Az ókori görög tudós és csillagász Hypatia (350–415) a Gömbök sorozat Királynője. Egyike a legkorábbi ismert olyan nőknek, akik tudományos igényességgel munkálkodtak szakterületükön. Alexandriai Theon matematikus lányaként Hypatia apja mellett tanult, és később az Athéni Akadémián és Platón iskolájában kapott tanári megbízást.

Neki tulajdonítják az első asztroláb megalkotását. Kora egyik legelőremutatóbb gondolkodójának tekintették, amivel elkerülhetetlenül felhívta magára a korai keresztény szekta figyelmét. Végül az alexandriai püspök száműzte, és a dühödt csőcselék meztelenül vonszolta végig az utcákon, majd élve elégette. Az Elveszett Könyvben lenyűgöző képet találunk egy női tanárról, aki tökéletesen Hypatiát testesíti meg.

Értelmezése

A Gömbök Csillagásza a körülmények függvényében lehet erős bajtárs vagy nehéz partner. A belső személyiség azon vetülete látszik alkalmasint megtestesülni benne, amely szeret nagylelkű és támogató lenni az élet minden területén – legyen az egy extravagáns társasági összejövetel vagy éppen egy beteg kórházi ápolása.

Feleségként és anyaként a Királynő csakis a legjobbat akarja partnerének vagy gyermekeinek, ami teheti túlságosan óvóvá is őt. Fordított helyzetben minden jószándék szertefoszlik, helyét átveszi egy lomha, gondatlan, be nem avatkozó viszonyulás az élethez. Szélsőséges esetben bosszúálló lesz és a megvetést árasztja magából. Fennáll a rossz egészségi állapot veszélye is.

Jellegzetes utalásai

Álló helyzetben: Egy merész, nemes szívű nő ◆ Nagylelűség ◆ Magabiztosság ◆ Önbizalom ◆ Őszinteség ◆ Prosperitás
◆ Liberális gondolkodás

Fordított állásban: Egy áruló nő ◆ Kétség ◆ Bizalmatlanság ◆ Gyanakvás
◆ Rossz egészségi állapot ◆ Félelem ◆ Reszketegség ◆ Viszály ◆ Bosszú

nostradamus-megnezem