A HIT az elme fő kémikusa. Amikor a HIT összekeveredik a gondolat rezgéseivel, akkor a tudatalatti ezt azonnal felveszi, átalakítja a spirituális megfelelőjévé és – egy imádsághoz hasonlóan – továbbítja a Végtelen Intelligencia számára.

A jelentős pozitív érzelmek közül a HIT, a SZERETET és a SZEX a legerőteljesebb. Amikor ez a három egyesül, akkor olyan módon „színezik” meg a gondolat rezgését, hogy az azonnal a tudattalanba ér, ahol átalakul a szellemi megfelelőjévé. Ez az egyetlen olyan forma, amire válaszol a Végtelen Intelligencia.

A Szeretet és a Belső meggyőződés pszichések, az ember spirituális oldalához tartoznak. A szex tisztán biológiai, és csupán a fizikai lényünkhöz kapcsolódik. Ennek a három érzelemnek a keveredése olyan hatással bír, ami közvetlen kommunikációs csatornát nyit az ember véges, gondolkodó elméje és a Végtelen Intelligencia között.

 

HOGYAN FEJLESSZÜK A HITET?

Az éteri síkból az emberi tudat folyamatosan olyan rezgéseket vonz, amelyek harmonizálnak az elmét uraló gondolattal. Minden elképzelés, terv, ötlet vagy cél, amit az elménkben tartunk, az éterből számtalan rokonát vonzza magához. Ezeket beolvasztja a saját erejébe, és addig növekszik, amíg az illető elméjének ura és fő MOTIVÁLÓ MESTERE nem lesz.

Térjünk vissza a kiindulóponthoz, és ismerjük meg, hogyan lehetséges egy ötlet, terv vagy cél elültetése az elmében. Nem bonyolult dologról van szó: az elmében elvetett gondolatot, tervet vagy célt pusztán elégszer kell ismételni. Ezért fontos, hogy a fő célodat leírd egy papírra, megtanuld kívülről, és mindennap elismételd hangosan kimondott szavakkal, amíg a hangrezgések el nem érik a tudatalattidat.

A mindennapi környezetünkből magunkba szívott és elraktározott gondolatrezgések tesznek minket azzá, akik vagyunk.

Határozd el, hogy a kevéssé szerencsés környezeti hatásokat lerázod magadról és rendbe teszed az életedet. Ha számba veszed a mentális képességeidet és az erőforrásaidat, rá fogsz jönni, hogy a legnagyobb gyengeséged az önbizalom hiánya. Ezt a hátrányt az önszuggeszció elvének segítségével le lehet győzni és át lehet alakítani bátorsággá. Ennek az elvnek az alkalmazása a pozitív gondolati impulzusok leírásán, memorizálásán és folyamatos ismétlésén keresztül valósul meg, míg végül a kívánt gondolat bekerül az elme tudatalatti részének eszközkészletébe.

 

 

AZ ÖNBIZALOM KÉPZÉSE

  • Először. Tudom, hogy képes vagyok elérni az életem Fő Céljának tárgyát, éppen ezért MEGKÖVETELEM magamtól, hogy kitartó, folyamatos lépéseket tegyek az elérésére, egyúttal itt és most megígérem, hogy megteszem ezeket a tevékenységeket.

 

  • Másodszor. Felismerem, hogy az elmémet uraló gondolatok végül külső tettekben is megnyilvánulnak, így fokozatosan fizikai valósággá válnak. Naponta harminc percet arra szánok, hogy arra a személyre gondoljak, akivé válni szeretnék, ezáltal az elmémben egy tiszta képet formálva erről a személyről.

 

  • Harmadszor. Az önszuggeszció elve révén tudom, hogy minden vágy, amit az elmémben tartok, végül valamilyen gyakorlati módon megpróbálja beteljesíteni önmagát, ezért naponta tíz percet arra szánok, hogy következetesen kifejlesszem magamban az ÖNBIZALMAT.

 

  • Negyedszer. Világosan leírtam a MEGHATÁROZOTT FŐ CÉLOMAT az életben, és soha nem fogok meghátrálni előle, amíg ki nem fejlesztem magamban ez eléréséhez szükséges önbizalmat.

 

  • Ötödször. Teljesen tudatában vagyok, hogy semmilyen gazdagság vagy pozíció nem birtokolható sokáig, hacsak nem az igazságra és az igazságosságra épül, éppen ezért semmi olyan tranzakcióba nem bocsátkozok bele, amely nem minden résztvevő számára jótékony hatású. Azáltal leszek sikeres, hogy magamhoz vonzom a szükséges erőket és az emberek együttműködését. Azért fognak mások nekem segíteni, mert én is hajlandó vagyok másokat szolgálni. Az egész emberiségre kiterjesztem a szeretetemet, ezáltal eltávolítom magamból a gyűlölet, az irigység, a féltékenység, az önzés és a cinizmus érzéseit, mert tudom, hogy a mások felé tanúsított negatív attitűd soha nem fog sikeressé tenni. Elérem, hogy mások is bízzanak bennem, azáltal, hogy én is hiszek bennük, és önmagamban.

 

A saját nevemmel aláírom ezt a formulát, megtanulom kívülről és naponta egyszer hangosan elismétlem, teljes HITTEL abban, hogy fokozatosan hatással lesz a GONDOLATAIMRA és a TETTEIMRE, hogy végül önálló és sikeres emberré váljak.

E mögött a formula mögött a Természet olyan törvénye áll, amit eddig egyetlen ember sem volt képes megmagyarázni. Minden kor tudósait zavarba ejtette. A pszichológusok elnevezték „önszuggeszciónak” és ezzel elrendezettnek tekintették a dolgot.

A név, amivel illetjük ezt a törvényt, vajmi keveset számít. Az egyetlen, ami fontos, hogy MŰKÖDIK – az emberiség dicsőségére és sikerére, FELTÉVE, hogy konstruktívan használjuk. Ha azonban destruktívan alkalmazzuk, hatékony pusztításra is képes. Ebben a kijelentésben egy rendkívül fontos igazság rejlik, mégpedig az, hogy azok, akik elbuknak, akik szegénységben, nyomorúságban és gyötrelmek között végzik életüket, azért jutnak ilyen sorsa, mert az önszuggeszció elvét negatív módon használják. Ennek az okát pedig abban a tényben leljük, hogy MINDEN GONDOLATI IMPULZUS ARRA TÖREKSZIK, HOGY FIZIKAI MEGFELELŐJÉT IS MAGÁRA ÖLTSE.

Forrás: www.naphill.org

 

Ajánlott könyvek:

.
Siker

A siker alapelvei könyv

A TELJES GONDOLKODJ
ÉS GAZDAGODJ

ADD EL
MAGAD