Számos Jósnő létezett a világtörténelemben, kezdve Delphi Profétaasszonytól egészen Shipton Anyáig. Legtöbbjük a Hold hatalmából merítette jóslatait. A Holdak Királynőjét itt Mária Jósnő alakja testesíti meg, aki az alkímia megteremtésének egyik kulcsfigurája címmel ruháztatott fel.

Nevéhez fűződik a hármas desztillációs csésze, és egy bizonyos, az alkímiai folyamatokban alkalmazott vízfürdő feltalálása. Ugyan egyetlen írása sem maradt fenn, több forrás szerint ő fogalmazta meg a „Mint fent, úgy lent” elméletet, ami a Mennyek és a Föld közötti egyensúly leírását szolgálja.

Elmondások szerint az is az ő nevéhez fűződik, hogy „az egy kettő lesz, a kettő három, és harmadikból születik az egy, mint negyedik”. Carl Jung pszichológus is alkalmazta e tézist a teljesség és az individualizáció folyamatára. Itt a kártyán úgy jelenik meg, mint holddal és csillaggal megkoronázott figura, aki a földi bölcsességet szimbolizáló piros-arany holdon áll.

Értelmezése

A Jósnő nemcsak látnok és jövendőmondó, hanem egy közeli, nagyon jó barát, egy bizalmas. Ő is kimondja az igazságot, ami néha nehéz társsá teszi, de könyörületessége és őszintesége miatt értékes szövetséges, akihez bátran fordulhatunk válságos időszakokban.

Empatikus és támogató, őszinteségre bátorít és az érzelmek teljes skálájának megélésére az igazság keresése közben.

Jellegzetes utalásai

Álló helyzetben: Egy őszinte nő ◆ Jó és hűséges barát ◆ Jóindulat
◆ Igazmondás ◆ Bölcsesség és odaadás ◆ Egyensúly ◆ Érzelmek kimutatása ◆ Érzelmek és bölcsesség egyensúlya ◆ Emberség

Fordított állásban: Egy megbízhatatlan barát ◆ Tiszteletlenség
◆ Korrupció ◆ Téves útmutatás ◆ Érzelmi ambivalencia

nostradamus-megnezem