A Nagy Arkánum sorozatában található néhány kártyapár, és gyakran előforduló értelmezés szerint a Diadalszekér a Szeretők kártyát hozza egyensúlyba, amikor az a háborúskodás jelentését hordozza, vagy akár a harcias hozzáállást.

Ez egy hatalmas energiával rendelkező kártya, és ezen alapul képi megjelenítése: Mars isten diadalszekéren, teljes harci díszben látható, amint bárdot vagy más fegyvert hordoz a kezében. Az Elveszett könyv ábrázolása ehhez képest gyökeres fordulatot hoz. Két palástszerű ruhát viselő alak tart egy furcsa üstöt, amelyből egy angyal feje és szárnyai látszanak ki.

A fodros folt, ami lehet felhő, de legalább annyira füst is, látszólag az üst aljából árad szerteszét. Itt tehát a szent üst helyettesíti a diadalszekeret, ugyanakkor a kép továbbra is hordozza az angyali jelenlétet. Ez egyébként kimondottan illik a kártya régebbi jelentéséhez, ami legalább annyira fejezte ki a fejlődés és a haladás tartalmait, mint a háborúskodást.

Az a tény, hogy az üst láthatóan négyzetes formát ölt, jelentőséggel bír, hisz a diadalszekérre gyakran utalnak úgy, mint a „kocka alakú járműre”, ami a csatákhoz és a haladáshoz egyaránt szükséges négyszögben kiterjedő erő jelképe. Nostra damus itt vélhetően a próféciák látomásainak angyali vagy mennyei eredetére utal, amire úgy tekintett, mint Istentől érkező sugallatra, akinek angyalai támogatják és védelmezik a látnokot, miközben a látomás fogadásának állapotába kerül.

Az üstöt tartó vagy támogató két alak helyettesíti a szokásos lovakat, de ugyanaz a jelentés rejlik benne – meg kell zabolázni mind az érzelmeket, mind pedig az akaratot ahhoz, hogy sikerre vigye küldetését. A hagyományosabb megjelenítési módhoz képest látható kontraszt igen érdekes, és arra enged következtetni, hogy Nostradamus saját tarotja megalkotása során egyre inkább eltávolodott a régi verzióktól.

Értelmezése

E kártya esszenciája mindig is a mozgás volt. Az utazásról vagy küzdelmekről szólt, ami lendületet vesz és lendületbe hoz. Megköveteli egyszerre az akarat és az érzelmek kordában tartását, amelyek hiányában minden cselekedet impulzív és veszélyes lehet. Ha valaki vágyai beteljesülését kívánja, a szívnek ugyanúgy kell uralkodnia, mint az észnek.

Olvasata során a kártya kérdőre vonja az érzelmek fűtötte egót – figyelmeztet a felindultság indíttatta kis lépésekre, amelyek legalább annyira negatívak, mint bármely más meggondolatlan cselekedet. Gyakran bukkan fel ez a kártya, amikor hírnévvel és szerencsével kapcsolatos ügyek vannak porondon, amelyek utáni áhítozás annyi férfi és nő életét forgatta fel.

Mindazonáltal, ha egyensúly és előrelátás is bekerül a játszmába, akkor az eredmény kézzelfogható lesz. Fordított állásban ugyanaz a mintázat vonul végig, ám kevésbé irigylésre méltó kimenettel. Miközben az álló helyzetű kártya sikert, hatalmat és elégedettséget jelez, a fordított állású kártya jelentése az lesz, hogy bár jó szándéktól vezettetve indulsz neki a hegynek, a végén lecsúszol az aljára.

A gyökerében megbúvó jelentéstartalom minden esetben ugyanaz, nevezetesen hogy a legjobb tulajdonságra is hámot szükséges rakni, hogy a szükséges és elégséges energiával haladj a sikeres végkifejlet eléréséig. Ha ezek az energiák egyensúlyukat vesztik, az eredmény katasztrofális: a kerekek szó szerint kitörhetnek a szekér alól, utasa pedig a továbbhaladás lehetősége nélkül akad el.

Jellegzetes utalásai

Álló helyzetben: Mozgás ◆ Utazás ◆ Az érzelmi kontroll szükségessége
◆ Konfliktus ◆ Gondok leküzdése ◆ Érzelmek és akarat hámba fogása

Fordított állásban: Megrekedés ◆ Elbukás ◆ Vereség ◆ Birtoklás ◆ Vita
◆ Rossz hírek ◆ Túlzott ambíció

nostradamus-megnezem