Az Ikrek holdhónapját kevés változás fogja bolygatni. Június végig a Merkúr égetett – ez a szellemi munka és a kommunikáció minden formájában zavart okoz -, a Vénusz együttállása a Merkúrral pedig az érzelemvilágot bolygatja meg. A művészetek területén, amely e két területet egyesíti, sok jóra nem számíthatunk. A Mars, a Jupiter és a Szaturnusz azonban egyaránt a saját házaikban, tehát kedvező helyzetben vannak. Ennek jók a hatásai az egészségre és az általános testi állapotra, a kitartásra, vitalitásra, a munkavégzésre – legalábbis arra a formájára, amely inkább tetterőt, mint szellemi erőfeszítést követel meg -, sőt, az erkölcsi elvek követésére és az önmegvalósításra is. Aki tehát el tudja kerülni, hogy bevonódjon a hasztalan vitákba, és kiegyensúlyozott marad az érzelmi hullámzások közepette is, az ebben az időszakban végig sikereket tud elérni. Amikor a Merkúr június 25-én kilép az égetettségből, mindez igazzá válik a szellemi és a kommunikatív jellegű teendőkre is.

30-án retrográd irányba vált a Szaturnusz. A retrográd bolygók kellemetlen karmikus következmények elszenvedésére figyelmeztetnek az egyes életterületeken – testi szinten a Szaturnusznál ez a mozgásszerveket, csontokat és ízületeket, valamint az időskorral kialakuló betegségeket érinti (és az ilyen testi elváltozásokkal küzdőknek megnehezíti a napjait), magasabb szinten pedig a kitartást, a szorgalmat, a kötelességtudatot terheli meg, akár a motiváció meggyengítésével, akár olyan helyzetek megteremtésével, amikor külső erők kényszerítenek minket erőnkön felüli munkavégzésre. A Szaturnusz minden évben négy hónapot szokott a retrográd fázisban tartózkodni, most tehát egészen október közepéig számíthatunk a Szaturnusszal kapcsolatos negatív hatásokra.

Június 7-én van a Rathayátrá, a szekérfesztivál hivatalos napja. Ennek az ünnepnek a központi témája a lélek és Isten között fennálló kapcsolat helyreállítása – a tömegek ilyenkor hatalmas, kézzel hajtott szekerekkel vonulnak fel, amelyeken Isten formáit helyezik el, és énekkel meg tánccal kísérik őket. Ezt az ünnepet Magyarországon, Budapesten is meg szokta tartani a Krisnatudatú hívők helyi közössége – technikai okokból az ő dátumuk kicsit korábbra szokott esni.
12-étől egy olyan kedvező együttállás alakul ki, amely kedvez a pénzügyeknek, segíti a befektetéseket; ha módunkban áll, ezt érdemes kihasználni.