Ugyanazzal az együttállással találjuk szembe magunkat, mint amelyikkel ezt az évet kezdtük – csak éppen most a Bak helyett a Vízöntőben áll együtt a Nap, a Vénusz és a Szaturnusz. Ahogy említettük, a Vízöntő szintén a Szaturnusz bolygóhoz tartozik, és ennek folytán utal a keményen és kiartóan végzett munkákra – e munkák természete azonban a Vízöntő esetében inkább a szellemi szférához és a kommunikációhoz tartozik, inkább információkat és adatokat dolgoznak fel, mint kézzelfogható anyagot vagy munkatárgyakat. Hangsúlyt kap a rászorulók megsegítése, a közös normák kialakítása és az ahhoz való alkalmazkodás. Érzelmi síkon bűntudat és szétszórtság jelentkezhet.

A Szaturnusz túlságosan közel áll most a Naphoz – ezért az általa jelzett életterületek és tulajdonságok terén akadályokat tapasztalhatunk. Meggyengülhet a kitartásunk és a fizikai teljesítőképességünk, ezt számításba kell vennünk az időszakra vonatkozó terveinkben. Mindez legerőteljesebben február 14. és 17. között jelentkezik.

Március 2. sem lesz egyszerű nap – két bolygópár is háborúba keveredik ezen a napon. A Vízöntőben a Merkúr és a Szaturnusz káros egymásra hatása felerősíti az idegrendszer problémáit, károsan hathat a szellemi teljesítményre, megnehezítheti a személyek közti kommunikációt. Aki számítógéppel dolgozik, annak extra adag türelemre lesz szüksége. Eközben a Halakban zajló Vénusz-Jupiter háború jelzi, hogy a nap nem alkalmas sem az anyagi helyzetjavítására, sem nagy formátumú érzelmi döntések meghozatalára. A párkapcsolatokon belül is jelentkezhetnek problémák. Ez utóbbiak aztán az időszak hátralévő részére enyhülni fognak, ahogy a Vénusz megközelíti azt a pozíciót, ahol a legerősebb; ez nagyon kedvező lehetőségeket hoz a szerelem területén – és az anyagi boldogulás más aspektusaiban is. Ez aztán megváltozik március 12-én, amikor a Vénusz átlép a Kosba, és ott érintkezésbe kerül az ártalmas Ráhuval – ez egy egyértelműen káros befolyás, eltorzítja az egészséges ösztönvilágot; új párkapcsolatba nem érdemes ilyenkor kezdeni, és a már meglévőre érdemes vigyázni.

Március 7-ének teleholdján szerepel az indiai kalendáriumokban a Holi ünnepe, a színek fesztiválja. Elterjedt szokás, hogy az emberek színes porokkal és festékekkel szórják be egymást, méghozzá tekintet nélkül a társadalmi helyzet és pozíció különbségeire, így biztosítva a következő év vidámságát és felszabadultságát.