Miután 2006-ban megjelent A titok, az életem egyszeriben egy csodálatos álomhoz lett hasonlatos. Mivel vallásos buzgalommal követtem A titok elveit, túlnyomórészt pozitív beállítódásra tettem szert, s ez a mindennapjaimban is tükröződött: boldog és egészséges voltam, kiegyensúlyozott emberi kapcsolatoknak és anyagi helyzetnek örvendtem, és azon vettem észre magam, hogy mélyről fakadó szeretettel és hálával tekintek mindenre az életben.

Ám mindennek dacára egy benső erő tovább ösztökélt előre, hogy még több táruljon fel előttem az igazságból; valami a lelkemben csak hajszolt tovább, hogy folytassam a kutatásom, bár magam sem tudtam, hogy mi után.

Sejtelmem sem volt róla, hogy egy tízesztendős utazásba vágok bele! Az egész azzal kezdődött, hogy tanulmányozni kezdtem egy ősi európai hagyomány, a Rózsakeresztes Rend tanításait, és ez már önmagában is több évet felemésztett. Azután további esztendőket töltöttem a buddhizmus, a keresztény misztika és teológia, a hinduizmus, a taoizmus és a szúfizmus jelentős műveinek tüzetes vizsgálatával. Miután alaposan elmélyedtem az ősi hagyományokban és történelmi tanításaikban, kutatásaim a jelen felé fordultak, és olyan modernkori mestereket kezdtem követni, mint J. Krishnamurti, Robert Adams, Lester Levenson és Ramana Maharsi – illetve néhány még ma is köztünk élő tanítót.

Utam során sok mindent megtanultam, ami a nagyközönség előtt általában rejtve marad, ám jóllehet új ismereteimet lenyűgözőnek találtam, továbbra sem éreztem úgy, hogy rábukkantam volna bennük az igazságra.

Ahogy teltek-múltak az évek, már-már arra kellett gondolnom, hogy egész további életemet a kutatásnak fogom szentelni. S bár akkoriban fogalmam sem volt róla, mindvégig a világban kerestem az igazságot, holott az sokkalta közelebb rejlett hozzám, mint képzeltem volna.

Tíz évvel kutatóutam kezdete után, 2016 januárjának elején komoly kihívást jelentő helyzettel szembesültem életemben, amelynek nyomán súlyos csalódás öntött el. Magam is meglepődtem, hogy a gyötrelmek milyen mélységeibe ereszkedtem alá. „Hogyan is érezhetem magam ilyen pocsékul, amikor rendesen madarat lehet fogatni velem?” – tűnődtem. Ám mint utóbb kiderült, ez a kiábrándító élethelyzet volt a legnagyobb adomány, amiben igazságkereső utamon részeltettem.

Minden eszközt igyekeztem megragadni, hogy kilábaljak a válságból, így egy ízben megragadtam az iPadem, és megtekintettem egy interjút a Tudat tévé (Conscious TV) műsorán egy David Bingham nevű férfival. Az interjú idején David még nem volt tanítómester, csupán egy közönséges, hétköznapi ember, mint te vagy én, persze egy lényeges különbséggel: ő húszesztendei kutatás után igenis rálelt az igazságra!

Megnéztem tehát az interjút, azután pedig végighallgattam egy podcastot, amit David ajánlott. Csak úgy ittam minden szavát, s különösen az ragadta meg a figyelmem, hogy az emberek zöme elsiklik eme igazság felett – éspedig nem azért, mert olyan bonyolult, hanem épp, mert oly végtelenül egyszerű. Azután sikerült elérnem Davidet telefonon, és a beszélgetésünk közben azt mondta nekem: „Most egyszerűen a szívemre mutatok, hiszen idebenn rejlik a megoldás.” És én egyszeriben ráébredtem, hogy ezt az igazságot kerestem: valóban pofonegyszerű volt, és mindvégig magamban hordoztam. S ezzel tízéves kutatásom egy csapásra véget ért! Habozás nélkül állíthatom, hogy a boldogság és öröm, ami e felfedezés nyomán elárasztott, sok-sok esztendős utazásom minden percét megérte. Ha az egész életemet e kutatásnak kellett volna szentelnem, akkor sem fizettem volna túl nagy árat érte.

Végül kiderült hát, hogy egyetlen egyszerű felfedezés rejtette a teljes igazságot, amit oly régóta hajszoltam, s amit voltaképpen mindenki keres, akár tudatára ébred, akár nem. És mihelyt felismertem ezt az igazságot, akármerre néztem, mindenütt csak ezt láttam. Mindenben benne volt, amit megelőző tíz esztendőmben olvastam és tanultam; csak akkor egyszerűen még nem nyílt rá a szemem. Évek során át kutakodtam, egyik hagyományt és filozófiát a másik után vettem górcső alá, holott amit kerestem, mindvégig ott volt az orrom előtt!

 

 

Attól a pillanattól kezdve, hogy eljutottam e felfedezésre, tisztában voltam vele, hogy nem lehet fontosabb feladatom, mint teljes mélységében megérteni ezt az igazságot, és megosztani az egész világgal. Hőn reméltem, hogy segítségével képes leszek kiutat mutatni a megpróbáltatásokkal küzdőknek, véget vetni a fájdalomnak és szenvedésnek, amit oly sokaknak kell eltűrniük, és kigyújtani egy olyan jövő világló fényét, amelyben mindnyájan félelem és szorongás nélkül élhetünk.

Már addig is szorgosan jegyzetelgettem újonnan szerzett ismereteimet egy mappába a számítógépemen, amelynek lakonikusan a „Következő könyvem” címet adtam. Egy ösztönös érzés sarkallt, hogy minden felfedezésemet megörökítsem abban a reményben, hogy végül igenis alkalmam nyílik majd mindezt a világ elé tárni. Amint összegyűltek, ezek a féltve őrzött jegyzetek szolgáltak jelen könyv alapjául.

Alig két hónappal azután, hogy David Bingham segítségével felismertem az igazságot, találkoztam még valakivel, aki roppant jelentős befolyást gyakorolt egész életemre, jócskán hozzájárulva e könyv megszületéséhez. A hölgy egyszerűen belibegett a szobába, ahol egy lelkigyakorlaton tartózkodtam éppen, s amikor odamentem hozzá és megszólítottam, a puszta jelenléte olyan mély benyomást tett rám a beszélgetésünk alatt, hogy egy szempillantás alatt minden negatív hatás tovatűnt az életemből, mintha elfújták volna! Újdonsült ismerősöm egyik legkedvesebb tanítómesterem, a néhai Robert Adams tanítványa volt. Rögtön tudtam, hogy a sors őt jelölte ki az én tanítómnak, hogy segítsen teljes mélységében felfognom és beteljesítenem igazságomat ebben az életben, s ő valóban páratlan útmutatásokkal szolgált számomra az elmúlt négy esztendőben. Tanításai kristálytiszták, gyönyörűségesen egyszerűek, és soha egy pillanatig sem habozik, ha meg kell mondania nekem, hogy tévútra siklottam. Bár nevét a saját kérésére titokban tartom, sokat megosztok sorsfordító tanai közül, amelyek a kifogyhatatlan öröm és boldogság kincsestárává változtatták a saját életemet. Leghőbb kívánságom, hogy a te életedbe is ugyanilyen áldást hozzanak.

 

 

Tanítóm, illetve e könyvben bemutatott többi mester segített kikecmeregnem a tudatlanság sötétjéből azáltal, hogy megvilágították számomra ennek az egyetlen felfedezésnek valamennyi aspektusát. Kivétel nélkül mindnyájan hozzásegítettek, hogy mélyebben tudatosítsam magamban és megvalósítsam életemben az igazságot, amit felismertem, s ezért végtelen szeretetet érzek irántuk. Szavaikat, amelyek megváltoztatták az életemet, igyekszem híven tolmácsolni e kötet lapjain.

Miközben e könyvet olvasod, lépésről lépésre mind jobban kiteljesedik a boldogságod, életed pedig egyre könnyedebbé válik, s e pozitív életminőségek a későbbiekben is vég nélkül tovább fokozódnak majd. A jövő miatti félelem és bizonytalanság többé nem mételyezi lelked, s a mindennapok küzdelmei és a világesemények sem töltenek el többé szorongással és feszültséggel. A szenvedés minden formájától megszabadulhatsz tehát, ami a jelen pillanatban megkeseríti életed. És meg is fogsz szabadulni!

Miközben a következő oldalakon kétségkívül jó néhány szemfelnyitó felismerés várakozik reád, számos egyszerű gyakorlattal is szolgálok, hogy felfedezéseidet azon nyomban kamatoztathasd a mindennapokban. E gyakorlatok önmagukban is aranyat érnek: én magam vagyok rá az élő bizonyíték, mennyire beválnak.

A titokban bemutattam, hogyan lehetsz azzá, akivé lenni kívánsz, s miként tehetsz és szerezhetsz meg mindent, amire a szíved vágyik. Mindez továbbra is maradéktalanul érvényes – éppolyan igaz, mint eddig. E könyv viszont kiegészíti a korábbiakat a legnagyobb felfedezéssel, amit emberi lény tehet, és megmutatja neked a kiutat a negatív hozzáállás, a problémák és a nemkívánatos körülmények posványából az örök boldogságtól sugárzó üdvös életbe.

Ennél jobb dolog egyszerűen nem történhet az emberrel. Mérhetetlen örömömre szolgál, hogy előtted is fel fog tárulni a legnagyobb titok.

Forrás: A legnagyobb titok

 

Ajánlott könyvek:

A LEGNAGYOBB TITOK

A siker alapelvei könyv

A TITOK

AZ ERŐ