Ez az igazság, „a gondolatok dolgok”, méghozzá nagy hatalommal bíró dolgok, különösen, ha meghatározott céllal, kitartással és ÉGŐ VÁGGYAL párosulnak, hogy vagyon vagy más anyagi tárgyak formájában megtestesüljenek.

Kicsivel több mint harminc évvel ezelőtt Edwin C. Barnes felfedezte, hogy mennyire igaz, hogy az emberek GONDOLKODNAK és GAZDAGODNAK. A felismerése nem egyetlen pillanat műve volt. Lassacskán jött rá, azután, hogy megjelent benne az ÉGŐ VÁGY, hogy a nagyszerű Edison üzleti partnerévé váljon.

Barnes vágyának egyik fő jellegzetessége, hogy pontosan meghatározott. Edisonnal együtt akart dolgozni, nem neki. Vizsgáljuk meg figyelmesen, hogyan járt el a VÁGY megvalósításában, hogy mélyebben megérthesd a sikerhez és gazdagsághoz vezető tizenhárom alapelvet.

Amikor először belévillant ez a VÁGY vagy mentális impulzus, nem volt olyan pozícióban, hogy érdemben tenni tudjon érte. Két fő akadállyal kellett szembe néznie. Nem ismerte Edisont, valamint nem volt elég pénze ahhoz, hogy kifizesse a vonatjegyet Orange, New Jersey állomásig.

Ezek az akadályok a legtöbb embert eltántorították volna, hogy  megpróbálkozzanak a vágy beteljesítésével. De Barnes szenvedélye nem holmi közönséges vágy volt! Annyira eltökélte, hogy megvalósítja, amit kigondolt, hogy végül úgy döntött, inkább utazik „vak poggyászként”, minthogy feladja az álmát. (Ez azt jelenti, hogy tehervagonban utazott East Orange-ig.)

Elment Edison laboratóriumába, és bejelentette, hogy a feltalálóval jött üzleti ügyben tárgyalni. Évekkel később Edison így nyilatkozott a közöttük lezajlott első találkozásról: „Úgy állt előttem, mint egy közönséges csavargó, az arckifejezése azonban azt sugallta, hogy eltökélte, megszerzi azt, amiért jött. Az évek során azt tapasztaltam, ha valaki valamire tényleg annyira VÁGYIK, hogy az egész jövőjét egyetlen lapra teszi fel, akkor biztosan sikerrel jár. Megadtam neki a lehetőséget, amit kért, mert láttam rajta, hogy elszántt, és addig nem tágít, amíg el nem éri a célját. A későbbi események bizonyították, hogy nem követtem el hibát.”

Az, hogy a fiatal Barnes mit mondott Edisonnak az első találkozásukkor, sokkal kevésbé fontos, mint az, hogy mi volt a fejében. Hiszen maga Edison is ezt mondja! Nem a megjelenésével szerezte meg az állást Edison irodájában, hiszen az nyilvánvalóan ellene szólt. A GONDOLAT volt az, ami számított.

Ha a fenti mondat lényegét minden olvasó érdemben megértené, a könyv hátralévő részére nem is volna szükség.

 

 

Barnes az első interjú alkalmával még nem lett Edison partnere. Esélyt kapott, hogy valami szimbolikus összegért cserébe az irodában dolgozzon, olyan ügyeken, amelyek Edison számára nem voltak fontosak. Barnes számára viszont annál inkább, mivel ezeknek a révén nyílt meg a lehetősége, hogy bemutassa „szakértelmét”, így a jövőbeli „partnere” is megláthatta azt.

Teltek a hónapok. Látszólag semmi sem történt, ami Barnest közelebb vitte volna a kitűzött célhoz, amire élete MEGHATÁROZOTT CÉLJAKÉNT gondolt. Viszont elméjében mindeközben valami nagyon fontos zajlott. Folyamatosan szította magában azt a vágyat, hogy Edison üzleti partnerévé váljon.

A pszichológusok nagyon helyesen mondják azt, hogy amikor valaki készen áll egy adott dologra, akkor az meg is jelenik. Barnes készen állt arra, hogy Edison üzleti társa legyen, sőt mi több, ELTÖKÉLTE, HOGY EGÉSZEN ADDIG KÉSZEN ÁLL, AMÍG EL NEM ÉRI A KITŰZÖTT CÉLJÁT.

Nem mondta magának azt, hogy „Mi értelme az egésznek? Jobb lesz, ha meggondolom magam és üzletembernek állok”. Ehelyett azt mondta: „Azért jöttem ide, hogy Edison üzlettársa legyek, és ezt megvalósítom akkor is, ha az egész életem rámegy.” Komolyan gondolta! Mennyire más lenne az emberek élete, ha kitűznének egy MEGHATÁROZOTT CÉLT, és kitartanának mellette addig, amíg egy mindent felemésztő rögeszmévé nem válik!

Lehet, hogy a fiatal Barnes ezt akkoriban még nem tudta, de a csökönyös elhatározása és az egyetlen VÁGYAT űző teljes eltökéltsége előtt minden akadálynak le kellett omlania, és végül megnyílt előtte a keresett lehetőség is.

Forrás: www.naphill.org

 

Ajánlott könyvek:

.
Siker

A siker alapelvei könyv

A TELJES GONDOLKODJ
ÉS GAZDAGODJ

ADD EL
MAGAD