Dr. Mark D. Mincolla a Csodák útja szerzője inspiratív szavai a mindent átható energia elfogadását teszi elsődleges feladatunkká, ha a gyógyulás illetve a gyógyítás útjára lépünk.

Szeretném azzal kezdeni, hogy hangsúlyozom: az orvoslás és a gyógyítás két tisztán különváló dolog. Az orvoslás általában az anyagi szintű orvosságok és a medikális beavatkozások sorát jelenti, amely olyan fizikai, vagy sejtszintű változást hoznak, amelyek jótékonyan hatnak az egészségre. Nagy vonalakban vizsgálva, az orvoslás anyagi alapú. A gyógyítás ezzel szemben transzcendensebb megközelítést tükröz, amely az elme rendbetételét célozza meg, és ezen keresztül hat a testre.

Az Univerzum nem más, mint energia és anyag, aminek a 99,99%-a energia. Amikor a gyógyítás erejéről beszélünk, akkor a körülöttünk és bennünk lévő dolgok teljességéből kinyerhető energiáról beszélünk. A minket körülvevő Univerzum energiájára rá tudunk csatlakozni és gyógyító szándékkal tudjuk azt csatornázni. Bennünk pedig ott van az, amit én „belülverzumnak”, belső univerzumnak hívok, az elme és a szellem birodalma, ami egy végtelen energiaóceán. Ez a határtalan belső erő szintén alkalmas arra, hogy gyógyítás céljából csatornázzuk.

Ha el akarjuk fogadni és mesteri szintre akarjuk fejleszteni a gyógyító erő használatát, akkor először meg kell változtatnunk az önmagunkról kialakított képet szintúgy, mint a hiedelemrendszerünket meghatározó valóságot. A valóságot teljesen átalakította a kvantummechanika, amely szerint minden energia – minden, tehát a gyógyítás is.  Az energia meghatározza és tükrözi az állapotunkat és a gyógyítói kapacitásunkat egyaránt.

 

Az életerő energiája az a kulcsfontosságú faktor, ami meghatározza a jóllétünk mértékét, vagy annak hiányát.

 

A pozitív gondolatok, a meditáció, az egészséges ételek, a testmozgás, a tiszta levegő és a víz mind-mind annak a természetes életerőnek a katalizátorai, amelyek képesek áthatni a dolgokat, illetve gyógyítani is. A gondolatok, kívánságok, remények, álmok és imák mind a csodálatos gyógyulás folyamatának alkotóelemei.

 

 

Azáltal, hogy elfogadjuk azt, hogy a valóság energia, és ebben a határtalan térben tudatosan élünk, elfogadjuk azt is, hogy a gyógyító erő csodákra képes. Az orvoslás biológia és anatómia. A gyógyítás mágia. Mielőtt elsajátíthatnánk a gyógyítás mágikus tudományát, először fel kell vennünk a kapcsolatot a mindenható energia forrásával.  Magasabb tudatosság által áradunk ki a lélekforrásunkon keresztül, és a lélekforrásunk az, ami aktiválja a legmagasabb szintű gyógyítási potenciálunkat.

 

Mindannyian birtokába vagyunk annak a képességnek, hogy csodás gyógyulást idézzünk elő, ám ezt egyedül a lényünk magvának aktiválásával érhetjük el. 

 

A csodálatos gyógyítási képességeinket meditáció, transz, elmélkedés és ima révén fokozhatjuk. Ezek olyan tudatállapotokat idéznek elő, amelyek kiterjesztik a képességeinket a megszokott kereteken túl, így hozzáférésünk nyílik azokhoz a magasabb világokhoz, amelyekben a transzcendens gyógyító erő és a csodák lakoznak. Ezt a folyamatot úgy hívom, hogy a szupertudatosság elérése.

Az elmúlt 37 évben több, mint 60 000 holisztikus gyógyítói konzultáción vettem részt, melyek során megtanultam, hogy a csodás gyógyítás nem annyira arról szól, hogy mit teszünk, hanem sokkal inkább arról, hogy mik vagyunk. Két merőben különböző énünk van. Az egyik képes csodás gyógyulásokat előidézni, a másik nem. Az anyagi énünknek nincsen hozzáférése a szupertudatosság állapotához, ami lehetővé tenné a csodálatos gyógyítások véghez vitelét. Ha szeretnénk csodálatos gyógyításokat véghez vinni, akkor először is el kell köteleznünk magunkat a magasabb tudatosság elérése mellett. Csak az identitásunk átalakítása révén nyílik meg előttünk az út a gyógyítás és a gyógyító csodák véghezvitele felé.

A gyógyító erő magunkhoz vétele egyben az ősi múltunkhoz való visszatérésről is mesél. A doktorok, orvosi technológiák és gyógyszerészeti medicina megjelenése előtt alkimisták voltak, gyógyítók, gyógynövények és a gyógyító emberi érintés. Napjainkban az őseink egyszerű, természetes gyógyítási módszereihez való visszatérést tapasztalhatjuk. És ami a legfontosabb, visszatérünk a saját forrásunkhoz, a bennünk lakozó legmélyebb lelki tartományunkhoz, ahol a gyógyító csodák várnak ránk.

 

Agyunkban százmilliárd neuron található, ami százbillió kapcsolatot jelent. Ezek az összeköttetések határozzák meg személyiségünket, ismereteinket, jellemünket, érzelmeinket, emlékeinket, hiedelmeinket és álmainkat. A bal prefrontális kéreg az agyunk azon része, mely a pozitív szemléleteinkért és a végtelen lehetőségekért felelős. A jobb prefrontális kéreg rendszerint a negatív érzelmeket, valamint a depresszív és szorongó gondolatokat dolgozza fel. Megértettük, hogy az emberi agy gondolkodásunk megváltoztatásával teljesen átprogramozható. Agyunk azon része válik a legdominánsabbá, amelyet legtöbbet edzünk.

A tudatos elme (pozitív szándékaink) 2000 bit információt képes feldolgozni másodpercenként. A tudatalatti elme (negatív emlékek és a kilátások számítása) 400 milliárdot! 

Az intenzív szellemi összpontosítás példái általában előfordulnak a mindennapi életünkben. A zenészek, a profi sportolók, a küzdősportolók, a rutinos meditálók, sőt a nagymamák, akik kocsikat emelnek fel az unokáikért, mind az intenzív szellemi összpontosítás gyakorlói. A közös nevező az ezt tapasztalókban az, hogy mindannyian egyfajta „zónában” vannak. Ez a sorsfordító „zóna” nem más, mint egy állapot, mely megtanulható, begyakorolható és beprogramozható bármely egészségesen működő agyba.

 

 

Neuroplasztikus gyakorlatok

1. Kitörlés és pótlás: Szenteljünk különös, tudatos figyelmet minden körülöttünk és bennünk folyó negatív dialógus mintára. Gondolatban töröljük ki az összes negatív dialógust és pótoljuk őket pozitív dolgokkal. 

2. Sokk gyakorlat: Ismételjük minden nap tíz percig a következő mondatot: „Én vagyok az univerzum ura!” Emlékezzünk, hogy a pozitív passzívan jót tesz, de a pozitív és sokkolójóval aktiválóbb hatással bír idegileg, mivel nagyobb reformáló hozzáférése van az idegpályákhoz. Az agyunk olyan, mint a testünk. A felülések jók, de ha pár hét után változtatunk rajtuk, a sokk arra ösztönzi a testünket, hogy figyeljünk oda rájuk jobban. 

3. Asszociatív lökés: Minden nap tíz percig képzeljünk magunk elé egy realisztikus, pozitív képet (például, hogy a tengerparton pihenünk) és egy irreálisan jó képet (mint hogy ezután beszállunk egy 150 milliós Ferrariba és derűsen elhagyjuk a strandot). Még egyszer, ha fel akarjuk hívni idegrendszerünk figyelmét az átalakulásra, elengedhetetlen, hogy sokkoljuk. 

4. Kettős gondolkozás: Írjunk le négy érzelmet és adjuk össze, vonjuk ki, szorozzuk össze és osszuk el betűiket. Például: düh (3 betű) plusz szomorúság (10 betű) = 13. Boldogság (9 betű) szorozva a szorongással (9 betű) = 81. Ezenfelül, foglaljuk le a kettős agyat egyszerre több dologgal. Például oldjunk meg tíz egyszerű matematikai feladatot zenehallgatás vagy dúdolás közben. A depresszió és a szorongás a jobb prefrontális idegpálya túlterheltségének jelzői. Ahogy a tudatalatti elménk egyszerre gondol az érzelmeinkre és a matematikára, új bal prefrontális idegpályák nyílnak meg.

 

Neurobikus agytréning gyakorlatok

Összezavaró gyakorlatok: 

1. Írjuk le egy szín nevét, mint a piros, zöld tintával. Nézzük addig, amíg már nem zavar meg minket a különbség. 

2. Nézzünk le a földre és ismételjük a „fel” szót addig, amíg már nem feszélyez bennünket az eltérés. 

3. Emeljük fel jobb kezünket és ismételjük a „bal” szót addig, amíg már nem irritál minket a különbözőség. 

4. Rajzoljunk szmájlit fejjel lefelé a kezünkre és ismételjük a „boldog” szót addig, amíg már nem zavar meg minket a kontraszt. 

5. Tegyük kezünket a szívünkre és ismételjük az „ész” szót addig, amíg már nem zavar meg minket a különbség. 

A kulcs: Sokkoljuk és zavarjuk össze az agyunkat új kihívásokkal, feladatokkal és szabálymentes időszakokkal. Foglaljuk le egyidejűleg a kettős elmét.

Képzeljük el, hogy megvan a magunk különleges, „DNS-szerű” energiakódja. Tehát, ha szeretnénk teljes mértékben kihasználni a velünk született erőt, jóllétet és sikeres jövőnk kilátásait, mindössze annyit kell tennünk, hogy összehangoljuk az életmódunkat a saját, egyéni energiakódunkkal. Most képzeljük el, hogy ez az egyéni energiakód mélyen a tudatalattiban raktározódik, és hogy a megfejtéséhez egy olyan egyszerű izomvizsgálati eljárás szükséges, amely csupán pár perc alatt elsajátítható. Az igazság az, hogy a fent leírtak mind igazak! Az idegrendszerünk ismeri a kódunkat, és izmaink elgyengülnek a helytelen megfejtés puszta említésétől is. Próbáljuk ki gyakorlatilag bármin, hogy megtudjuk, passzol-e az egyéni energiakódunkhoz.

Álljunk szembe társunkkal karnyújtásnyi távolságra. Emeljük fel karunkat vállmagasságig. Csukjuk be szemünket, míg társunk megnevez valamit: egy embert, egy ételt, egy eseményt stb. Ahogy sorolja ezeket a neveket, partnerünk nyomja le jobb karjával a mi bal karunkat. Ha valamelyik inger említésére elgyengülünk és leeresztjük karunkat, akkor az nem része az energiakódunknak. Próbáljuk ki! Teszteljük gyakorlatilag bármin. Tanuljuk meg, hogyan növelhetjük hatékonyságunkat azzal, hogy energetikailag összhangba hozzuk életünket. Az anyag illúzió. A mindenség energia. Itt az ideje, hogy átalakuljunk!

 

 

Forrás:
https://www.markmincolla.com
https://www.creationsmagazine.com

 

Ajánlott könyvek:

CSODÁK ÚTJA

A siker alapelvei könyv

TUDAT A BELSŐ TEREMTŐ

TARTSD ÉLESEN AZ ELMÉD