A nagyszerű gazdagságok között az első a pozitív mentális attitűd. 

Minden bőség lelkiállapotként kezdődik – és emlékezzünk, hogy éppen a lelkiállapotunk az egyetlen olyan dolog, ami felett teljes és kikezdhetetlen hatalmunk van. 

 

Azáltal tudjuk leginkább értékelni az elménk feletti fennhatóságunkat, ha felidézzük, hogy ez a Teremtő ajándéka, melyet azért adott az embernek, hogy saját kezébe vehesse a sorsát, és kedve szerint azt tegyen vele, amit szeretne.

Elménk kormányzása döntéseink által nagy értékkel bír. Ha elfogadjuk, és pozitív mentális attitűddel vezetjük ezt az erőt, magunkhoz vonzzuk a másik tizenegy elemet, mely gazdaggá tesz bennünket. A pozitív mentális attitűd azért fontos, mert odavonzza hozzánk a kívánt dolgokat és helyzeteket, míg a negatív mentális attitűd ennek épp az ellentétét teszi. Már meséltem erről a tényről korábban is, de olyan fontos, hogy nem győzöm ismételni.

A pozitív mentális attitűd magával hozza az igaz barátság gazdagságát. Azt a gazdagságot, amit a jövőbeli teljesítmény reménye hordoz. A jólétet, melyet az általunk választott munkában lelhetünk fel, és ahol szabadon kifejezhetjük lelkünket a legmagasabb síkon. Az otthon, az üzlet és a szakmai kapcsolatok bőségét. A félelemtől és szorongástól való szabadság bővelkedését. Az ének és a nevetés gazdagságát. A Végtelen Intelligencia iránti töretlen hitet, mely által harmóniába kerülünk az univerzum szabályaival. Igen, ez és a többi gazdagság mind a pozitív mentális attitűddel kezdődik. Csoda hát, hogy a nagyszerű gazdagságok listáján első helyen szerepel a pozitív mentális attitűd?

 

A második gazdagság a jó fizikai egészség. A jó fizikai egészség a megfelelő életmóddal kezdődik, ami a pozitív elme eredménye, és amely az egészségre fókuszál a betegségek helyett. A hipochonder – olyasvalaki, aki képzelt betegségekben szenved – a negatív mentális attitűd kifejezésével teszi magát beteggé.

 „Ahogy az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő.” Ez érvényes az egészségre és életünk minden más tájára is. Higgyük el, hogy egészségesek leszünk, így értelmes szokásokat fogunk követni, ami pedig jó egészséghez vezet majd. Higgyük el, hogy sikeresek leszünk, így olyan dolgokat fogunk csinálni, melyek sikeressé tesznek minket. Mint látható, amikor a mindentudó Teremtő megadta nekünk a hatalmat e felett az egyetlen dolog, az eménk felett, tudta, hogy megteremthetünk és magunkhoz vonzhatunk mindent, amire vágyunk vagy amire szükségünk van.

 

A harmadik gazdagság a békés emberi kapcsolatok gazdagsága. Az igazság, hogy nagy előnyünkre válhat, ha tartjuk magunkat Shakespeare tanácsához: „Légy hű magadhoz: így, mint napra éj, Következik, hogy ál máshoz se léssz.” Miután kialakítottuk a magunkhoz fűződő kiegyensúlyozott kapcsolatot, meglátjuk, hogy könnyebben kapcsolódunk harmonikusan a Teremtőhöz, a családtagjainkhoz, a munkatársainkhoz, a szomszédainkhoz és minden szembejövő idegenhez is. A bennünk élő harmónia hozzánk vonzza azokat a dolgokat és helyzeteket, amelyeket kívánunk. A diszharmónia elűzi ezeket, és helyette olyan dolgokat vonz hozzánk, amelyeket nem szeretnénk.

 

 

A másokkal való harmónia saját magunkkal kezdődik. 

 

A negyedik gazdagság a félelemnélküliség. Senki sem szabad és független, aki fél valamitől, pedig a Teremtő ilyen szabadságot is szánt nekünk. A félelem a gonosz erők munkájának gyümölcse, és biztosak lehetünk benne, hogy ahol ez a dögkeselyű köröz, ott olyan dolog rejtőzik, amit el kéne temetnünk. A hét leggyakoribb félelem, mely az emberiséget sújtja a szegénység, a bírálattól való félelem, a betegségtől való félelem, egy hozzánk közel álló ember szeretetének elvesztésétől való félelem, a szabadság elvesztésétől való félelem, az időskortól való, valamint a haláltól való félelem. Ezek mind ember alkotta félelmek, melyeken úrrá tudunk lenni pozitív mentális attitűddel.

 

Az ötödik gazdagság a jövőbeni eredményesség reménye. A boldogság leghatalmasabb formája egy vágyott, de még el nem ért cél reményéből fakad. Ez a bizakodás felelős az emberiség fejlődéséért, emiatt a reménység miatt tartunk ki és maradunk derűlátóak még nehézségek idején is, amikor a siker nagyon távolinak tűnik. Valóban szegény az, aki nem tud reménnyel telve nézni a jövőre, melyben azzá az emberré válhat, aki lenni szeretne, és amelyben elérheti leghőbben vágyott céljait az életben azzal a hittel, hogy képes megcsinálni.  A becsületes emberek bizalma nélkül nem lenne civilizáció, és még mindig a kegyetlenség és félelem sötét korában élnénk. Csakugyan, a remény az ember feloldozása, s egy szebb jövő ígérete mindannyiunk számára.

 

A hatodik gazdagság a hit képessége. A hit a kapocs az emberi elme és a Végtelen Intelligencia univerzális tára között. Ez az emberi elme kertjének táptalaja, ahol abban a teljes biztonságban vethetjük el vágyaink magját, hogy az ki fog csírázni és addig fog nőni, míg meg nem terem minden gazdagságot, amire csak vágyunk.

 

 A hit olyan kifogyhatatlan varázsital, mely kreativitást és cselekvőerőt teremt az emberi agyban. 

 

Ez minden csoda és sok, közönséges logikával megmagyarázhatatlan rejtély és élmény alapja. A hit az az erő, amely átalakítja a gondolat szokványos energiáit lelki megfelelőikbe. Ez a Végtelen Intelligencia kozmikus erőinek egyetlen, emberi használatra hozzáférhető módja.

Forrás: https://www.naphill.org

 

Ajánlott könyvek:

.
Siker

A siker alapelvei könyv

A TELJES GONDOLKODJ
ÉS GAZDAGODJ

5 MÁSODPERCES
SZABÁLY