E kártya szimbolikájának legmélyén mindig is ott volt az isteni szeretet eszméje, annak minden formájában. Noha a szeretők megjelenítéséhez említhetjük a jólismert szerelmes párok bármelyikét – Lancelot és Guinevere, Dante és Beatrice, Trisztán és Izolda –, itt többről van szó.

Valamennyien a szerelem megszemélyesítői ők, és nem csak azoké, akiknek szerelmi érzései emberi természetű mércével mérhetők. Itt a szerelem az emberiség szeretete istenei iránt, vagy isten szeretete az emberiség iránt. A platonikus eszme, miszerint a kozmoszt a szeretet ereje vezérli, széles körben elterjedt hit volt Nostradamus korában. Az Elveszett Könyvben talált ábrázolások ezt tükrözik vissza. Nem közönséges emberi szerelmeseket mutatnak, sokkal inkább szimbolikus megjelenítését Erósznak, a vak istennek, akinek nyila bárki szívét eltalálhatta és szerelemre lobbanthatta.

A klasszikus mítosz szerint Erósz (vagy Cupido) nyila aranyból vagy ólomból volt. Az arany nyílvessző nyomban rajongással töltötte el a szívet, amelybe behatolt. Az ólom ellentétes hatást váltott ki: bosszankodást. Ám abból indulunk ki, hogy isten pártatlan, és a korai tarotk három alakot jelenítenek meg, utalva arra a kínra, amelyet a szerelem tárgyát képező két személy közötti döntés meghozatala okoz. Az Elveszett Könyv ábrázolása olyan asztrológiai logikát követő utalásokat tartalmaz, amely tökéletesen illeszkedik ehhez, bár egyetlen alakban testesíti meg mindezt.

A bika, a Taurus Vénusz földi jelenlétéhez kapcsolódik; a Mérleg, a Libra pedig a mennyekben lakozó Vénuszhoz. Mindkettő a szerelem hatalmát és bizonytalanságát mutatja, míg a Hold az érzelmek változását hozza mozgásba. A nyolcküllős kerék (ismétlődő motívuma) valószínűleg a Szerencse kerekét képviseli, ami mindent megváltoztat. Minden a szeretet változékonyságát sejteti – nem csoda tehát, hogy a női alak, akit nyomban eltalál majd a nyíl, széttárt karokkal hátrál, mintha örömmel fogadná a szerelem dárdáját, és megadná magát az elkerülhetetlennek, járjon az akár beláthatatlan következményekkel is.

Értelmezése

E kártya asszociációi az emberi szerelem mindenféle formájától egészen az isteni szeretetig terjedhetnek, szeretet legkülönfélébb lehetőségeit felölelve. Nemcsak a romantikus és szenvedélyes szexuális vonzalomra utal, hanem a család, a testvérek, a munka, bizonyos helyek iránti szeretetre, és olyan örömteli tevékenységekre is, mint például a zene, a könyvek és a művészet szeretete.

Gyakran kapcsolódik a serdülőkori szerelemhez, ami erőteljesebb abban a vonatkozásában, amilyen nyomasztó lehet. Egy másik szinten az isteni szeretet egy még elvontabb és transzformatív erejét sugallja, valamint ember és az istenek közötti kapcsolat természetét. A szenvedély mindenféle formájára találunk hivatkozásokat a Próféciákban – házasságtörés, profán szerelem, szentséges szerelem, ország és család iránti szerelem, és még a viszonzatlan szerelem kétségbeesése is fellelhető.

A kártya mindig is szorosan kapcsolódott a választáshoz, és ezt a mélyebb jelentést a szerelmi háromszög testesíti meg. Ebből adódóan a bizonytalanság és instabilitás kísérőjelenségének aspektusa is körbelengi a kártya értelmezését. A legtöbb kártyaolvasatban szó szerint „házasodik” az őt körülvevő kártyák jelentéstartalmával, és általános értelemben elmondható, hogy álló helyzetben a kommunikációhoz kapcsolódik, vagy éppen ennek hiányához fordított állásban.

Az emberek folyamatosan szerelembe esnek vagy kiszeretnek a másikból, és a kártya a gyümölcsöző szerelmet vagy a kapcsolat végét sugallja.

Jellegzetes utalásai

Álló helyzetben: Szerelem ◆ Egység ◆ Konstruktív megállapodás ◆ Szenvedély ◆ Keresztút ◆ Impulzivitás ◆ Harmónia ◆ Optimizmus
◆ Megpróbáltatások legyőzése ◆ Bizalom ◆ Választás

Fordított állásban: Elválasztottság ◆ Válás ◆ Zavart élethelyzet
◆ Fordított kimenet ◆ Diszharmónia ◆ Bizonytalanság ◆ Átgondolatlan tervek

nostradamus-megnezem