terén.
Életük a legkevésbé sem volt összhangban a Kurzus eszméivel. A „tollbamondást” papírra vető Helen így jellemezte önmagát:

Pszichológus voltam, és oktató, ateista, ráadásul egy köztiszteletben álló, kifejezetten konzervatív egyetemi környezetben dolgoztam. Aztán történt valami, ami az események olyan sorát indította el, amelyre sosem számítottam volna. A fakultás vezetője, William, egy nap (1965. tavaszán) váratlanul kijelentette, hogy belefáradt a viselkedésünket átható dühös, agresszív érzésekbe, és úgy döntött, találnunk kell valamilyen megoldást. Én pedig, mintegy végszóra, beleegyeztem, hogy segítek neki megtalálni ezt a megoldást. És a Kurzus lett ez a megoldás.

a_csodak_tanitasa_kepBár komoly szándékkal vágtak bele a dologba, közös vállalkozásuk elején számtalan nehézséggel találták szembe magukat. De megadták a Szentléleknek azt a „kevés hajlandóságot”, ami – ahogy azt a Kurzus sok helyütt hangsúlyozza – lehetővé teszi, hogy minden helyzetet a Saját célja érdekében használjon fel, és felruházza azt az Ő erejével.
Helen beszámolójához visszatérve:

“A konkrét írást három elképesztő hónap előzte meg, amelynek során Bill [William Thetford] javaslatára elkezdtem jegyzeteket készíteni erősen szimbolikus jellegű álmaimról és a minduntalan visszatérő, különös képekről. Bár addigra már kezdtem hozzászokni a váratlan dolgokhoz, mégis nagyon meglepődtem, amikor egyszer csak (1965. október 21-én) azt vetettem papírra: „Ez a kurzus a csodák tanítása.”
Így kezdődött a Hanggal való kapcsolatom. Valójában nem hallottam konkrét hangot, inkább egyfajta gyors, belső tollbamondást éltem meg, miközben egy gyorsírófüzetbe jegyzeteltem. Az írás soha nem automatikus folyamat volt, bármikor félbeszakíthattam, hogy aztán később folytassam. Roppant kellemetlen érzés volt, mégis legfeljebb csak olykor-olykor futott át az agyamon, hogy felhagyok a dologgal, és olyankor sem gondoltam igazán komolyan. Olyan volt, mintha valamikor valahol beleegyeztem volna, hogy elvégzem ezt a különleges feladatot. Teljes egyetértésben dolgoztunk Billel, és úgy hiszem, többek közt ebben rejlett a munka jelentősége. Lejegyeztem a Hang „szavait”, másnap pedig felolvastam Billnek, aki legépelte a szöveget – úgy vélem, neki is megvolt a maga „különleges feladata”, és az ő bátorítása és támogatása nélkül én sem lettem volna képes elvégezni a magamét. A folyamat körülbelül hét évig tartott: először a törzsszöveg „érkezett meg”, aztán a munkafüzet, végül pedig a kézikönyv.
Csupán néhány apróbb változtatást eszközöltünk a szövegen: címet adtunk az egyes fejezeteknek és alfejezeteknek, valamint eltávolítottunk belőle néhány, a „tollbamondás” elején jellemző, személyes jellegű utalást – ettől eltekintve az eredeti formájában tettük közzé az anyagot.”

A Kurzus lejegyzésében közreműködő személyek neve azért nem szerepel a könyv borítóján, mert a Kurzus önmagában is megáll a lábán. A Kurzus nem azzal a szándékkal született, hogy egy újabb vallási szekta alapvetését képezze, csupán az a célja, hogy megmutasson egy utat, amelyet követve néhányan rátalálnak majd saját Belső Tanítójukra.

 Keresd a könyvet webáruházunkban kiadói kedvezménnyel


A csodák tanításához kapcsolódó szerzőink és könyveik:

Gabrielle Bernstein

gabrielle_bernsteinGabrielle életmód-tanácsadó, tréner, előadó, sikerkönyvek szerzője. Huszonnyolc évesen kommunikációs szakemberként saját PR-céget vezetett New Yorkban, de a nagyvárosi, sikerközpontú életmód felőrölte: ekkor kidolgozta saját módszerét a harmónia és az önszeretet eléréséhez. Módszere egy csapásra Amerika első számú spirituális tanácsadójává, a sikeres, fiatal nők példaképévé tette.

“Az én „félig teli pohár” életstílusom egyik fő összetevője A csodák tanítása iránti elhivatottságom, amely szerint: „A képzetlen elme semmit nem érhet el.” A Tanítás, a Foundation for Inner Peace kiadásában megjelent, önvizsgálatra biztató, metafizikai iránymutatás majd’ negyven év alatt több százezer ember életét változtatta meg. Mindenki úgy, akkora vehemenciával és olyan befogadóképességgel közelíti meg, ahogyan neki a legjobb. Az én tapasztalatom szerint a Tanítás tanulmányozása hihetetlen mértékben tisztítja az elmét, arról nem is beszélve, hogy rakétasebességgel indítja be az életet.
A Tanítás követőjeként megtanultam, hogy az igazi boldogság megtalálásához muszáj szembenéznünk félelmeinkkel. A gyakorlás során iránymutatást kaptam minden félelmem és okainak vizsgálatára.
Amint a Tanítást beépítettem mindennapi életembe, kitakarítottam magamból minden félelemben gyökerező gondolatmintát. És minden változni kezdett. A legjelentősebb változás nem is az volt, amit tapasztaltam, hanem az, ahogyan megéltem a dolgokat. A Tanítás útmutatásait követve megbocsátottam saját múltamat, elengedtem a jövőmet, és szeretettel és hittel álltam a jelen elébe. Az életemben bekövetkező változások minden képzeletet felülmúltak.”

Gabrielle könyvei a témában: Édesítsd meg az életedTörténhetnek csodák

Marianne Williamson

marianne_williamsonMarianne Williamson nemzetközi szinten elismert előadó, több könyv, köztük a nagy sikerű Visszatérés a szeretethez, The Healing of America, A Woman’s Worth és az Illuminata írója.

“Azonnal felismertem, hogy A csodák tanítása valami nagyon fontos dolgot fog feltárni előttem. Mellbe vágott a szövegből sugárzó hitelesség. Olyan kérdésekre adott választ, amelyekről már kezdtem azt gondolni, hogy nincs rájuk felelet. Zseniális pszichológiai fogalmakat használva szólt Istenről, ami az értelmemnek kihívást jelentett, de sohasem támadást. Közhelyesen hangzik, de úgy éreztem, hazataláltam. (…)
Több volt ez számomra, mint egy könyv: a személyi trénerem lett a pokolból kivezető úton. Amint elkezdtem olvasni a Tanítást, és nekiláttam a munkafüzet gyakorlatainak, azonnal éreztem, hogy pozitív változások történnek bennem. Boldognak éreztem magam. Kezdtem megnyugodni. Kezdtem megérteni önmagam. Találtam némi magyarázatfélét arra, miért olyan fájdalmasak a kapcsolataim, miért vagyok képtelen kitartani bármi mellett, és miért utálom a testemet. A legfontosabb eredmény azonban az volt, hogy úgy éreztem, képes vagyok megváltozni. Miközben a Tanítást tanulmányoztam, óriási, reményt adó energia szabadult fel bennem, holott addig mindennap egyre sötétebb, egyre önpusztítóbb gondolatok gyötörtek.
A Tanítás csak egyetlen ösvény a számos lehetséges út közül – de felismerjük, ha ez a mi utunk.”

Visszatérés a szeretethez


[ic_add_posts category=’a-csodak-tanitasa’]