A Jupiter égetettségének hatása elsősorban az irányításra, a hatalomra, illetve a tudásra, a tanulásra, az eszmékre és a vallásra nyomja rá bélyegét. Más életterületekre nézve azonban a hatások nem kellemetlenek – erő, dinamizmus, határozottság tapasztalható, ezek a napok megfelelőek arra, hogy kitartóan dolgozzunk és eredményeket érjünk el, illetve hogy kiálljunk az igazunkért vagy mások védelmében. Könnyen meg tudjuk magunkat értetni más személyekkel, az érzelemkifejezés zökkenőmentesség válik. Kivétel ezalól a 18-19-ei hétvége, amikor a Mars a Ráhuval, a Hold pedig a Ketuval áll együtt – ez felszínre hozhatja az erőszakos hajlamokat és az elszigetelődés vágyát. A Vénusz vasárnap a saját jegyébe érkezik, ahol együttállásba lép a Jupiterrel és a Nappal. Ez kedvez a párkapcsolatoknak és a házasságoknak, lehetőséget teremt a feszültségek elsimítására és a kötelékek szorosabbra fonására. (Ez a 23-ai napra, a telehold napjára nem igaz, ekkor a Jupiter és a Vénusz háborúja kimondottan provokálja a házastársi konfliktusokat.)

Az alapvetően harmonikus hatások május 31-ig dominálnak. Ekkor a Merkúr jegyet vált, és a Bikába lépve négybolygós együttállást alakít ki, amiről már tudjuk, hogy mozgalmas, feszült, bonyodalmakkal teli időszakot jelez. Ez az együttállás két hétig is fennáll, a Hold is pont itt tölti az újholdját, 4-én pedig a Merkúr és a Jupiter között bolygóháború is zajlik. Amikor a Jupiter kilép az égetettségi zónájából, a Merkúr pont megérkezik abba. E két intellektuális bolygó érintettsége eszmék és elvek ütközésére, szellemi meghasonlásra, vitákra és nézeteltérésekre utal, és nem jótékony hatásokat közvetít az iskolai előmenetelre, a kutatásokra és általában a szellemi tevékenységekre.

A holdhónap utolsó napjaiban a Vénusz távozása vet véget a négybolygós együttállásnak, és a május második felére jellemző hatékonyság és dinamizmus visszatér – ha a szellemi síkon nem is, de a fizikain igen.