Az Asztrológus vagy a Gömbök Lovagja William Lilly (1602–1681), aki még életében arról vált híressé, hogy megjósolta az 1666-os londoni tűzvészt. Oly pontos volt a jövendölése, hogy még vádat is emeltek ellene tűz gyújtás büntette miatt.

Ahogy Nostradamus forradalmasította a jóslás eszméjét, úgy változtatta meg az az asztrológiát Lilly Ke resztény Asztrológia című műve, amely törekedett a könyv tárgyát képező témát keresztény terminológiával elfogadhatóvá tenni.

Annak ellenére, hogy látnoki képességeire nem derült fény úgy, mint Nostradamus esetében, az akkori idők számos meghatározó alakja kérte ki tanácsát ügyes-bajos dolgaikban, és kiadott jónéhány évkönyvet, amely előre jelezte a tárgyévre a várható eseményeket.

Értelmezése

A Gömbök Asztrológusa jó ember, akit jó magad mellett tudni, mindig a te oldaladon állva, különösen a kritikus időkben. Aktív, erős és eltökélt természete olyan tulajdonságokat testesít meg, amelyek a te irányításod mellett fordulatot hozhatnak a dolgok állásában.

Az egyén szintjén a kártya arra utal, hogy a siker csakis kitartás és együttműködésre való képesség eredménye lehet. Valószínűleg körültekintő ember vagy, aki tisztelettel viseltetik másokkal, akiktől mások szívesen függnek. Fordított állásban egészen más karakter képe bontakozik ki: olyan ember, aki annyira nyugodt, hogy mások ezt már lustaságnak vagy közönynek élik meg.

Egy feladat elvégzésére szívesebben nyersz meg másokat, mint magad végzed el. Szélsőséges esetben ez már nem csak saját magad álmaira hat ki, hanem másokéra is.

Jellegzetes utalásai

Álló helyzetben: Egy aktív férfi ◆ Jövedelmező ügylet ◆ Szükségesség
◆ Kötelezettség ◆ Az akarat erejéből fakadó siker ◆ Eltökéltség

Fordított állásban: Békesség, álmatagság, apátia ◆ Tehetetlenség
◆ Stagnálás ◆ Tétlenség ◆ Elbátortalanodás

nostradamus-megnezem