Leah Guzman innovatív művészetterápiás gyakorlatai az átalakító erejű eszközök valódi  kincsesládája. A művészetterápia esszenciális gyakorlatai című könyv egy kognitív viselkedésterápiás munkafüzet, ami kreatív tevékenységeket kínál az olvasóknak. Ezek a terápiás gyakorlatok segítenek elengedni az önkorlátozó gondolkodásmódot, felébresztik az intuíciót, az elfogadást, az együttérzést és a belső béke felé vezetnek.

A művészi önkifejezés katartikus és felszabadító élmény. Minden műalkotás olyan, akár egy önismereti, terápiás foglalkozás, amely utat mutat a kihívások és érzelmi viharok idején. A tudatos alkotás segíthet abban, hogy önismeretre tegyünk szert, legmélyebb, fájó gondolatainkat feldolgozzuk, vagy a múltbéli traumák hatásait enyhíthessük, ezáltal begyógyítsuk érzelmi sebeinket és leghitelesebb önmagunkká váljunk. 

 

Engedd szabadjára a képzeletedet, izzítsd fel a benned rejlő alkotó erőt és nyílj meg egy boldogabb élet felé a kreatív alkotás segítségével! 

 

Művészetterápiás gyakorlataim célja, hogy a pácienseim számára olyan terepet biztosítsak, ahol biztonságban élhetik meg és kreatívan fejezhetik ki érzelmeiket – ezenfelül megtanulhatnak az életben újfajta módon eligazodni. A művészet mindig is menekülőutat jelentett számomra az élet viharai elől: ha kihívásokkal találtam szemben magam, a művészet volt az első számú menedékem. Ezen túl pedig a mindennapjaim része. Törekszem rá, hogy a cselekedeteimmel példát mutassak. Az a küldetésem, hogy segítsek az embereknek kreatív eszközökkel összehangolni az elmét a testtel és a lélekkel. Elképesztően örülök, amikor látom, hogy valaki a támogatásommal felismeri, mi minden rejlik benne, és végre olyan életet élhet, amelyben nem kell többé szenvednie. 

Klinikai gyakorlatom során a kognitív viselkedésterápia eszközeit építettem be a depresszió, a szorongás, valamint a poszttraumás stressz szindróma (post-traumatic stress disorder – PTSD) művészetterápiás kezelésébe. A kognitív viselkedésterápia eszközei közé tartozik például a tudatos jelenlét (mindfulness) gyakorlása és a meditáció. Ezek az én terápiás módszeremnek is részei. A művészetterápia segít a pácienseknek vizualizálni, hogy mi zajlik éppen az elméjükben, és új módszereket sajátíthatnak el annak érdekében, hogy változtassanak a gondolkodási sémáikon, ami újfajta látásmódot is eredményezhet. Ez a könyv kreatív technikákat kínál a depresszió, a szorongás és a PTSD elleni küzdelemhez.

Remélem, hogy a könyvem ugródeszkát jelent majd az intuíció, az önkifejezés, a tudatosság, az elfogadás és az önmegértés világába. A feladatok kifejezett célja, hogy vizuálisan jelenítsék meg a gondolatokat és az érzelmeket. Amikor az emberek rájönnek, hogy irányíthatják a gondolataikat, és rajtuk is múlik, hogyan érzik magukat, az jelentősen befolyásolja a viselkedésüket. Bárki megtanulhat új válaszokat adni az életben felmerülő helyzetekre. A művészetterápia nem csak a művészetre fogékony embereknek lehet hasznos. Azoknak is segíthet, akik úgy gondolják, távol áll tőlük a művészet. Bárki, aki hajlandó újfajta technikákat elsajátítani, a tanulási folyamat során egyben az önmegismerésről is sokat tanul, így mindenképpen nyer valamit az élményből. 

Azoknak, akik nem jártasak az alkotás világában, inkább a folyamatra érdemes összpontosítaniuk, mintsem a „termékre”. Ennek érdekében el kell engedniük a kritikus gondolatokat. Az ítélkezés, akár jónak, akár rossznak ítélnek egy művészi alkotást, blokkolja a kreativitást. Pedig a megnyilvánulás már önmagában is értékes, mivel betekintést enged az ember belső világába. A művészi önkifejezés igazán katartikus és felszabadító élmény. 

 

 

A világ változni kezd. Ha ítélkező gondolatok jelentkeznének az elmédben, csak figyeld meg őket, de ne reagálj rájuk. Ezek csak gondolatok. Ne feledd: a gyakorlatok célja a gyógyulás és az, hogy újfajta módon, kellemesen létezhess a világban. 

 

A művészetterápia

A művészetterápia egy pszichoterápiás megközelítési módszer, amely a művészet és a pszichológia segítségével kezeli az érzelmi és viselkedési zavarokat, annak érdekében, hogy az emberek életminőségét javítsa. A művészi alkotás folyamata során a résztvevők azokat az érzelmeiket fejezik ki és gyógyítják, amelyek gyökere a szorongás, a depresszió vagy a PTSD. A művészetterapeuták egyetemi mesterképzést végzett klinikai szakemberek, akiket arra képeztek ki, hogy terápiás kapcsolatot teremtsenek a páciensekkel, elősegítsék az önismerettel, a tudatossággal és az önbecsüléssel kapcsolatos fejlődésüket, valamint megerősítsék a páciensek megküzdési stratégiáit és szociális készségeit. 

A könyvben található művészetterápiás gyakorlatok a kollázsok és textíliák készítésétől kezdve a rajzoláson, festésen, szobrászaton át az írásig és a fényképezésig számos technikát lefednek. A gyakorlatok specifikus kezelési célokhoz és érzelmi szükségletekhez igazodnak. 

 

 

Miért jó a művészetterápia?

A művészetterápia célja, hogy a kreatív folyamatok hozadékaként tudatosabban érzékeljük önmagunkat, fejlesszük az önreflexiós készségünket, rálássunk arra, hogy mi zajlik a lelkünkben, és egyre sikeresebben tudjuk kontrollálni érzelmeinket.
A műalkotás a gondolatok és az érzelmek vizuális dokumentációja. Ezek a mentális képek megoldást kínálnak bizonyos problémákra, és rálátást biztosítanak az érzelmek gyökerére, okaira. Ez a tudás pedig kiindulópontot jelenthet az érzelmek elfogadása tekintetében, illetve abban, hogy újfajta válaszreakciókat dolgozzunk ki az érzelmeinkkel kapcsolatban. Hosszú távú előnye ennek a folyamatnak egyebek közt a fejlődő önérzet, önmagunk nagyobb támogatása és ama készségeink fejlesztése, melyeket a jövőben felbukkanó nehézségek során kamatoztathatunk. 

A művészetterápia az önbecsülésre is jótékony hatással lehet. Megerősítheti és elégedetté teheti azokat, akik depresszióban szenvednek, és egy-egy alkotás elkészítése után az ember azt érezheti, hogy letett valamit az asztalra. A műalkotással kapcsolatos észrevételek és a könyvben található útmutató segítségével betekintést nyerhetünk elménk tudat alatti tartományába. 

Az, hogy a létrehozott műalkotásokról beszélgetünk, jótékony hatást gyakorol az önismeretre is. A depresszióban vagy szorongásban szenvedők esetében egy-egy alkotás megtekintése és megvitatása nagyobb fokú önismerethez és fejlettebb önkontrollhoz vezet. Az érzelmek feletti kontroll következménye az érzelmi ellenálló képesség fejlődése. Az érzelmi ellenálló képesség nem más, mint a gondolatok és mozgatórugóik tudatosítása. Az érzelmileg rugalmas személy képes szabályozni önmagát, és könnyebben fogja fel a stresszes helyzeteket is. Az önszabályozás azt jelenti, hogy amikor bizonyos érzelmek felbukkannak bennünk, konstruktívan kezeljük őket, ahelyett, hogy destruktív módon bánnánk velük. Az utóbbi ugyanis gyakran megbánáshoz vezet.

 

 

A művészetterápia segíthet abban, hogy felismerjük, mi okoz számunkra érzelmi stresszt, így egyfajta konstruktív elköteleződéssel fordulhatunk annak kezelése felé. Ha valaki például PTSD-ben szenved, először fel kell térképeznie, mi a traumájával összefüggésben álló triggere (így nevezzük a reakciót kiváltó okot). A művészi alkotás, amely során előhívjuk az illető emlékeit, kognitív folyamat. A PTSD-vel küzdőknek muszáj közelebbről megvizsgálniuk, hogy alapvetően mi okoz feszültséget bennük, és fel kell dolgozniuk az érzelmeiket. Mindnyájan csupán az érzelmek feltárása és pszichébe integrálása révén válunk képessé arra, hogy feldolgozzunk egy-egy eseményt, és csak így tudunk megbékélni a traumával. 

A művészetterápia fejleszti a problémamegoldó képességet is, mivel egyes gyakorlatoknak kifejezetten az a céljuk, hogy alternatív megoldásokat találjunk bizonyos helyzetek kezelésére. Rosal szerint a kognitív képességek fejlődésével a problémamegoldó készség is javul. A kreatív folyamatok ezenfelül a döntéshozó készségünket is javítják. Alkotás közben számos lehetőséged lesz arra, hogy döntéseket hozz – mondjuk a színekkel, kisebb részletekkel vagy az elrendezéssel kapcsolatban. 

A művészetterápia jótékony fiziológiai hatásai a stressz hatékonyabb kezeléséhez. Amellett, hogy a művészetterápia számos előnnyel jár a mentális egészségre nézve, pozitív hatással lehet a fizikai jóllétre is. A mindennapos stressz megterheli a szervezetünket. Fizikai tüneteink megnyilvánulhatnak fejfájás, hát- és vállfájdalom, feszülő izmok, gyomorideg, fáradtság, magas vérnyomás, túlevés vagy álmatlanság formájában. Ha megtanuljuk felismerni, mi okozza a stresszt, és hogyan birkózhatunk meg vele, az egészségesebb életmódhoz vezethet. 

 

 

Festés és rajzolás

A rajzolás és festés módszer a kreativitás növelésére. A ceruza- és tollrajz több fegyelmet követel, a festés azonban már jóval oldottabb, lazább tevékenység. Mindkét technika kiválóan alkalmas arra, hogy kifejezd az érzelmeidet. Legyen nálad mindig vázlatfüzet, amelybe lerajzolhatod a környezetedet, felvázolhatod az ötleteidet, vagy lejegyezheted az érzéseidet. Arra is jó ez, hogy nyomon követhesd az érzelmeidet és mindazokat a dolgokat, amelyek triggerként jelentkeznek. 

 

Digitális képalkotás és fotózás

A digitális képek és a fényképek emlékeket idézhetnek fel, arra késztethetnek, hogy elmeséljük az élettörténetünket, és a lelki gyógyulás vágyát is előhívhatják. A képek tanulmányozásának és kiválasztásának folyamata segíthet abban, hogy felelősséget vállalj a saját mentális állapotodért, akkor is, ha valamilyen traumatikus élmény (egy szeretett személy halála, bántalmazás, családi erőszak, háború, terrorizmus, természeti katasztrófa, krónikus betegség) hatására sérülést szenvedtél. A digitális történetmesélés, a fotóterápia és az emlékkönyv létrehozása csak néhány példa a fejezetben tárgyalt gyógyító módszerek közül. 

 

Szobrászat és textilművészet

A szobrok háromdimenziós tárgyak, amelyeket különféle nézőpontokból vizsgálhatunk. A legjobb része a térbeli kreatív munkának a gyakorlatiasság és a tapinthatóság. Ebben a fejezetben sokféle anyaggal dolgozunk majd – agyaggal, talált tárgyakkal, gipsszel, a természetből vett elemekkel – annak érdekében, hogy az érzelmeinkhez kapcsolódhassunk. 

 

Írás

A kreatív írás világában az érzések hozzáférhetők, a fájdalom megmutatható, az életünk történései pedig megérthetők, feldolgozhatók. E fejezet gyakorlatainak fókuszában az érzelmek elengedése, önmagunk megfigyelése, életünk megtervezése és az önérzetünk fejlesztése áll, a kreatív önkifejezés segítségével. Ha inspirálónak találod, akkor természetesen képanyaggal is dolgozhatsz. Nekem például van egy rajzos és egy szöveges naplóm is, mindkettőben a gondolataimat és az érzéseimet rögzítem. 

 

Kollázsok

Kollázsok készítésekor különféle anyagokkal dolgozunk. A folyamat magában foglalja a képek szétválogatását, a vágást, a ragasztást, az összeillesztést és a kívánt kompozícióba rendezést. Minden egyes mű megalkotásával mélyebben is megismerheted az életed különböző területeit. 

 

Dolgozd fel a legnehezebb gondolataidat és érzéseidet a művészetterápia segítségével! Váljon az öngondoskodási rutinod izgalmas és fantáziadús részévé a művészet. 

 

Forrás: A művészetterápia esszenciális gyakorlatai

 

Ajánlott könyvek:

A MŰVÉSZETTERÁPIA ESSZENCIÁLIS GYAKORLATAI

A siker alapelvei könyv

.
.
ENGEDD EL VÉGRE!

.
.
TRAUMA