Az önmagunkkal szembeni tisztelet vezet az önbecsüléshez. Egyszerűen megfogalmazva, ha tiszteljük, szeretjük is magunkat. De hogyan érhetjük ezt el? Ebben nyújt segítséget  Dr. David J. Lieberman:

 

AZ ÖNBECSÜLÉS MEGSZERZÉSÉNEK 6 KULCSA

1. számú kulcs: A haladás emberi szükséglet

Tudtad, hogy a sikeres egészségklubokhoz általában több százan lépnek be havonta? A klubok mégsem építenek be újabb és újabb szekrényeket az öltözőkben. Hogyan lehetséges az, hogy százak csatlakoznak a klubhoz, és mégsem kiabálnak a tulajdonosok, hogy a munkások ragadjanak kalapácsot, és gyorsan verjenek ki néhány falat, mert azonnal kétszáz új szekrényre van szükség? A kérdésre az a válasz, hogy az egészségklubok jól ismerik az emberi természetet. Amikor az emberek úgy döntenek, hogy belépnek, elragadja őket a hév. Imádnak eljárni a klubba, leülni azzal, aki az új tagságikat intézi, és beiratkozni. Több száz dollárt költenek, és órákat töltenek azzal, hogy új edzőtáskát, edzőcipőt, fejpántot és melegítőfelsőket vásároljanak. Mind izgatottak, pedig még meg sem izzadtak. Miért? Mert tettek egy lépést, haladnak előre.

Ha nem haladsz valamilyen értelmes cél felé, nem vár a megelégedés. A természetben nincs status quo. Ahhoz, hogy jól érezd magad, hogy úgy érezd, hogy élsz, emberi lényként szükséged van arra, hogy küzdj, hogy haladj előre. A haladás programja belénk van égetve, ez mozgat minket.

A cél az egy dolog, de ahhoz, hogy a folyamatos haladást biztosítsuk, olyan létfontosságú elemekre is szükségünk van, amelyek táplálják a pszichét és a lelket.

 

2. számú kulcs: Az egónak mérhető előrevivő erőre van szüksége

A tanult tehetetlenség, mely kifejezést Martin Seligman alkotott meg, akkor áll fenn, amikor az ember úgy érzi, hogy mivel nem az ő kezében van az irányítás, akár fel is adhatja a küzdelmet. Seligman megállapította, hogy az ember akkor tehetetlen, ha úgy érzékeli, hogy a tettei nem befolyásolják a dolgok kimenetelét.

Mindenkinek szüksége van a meggyőződésre, hogy ha X dolgot megteszi, annak Y lesz az eredménye. Amikor az ember nem hisz abban, hogy az életben bármin képes lenne változtatni, elveszíti az erőt, ami előrevinné, és az akaratot, hogy bármit tegyen.

Az ilyen embert emlékeztetni kell rá, hogy a tetteinek eredménye van. Ha azt hiszi, hogy eredménytelen, amit tesz, akkor logikusan arra a következtetésre jut, hogy semmiféle kontrollal nem rendelkezik. Ez elég ahhoz, hogy bárkit lehangoljon és frusztráljon.

Egyenesen az őrületbe kergetheti az embert, ha úgy érzi, hogy nem számít, amit tesz; ha attól semmi sem változik, és teljesen hatástalan. … Ahhoz, hogy érzelmileg jól érezze magát a bőrében, azt kell éreznie, hogy pozitív, mérhető változást hoz. A puszta ráérzés, hogy történnek a dolgok, talán nem elegendő; a sötétebb órákban az egónak megkérdőjelezhetetlen, konkrét bizonyítékra lehet szüksége arra vonatkozóan, hogy valóban tett valamit.

 

Találd ki, hogyan mérhetné az adott személy az egyéni sikereit, hogy értékelhesse haladása hatékonyságát. Azt kell éreznie, hogy hatást tesz, hogy van miért küzdenie, és hogy befolyással lehet valamire, vagy változtathat a dolgokon. Akinek nincs elég önbecsülése, úgy érezheti, hogy horgony nélkül sodródik. Ettől az összetevőtől úgy érezheti, hogy stabilabb, és talaj van a lába alatt.

A természetben minden ciklusosan zajlik, ezért, ha tényleg be is fejezi az ember, amit elkezdett, azzal nemcsak azt érezheti, hogy elért valamit, hanem a sikertől, hogy valamit ténylegesen végigvitt, elégedettebb is lesz. Ezért ideális esetben a haladást annak kell jeleznie, hogy befejezte a célkitűzése egyes szegmenseit, hogy a mini sikereit magának könyvelhesse el, és ezáltal folyamatosan növelhesse az önbecsülését.

 

3. számú kulcs: A függetlenség és az autonómia érzése

Szabadnak lenni azt jelenti, hogy az ember eldöntheti, mit akar tenni. Amint már említettem, az embernek csak akkor van választása, ha van önkontrollja. Az pedig, akinek alacsony az önbecsülése, híján van ennek. Minden olyan alkalommal, amikor valódi szabad akaratot gyakorolunk valamilyen értelmes irányban, az örömet okoz, mert érzelmi szabadság és stabilitás felé vezet. Aki nem könnyen gyakorolja a szabad akaratát, azt ezzel a szabadságérzettel kell ellátnunk, hogy bekapcsoljuk a pszichéje ezen aspektusát.

Ezért nagyon fontos, hogy jelen legyen az autonómia eleme abban, amit célul tűzött maga elé, amit el szeretne érni, vagy a munkában, amit végez. Képesnek kell lennie döntést hozni és viselni a következményeket; ez ugyanaz a dinamika, aminek a mindennapi életében is meg kellene lennie, de hiányzik belőle.

Az a legjobb, ha ő maga dolgozik meg ezért, bár valószínűtlen, hogy abban a luxusban van részed, hogy olyan emberrel van dolgod, aki hajlandó azonnali megtérülés nélkül befektetni saját magába. Ezért kezdetben, bár ezt az azonnali hasznot is learathatja, magának, a saját erőfeszítéseivel kell elérni a sikert vagy elszenvednie a bukást. Amikor befektetünk valamibe – saját magunkat is ideértve – jobban értékeljük „magunkat”. Az ok-okozat helyreállítása közben az embernek éreznie kell, hogy ő felel az elért eredményekért. Meg kell értenie, hogy míg a lehetőség maga egyfajta ajándékként jelentkezhet, a sikert csakis a saját erejéből érheti el.

 

4. számú kulcs: Értelem és az állandóság érzete

Amikor valami értelmes dologgal foglalkozunk, az értelmet ad az életünknek. Ez pedig kellemes dolog. A teremtésben mindennek van önmagán túlmutató célja. Az emberi test minden sejtje és az óceán minden csepp vize szimbiotikus kapcsolatban áll a nagyobb szervezettel; egy még nagyobb feladatot szolgáló nagyobb cél szerves része. Túlmutat, felülemelkedik magán.

A következő ábra az Abraham Maslow pszichológus által kidolgozott szükséglethierarchiát mutatja be. A piramis alján a túléléshez elengedhetetlen, legalapvetőbb szükségleteket láthatjuk; amint ezeket kielégítettük, elkezdhetünk a magasabb szintű érzelmi elégedettségért küzdeni.

 

A teljes elégedettséghez tartoznunk kell valamihez, ami a nagyobb egészhez köt minket. Mindnyájan az emberi természet sátra alatt működünk – ez elkerülhetetlen, megváltoztathatatlan és univerzális.

Ahhoz, hogy elérjük az elégedettség legmagasabb szintjét, azaz az önmegvalósítást, pozitív hatással kell lennünk valaki másra, valami másra magunkon kívül. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, jól kell éreznünk magunkat azzal kapcsolatban, amit teszünk.

 

5. számú kulcs: A kreativitás eleme

A természetben nincs két teljesen megegyező dolog. Csakugyan, még az egypetéjű ikreknek is eltér az ujjlenyomatuk. Mi, emberi lények olyan erős elégedettségérzetet nyerünk a kreatív gondolatokból és tettekből, aminek nincs párja. Ennek a kulcsa az odafigyelésben és az egyéniségünkben rejlik.

Megfigyelted már, hogy micsoda örömöt okoz egy kisgyereknek a rajzolás? Vagy a puszta színezés? Az egyéniségre vagyunk hivatottak; az önkifejezésre.

Amikor létrehozunk valamit, érezzük, hogy élünk! Az egyszerű cselekvés, amikor semmilyen formában nem fejezzük ki a kreativitásunkat, bezárhat minket. A kreativitás kapcsolhat az inspiráció forrásához, és adhatja át az egyéniségünket a világnak.

 

 

6. számú kulcs: A jó, a helyes és az igaz

A helyes dolgot nem lehet helytelenül tenni. Ha nem vagy becsületes, az lecsapolja az energiádat. Olyan ez, mintha egyszerre lenne a lábad a gázon és a féken. Ettől kiég az ember – a saját lelkiismerete húzza le. Ha pedig tudatosítaná magában, hogy amiatt nem érzi jól magát, amit tesz, esetleg ítélkezni kezdene, ami szintén elszívja az erejét. Amikor a gondolataink konfliktusba kerülnek a tetteinkkel, spirituális, érzelmi és fizikai diszharmóniába kerülünk.

Akinek fontos az önbecsülés, annak szilárd erkölcsi iránytű szerint kell cselekednie. Máskülönben az azonnali nyereségért feláldozza a hosszú távú elégedettséget. És pontosan ez az, amit már túlságosan régóta gyakorol. Hogy megállíthassa az áradatot, arra kell rávenned, hogy becsületesen dolgozzon a céljaiért, hogy hosszú távon nyerhessen azáltal, hogy azt teszi, ami helyes. Ne hagyd, hogy felelőtlenül cselekedjen; ilyenkor lépj közbe! Olyan megoldások felkutatására biztasd, amelyekkel mindenki nyer, hogy senkivel ne bánjanak el tisztességtelenül.

 

Stratégia-áttekintő

  • Ahhoz, hogy valaki szerethesse magát, azt kell éreznie, hogy képes helyesen cselekedni, és hatékony lehet abban, amit önállóan választ magának. Ezáltal jobban tiszteli magát, és nő az önbizalma. Ebből adódóan természetesen alakul ki az önbecsülése.

 

  • Ha értelmes, kézzel fogható eredményt hozó célt tudsz mutatni neki, megingathatatlan tisztelet ébred majd benne saját maga iránt. Ez energiával látja el, és táplálja az életigenlését, egyre többet fektet magába, és még az önpusztító viselkedésmintákkal is felhagy. Ha úgy érzi, hogy lényeges, amit tesz, az előreviheti a világban. Akkor megszűnik az idegessége, és nem érzi úgy, hogy a körülmények szeszélyei játszanak vele. A menekülési vágya csökken, és erős motivációt érez arra, hogy részt vegyen a világ folyásában.

 

  • Ez a pszichológiai stratégia megadja neki mindazt, amit a saját világában nélkülözött: függetlenséget, eredményességet és kreatív, pozitív önkifejeződést. Amint a pszichéje megkapja ezeket a nélkülözhetetlen tápanyagokat, egyre stabilabbá válik; tágul a látóköre, és érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik a hozzáállása és a viselkedése. Egyszóval olyan valakivé válik, aki egyszerűen szereti saját magát. És te adtad a kezébe az önbecsülés ajándékát.

 

Forrás: Változtass meg bárkit

 

Ajánlott könyvek:

Legjobb
önmagad

Olvass
az emberekben

Változtass meg
bárkit