A Radikális felébredés az olyan elgondolás alól nyújt felszabadulást, hogy a nőiség önmagunk szűken behatárolt verziójaként képzelhető csak el. A Columbián tanító professzor és klinikai pszichológus, bestseller író, az Oprah’s Super Soul Sunday visszatérő vendége, a kapcsolatok újragondolásának szószólója a magunkhoz fűződő isteni kapcsolat lencséjén keresztül.  Felhasználva az életszakaszokat, melyek keretén sok nő halad végig – mint a gyermekkor, a nővé érés és a sokféle kapcsolattípus – dr. Tsabary kihangsúlyozza, hogy a nők az emberiség igazi összekötői, közösségépítői és gyógyítói.

Rengetegen csodálják a családi kapcsolatokról szóló munkádat. Miért szentelsz különös figyelmet a nőknek ebben a könyvben?

A mi kezünkben van a kulcs az eljövendő generációk gyógyulásához. Amikor egy nő gyógyítja önmagát, lehetőséget teremt az önvalóban és személye körül is a gyógyulásra.

 

Mi, nők vagyunk a gondozók és az összekötők; a közösség- és a kapcsolatépítők.

 

Feltétlen tisztelnünk és követelnünk kell az érdemeinket, hogy a legmagasabb szintekig manifesztálhassuk ezeket a bennünk rejlő lehetőségeket. Mikor radikálisan felébredünk, arra ösztönzünk másokat, hogy lépjenek ők is saját erejük és értékük felé. E módon feleszmélésünk tovább gyűrűzik a körülöttünk lévőkre is.

Amikor a nőiesség új fogalmára utalsz – amit úgy nevezel, hogy „felébredt” – mire gondolsz?

A női aspektusunk lángra lobbantására a legfelső fokig. A felébredés azt jelenti, hogy egy egészként beépítjük magunkba mind a férfi, mind a női energiákat. Túl gyakran fordul elő, hogy mi, nők elfeledjük magunkba fogadni létünk férfias aspektusait, aminek eredményeként az általam „mérgező nőiesség”-nek nevezett szélsőséges állapotába kerülünk – pont ahogy a férfiak hajlamosak az ártalmas férfiasságra, ha elfelejtik magukba zárni nőies aspektusaikat. Azért, hogy gyermekeink és a világ meggyógyulhassanak, egyesítenünk kell magunkban a férfiasságot és a nőiességet.

Megosztanád velünk, hogy az életedben ez miként mutatkozik meg?

Fiatal és tudatlan éveimben automatikusan követtem azt a gyermekkori beidegződést, amely előírta, hogy „jó” és „engedelmes” nő legyek. Elveszítettem a benső tudásomat és erőmet, mert fontosabb volt számomra, hogy megfeleljek ennek a nőideálnak, mint hogy igazán önmagam legyek. Mérgező nőiességben éltem.

 

 

Hogyan változott meg ez nálad?

 

Ahogy felnőttem, kezdtem levetni ezeket a szerepeket,
és hozzáfogtam ahhoz, hogy önmagam őszintébb, valóságosabb változata legyek.
Ez természetesen csak úgy történhetett meg,
hogy a legnagyobb lázadás útjára tértem:
az önszeretetre és az önbecsülésre.

Amikor elfogadtam, hogy elég vagyok pontosan úgy, ahogy vagyok, felhagytam azzal, hogy a külső világtól vártam a megerősítést és elismerést.
Elkezdtem elég lenni.

 

A könyvedben „A Mátrix”-ként hivatkozol erre a gondolkodásmódra. Tudnál említeni néhány példát arra, hogy az efféle hiedelmek miként öltenek testet az életünkben?

Minden, amit a szeretetről, házasságról, válásról, szépségről, fiatalságról, sikerről, boldogságról és a „kedvességről” hiszünk, olyan hiedelmekben gyökerezik, amelyek alapja a hiány. Ha egy hiedelem elmaradásból ered, nem hasznos számunkra. Pont.
Nem vesszük észre, hogy ezek az intézmények milyen kemény elvárásokkal és előírásokkal vannak a tekintetben, hogy milyenek legyünk. Ha követed őket, akkor (úgy érzed) átmész a vizsgán. De ha ki mersz lépni belőlük, (úgy tapasztalod) kudarcot vallasz.

Az alapján, amit Aliciáról és az útjáról tudsz, miként áll ez összhangban, és amit a világnak mutat?

Alicia annak a felébredt nőnek a megtestesítője, akiről beszéltem. Az a küldetése, hogy lefejtse és felfedje valódi énjét. Csupán a létezésén keresztül megdönti a kulturális sztereotípiákat: zenéjén, természetes szépségének megtestesülésén és az igazságért való állásfoglalásán át.

 

Célja az igazság és az átláthatóság. Rendíthetetlenül önmagát mutatja: nyersen, eredetin és felébredve.

 

Mitől olyan különleges történelmünk mostani szakasza, amely beszélgetések releváns témájává teszi a nőiesség fogalmát?

Egy globális felébredés szélén állunk azáltal, hogy a járvány mindannyiunkat rákényszerít, hogy minden eddiginél jobban magunkba nézzünk és összekapcsolódjunk benső igazságunkkal. A Black Lives Matter mozgalomhoz hasonlóan a nők tudatukra ébrednek és ráeszmélnek értékeikre. A járvány arra kényszerített minket, hogy levessük maszkjainkat és fátylainkat, hogy olyan dolgokat vegyünk észre, amelyet eddig nem tudtunk.

Nem élhetünk többé könnyelműségben és tagadásban, ahogy eddig. Nem tehetünk többé úgy, mintha túl elfoglaltak lennénk, és nem fordulhatunk el. Amikor tragédia sújt, ahogy ez a járvány megtámadta a földet, nincs helye a cselszövésnek és az intrikának. Hirtelen világossá válik a döntés.

 

 

Milyen rituálék és szokások táplálják és ápolják ezt az érzést bennünk?

Következetes céltudatossággal komolyan kell vennünk a belső fejlődésünk felé vivő utazást, és olyan életet élni, melyben magunkat előre és középre helyezzük. Kérhetjük szakértő segítségét gyermekkori sérüléseink feltárásában és gyógyításában, vagy a magunkkal való együttérzés, értékelés és bátorítás eszközeiként vezethetünk naplót, írhatunk és meditálhatunk is.

Mi a legnagyobb elképzelésed ezzel a könyvvel kapcsolatban?

Ennek a könyvnek az olvasása olyan, mint egy terápiás kezelés, és kikövezi az utat a nők számára, hogy a félelem felől a bátorság irányába induljanak; hiányból bőségbe, függőségből függetlenségbe. A könyv befejezésével a nők tudatosabbak, lelkesebbek és ami a legfontosabb: hitelesebbek és szabadabbak lesznek.

Egy ilyen felébredés – főleg a nőknek, de az egész világnak is – miként emelhet fel minket hosszútávon?

Amikor egy nő felemelkedik belső erejéhez, kikövezi nővéreinek az utat, hogy ők is így tehessenek. Mikor kollektívan gyógyulunk, egy hatalmas egységben olvadunk össze, és hihetetlen törődéssel és gondossággal támogatjuk egymást. Mikor összekapcsolódunk, számottevő erővel rendelkezünk – és (egyikünk sem) eshet többé áldozatául a mérgező patriarchátusnak.

Összetartásunk és összekapcsolódásunk a szabadsághoz vezető ösvény. Azonban ez belső szolidaritásunkkal és belső kapcsolódásunkkal kezdődik.

Forrás: https://chopra.com

 

Ajánlott könyvek:

RADIKÁLIS
FELÉBREDÉS

A siker alapelvei könyv

FARKASOKKAL FUTÓ ASSZONYOK

NŐK AKIK TÚLSÁGOSAN SZERETNEK