Ez a kötet, amely a nagysikerű Kérd és megadatik! folytatása, még közelebb visz önmagadhoz.  Aki olvasta az első kötetet, már megismerkedett azzal a gondolattal, miszerint földi életünket azért kaptuk, hogy átéljük a teremtés kreatív örömét. Ez tehát életünk legfőbb célja és természetes állapota, nem pedig az, hogy bármit is rendbe hozzunk, vagy bármilyen felsőbb erőnek megfeleljünk. Az „azt kapod, amire gondolsz” tételt a szerzők úgy fogalmazták át, hogy azt kapod, amit érzel azzal kapcsolatban, amire gondolsz”. Nem a célok kitűzését vagy a végeredményre összpontosítást tartják a leglényegesebbnek, sokkal inkább az energiád egyensúlyára fordított tudatos figyelmet. E könyv megszületésének ez az alapvető fontosságú különbségtétel az oka.

 

Életed nem más, mint egy folyamatos, örömteli utazás!

 

Azért érkeztél, hogy megteremtsd a saját tapasztalatodat

Ha tudatos kapcsolatot alakítasz ki fizikai személyed (akit ebben a testben énedként ismersz) és az Örökkévaló Nem Fizikai Tudat (valódi Éned) között, akkor beteljesítheted azt, amiért a fizikai élet valóságába születtél. 

Folytonosságod tudata – vagyis a tudás, hogy nem fizikai születéseddel jöttél létre, hanem valódi Lényed létezése folytatódik – elengedhetetlen ahhoz, hogy akár csak megközelítőleg is kielégítő, eredményes életet élj. 

A megelégedésedre szolgáló fizikai élet tapasztalatának másik fontos tényezője értéked és becsességed felismerése, amiről csakis a Nem Fizikai részedhez fűződő tényleges Kapcsolat révén győződhetsz meg. Más szóval:

 

Ha nem ébredsz tudatára, hogy ki is vagy valójában, és rezgésedet nem hangolod össze valódi Lényed rezgésével, semmiféle fizikai dologgal nem helyettesítheted ezt a Kapcsolatot. 

 

 

Sokan sokféleképpen próbálják kitölteni az ürességet, ami akkor jelenik meg, ha valakinek a rezgése nem áll összhangban Nem Fizikai Belső Lénye, a Tudat, Isten, a Forrás vagy az Energia rezgésével (hiszen Nem Fizikai részednek számos elnevezése van). Vannak, akik mások elismerésére áhítoznak, ezt némelyek úgy remélik elnyerni, hogy igyekeznek viselkedésükön változtatva alkalmazkodni egyik vagy másik csoport szabályaihoz vagy elveihez. Vannak, akik kemény erőfeszítéseket tesznek azért, hogy viselkedésüket mások megfigyelt viselkedésével összevetve, magatartásukkal kitűnjenek a többiek közül. De semmi sem pótolhatja azt, ha rezgésed összhangban áll Éneddel. 

 

Rezgésed összhangja valódi Lényeddel 

Semmi sem fontosabb annál, mint hogy Éned és annak rezgése összhangban legyen, vagy megőrizd folytonosságod tudatát, mert minden egyes pillanatodra hatással van Belső Lényedhez fűződő Kapcsolatod vagy annak hiánya. Ez a kapcsolat Teljes Éneddel, akivé váltál, az Éneddel, aki azelőtt voltál, hogy megszülettél volna e fizikai testben. 

Ha megérted, ki is vagy valójában, és tudatosan törekszel rá, hogy létrehozd és megőrizd ezt az összhangot azzal, aki valójában vagy, életedben minden csodálatos harmóniává rendeződik. Ha azonban nem törődsz ezzel a Kapcsolattal, semmit sem tehetsz, ami kitöltené az űrt, vagy helyettesítené ezt az összhangot. 

Néha annak hatására jön létre ez a harmónia, hogy gyönyörködsz valamiben, vagy ha egy olyan ember társaságában vagy, aki a maga összhangját éli meg. Olykor észrevétlenül kerülsz ebbe az állapotba, amit talán az vált ki, hogy nagyrabecsülést érzel valaki iránt… Életed tapasztalata azonban akkor a legnagyszerűbb, ha tudatában vagy az összhang értékének, és tisztában vagy azzal, hogyan érheted el és tarthatod fenn. Ezt nevezzük mi Megfontolt Teremtésnek. 

 

Belső Lényed és Érzelmi Vezérlőrendszered 

Az adott pillanatban belőled áradó rezgések és Belső Lényed rezgése közötti eltérés tudata az Érzelmi Vezérlőrendszered. Ha az éned és Éned közötti folytonosságra gondolsz, ez teljesen érthető is. 

Forrásenergia Éned kiterjesztése vagy. Te pedig itt vagy, a gondolat Előőrsében, és figyelmed összpontosul valamire. Miközben a te nézőpontodból figyelsz erre a dologra, valamilyen rezgés árad belőled, amelynek hullámhossza vagy megegyezik, vagy eltér attól a rezgéstől, ahogyan Belső Lényed látja ugyanazt. 

Tegyük fel például, hogy elhibázol valamit a munkádban. Észreveszed a tévedést, ki is javítod, de utána kárhoztatod magadat, vagy bűntudatod támad. A hiba elkövetése miatt úgy véled, okkal gondolsz magadra haraggal, így rezgésed eltér Belső Lényed szeretetteljes rezgésétől, Nem Fizikai részed azonban (az Isteni Erő, a Forrásenergia, Belső Lényed, vagy ahogy te nevezed azt az Örökkévaló Nem Fizikai Energiát, amelyből keletkeztél) soha, semmilyen körülmények között nem érez mást irántad, csakis szeretetet és nagyrabecsülést. 

 

 

Ha megtanulod megkülönböztetni az összhangra jellemző érzéseket a harmónia hiányából születő érzésektől, eredményesen használhatod Érzelmi Vezérlőrendszeredet. 

Ekkor kijelentheted: 

Összhangban állok vagy nem (Forrásom Energiájával).
Kapcsolatban állok vagy nem (Forrásom Energiájával).
Elfogadom vagy elutasítom (Forrásom Energiáját). 

Kizárólag érzéseid tudatosításával kaphatsz következetes, megbízható visszajelzést arról, hogy engeded-e Éned teljességét jelen lenni az adott pillanatban. Mások ösztönözhetnek vagy befolyásolhatnak ugyan, Kapcsolatod meglétének megállapításához mégsem vehetsz alapul semmi más hatást, amit mások gyakorolnak rád. Túl sok egyéb tényező játszik még szerepet – az életükben, amit ők élnek –, ezért nem támaszkodhatsz másokra, hogy segítsenek fenntartani Kapcsolatodat. 

 

Érzéseidre figyelve teremthetsz egyensúlyt Energiádban 

A boldog élet és életed megfontolt megteremtésének igen lényeges feltétele, hogy tudatában légy annak, miként viszonyul rezgésed a Forrásod rezgéséhez az adott pillanatban. A Tudatos Kapcsolat tulajdonképpen nem más, mint hogy pillanatnyi gondolataid rezgését érzéseidre figyelve összhangba hozod azzal, amit Belső Lényed gondol arról a pillanatról. És ha már képes vagy tudatosan érezni e két nézőpont rezgéseinek összhangját vagy eltérését, tudatában leszel Érzelmi Vezérlőrendszerednek. 

Energiád Kiegyensúlyozása valójában azt jelenti, hogy tudatosan keresed azokat a gondolatokat, amelyek harmóniát teremtenek két nézőpontod rezgése közt. Ha Énedre hangolod magad, Energiádban egyensúly jön létre, és összhangba kerülsz Lényed valódi erejével. Semmi sem helyettesítheti ezt az összhangot. 

 

Energiád kiegyensúlyozott állapotában világosságot, életerőt, lelkesültséget, testi jóllétet tapasztalsz, bővelkedsz mindabban, amit jónak tartasz, és túláradó örömöt érzel. Ez a természetes állapota annak, aki valójában vagy. 

 

Forrás: Kérd és megadatik 2. 

 

Ajánlott könyvek:

KÉRD ÉS MEGADATIK 2.

A siker alapelvei könyv

KÉRD ÉS MEGADATIK 1.

A VONZÁS TÖRVÉNYE